Hur många kvm behövs per anställd? Panelen i VG svarar

Hur många kvm behöver man beräkna per anställd och vad styr företagens val av lokal? Det är frågorna som är aktuella i detta nummer. 

Hur ska ett lokalsökande företag beräkna hur många kvm de behöver per anställd?

Erik Skalin, Aberdeen

Erik Skalin, Aberdeen

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

– Det kan vara vanskligt att fokusera allt för mycket på antal kvadratmeter när man söker lokal. Lokaler som är likvärdiga till ytan kan ha helt olika förutsättningar. Man ska först och främst tänka igenom vilka funktioner man verkligen behöver på sitt kontor i det dagliga arbetet, vilket gäller oavsett om man väljer ett kontor med fasta arbetsplatser eller en flexiblare och mer aktivitetsbaserad lösning.

Vi ser störst efterfrågan på kontor med mestadels öppen planlösning där varje anställd har en egen arbetsplats och sitter tillsammans med den grupp eller avdelning man arbetar i. För den typen av kontor kan man i regel beräkna mellan 12-16 kvm per anställd beroende på hur stort behov man har av mötesrum och hur stora ytor man vill ha för reception, pentry och andra funktioner.

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd, Platzer

Ulrica Sjöswärd, Platzer Fastigheter

– Det finns inga generella regler över antal kvm som krävs per arbetsplats utan det beror bland annat på företagets verksamhet, vilken planlösning man väljer, hur man vill arbeta samt lokalens förutsättningar och begränsningar (t ex i inneklimat).

Den lokalsökande bör först göra en ordentlig analys och fundera över hur man vill arbeta framöver; egna rum, öppen planlösning med fast arbetsplats eller kanske aktivitetsbaserat? Egna rum kanske är mer ytkrävande men ett aktivitetsbaserat kontor ställer å andra sidan mycket högre krav på medarbetarna själva, tydligt ledarskap, väl genomtänkt planlösning, IT-lösningar, möblering m m. Det viktigaste är att man utgår ifrån vad som fungerar bäst för just sin verksamhet.

Läge och service i fastigheten man är intresserad av är också pusselbitar när man tittar på kvm per person. Ett centralt läge med mycket service runt omkring eller en fastighet med gemensamma serviceytor såsom konferenslokaler och restauranger gör att man kanske kan minska ner på sådana ytor i de egna lokalerna. Även fastighetens ålder spelar in då lokalens utformning och planlösning i en modern fastighet oftast är mer effektiv än i en äldre fastighet.

Maria Högberg, Higab

Maria Högberg, Higab

Maria Högberg, Higab

– Varje lokal är unik och planlösningen påverkas av fastighetens inre och yttre förutsättningar. Man brukar tala om riktlinjer på 10-15 kvm/person i en öppen lösning och 15-20 kvm/person vid cellkontor. I en nybyggd fastighet med en yteffektiv lösning kan man få ned area/person till 8 kvm. I dessa ytor ingår även alla gemensamma ytor som konferens, wc/hwc, pausrum, arkiv med mera.

Om man väljer en öppen lösning med landskap krävs det att det finns rätt antal tysta rum för telefonsamtal, snabbmöten och liknande.

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Erik Skalin, Aberdeen Asset Management

– Läget är alltid en viktig faktor, både för företagets varumärke och för möjligheten att rekrytera och behålla personal.

Att lokalerna stödjer verksamheten på ett bra sätt samtidigt som de är yteffektiva kommer också högt på prioritetslistan, ingen vill betala för yta som inte fyller någon funktion.

Hög klimatkomfort är också viktigt, kontoret ska uppfylla dagens högt ställda krav på ventilation och kunna erbjuda behaglig temperatur året runt.

Sedan kan mervärden av olika slag fälla avgörandet mellan i övrigt likvärdiga lokaler, som att det exempelvis är en byggnad med speciell karaktär, att det finns terrass, eller kanske att fastigheten har en stark miljöprofil.

Ulrica Sjöswärd, Platzer Fastigheter

– Det beror givetvis på vilket företag det gäller, men första kriteriet är i princip alltid läget, att hitta ett läge som passar företagets verksamhet och dess medarbetare. De flesta företag inser att lokalen är en del av varumärket och beroende på hur företaget vill uppfattas, vad de vill förmedla och vilka medarbetare man vill attrahera så styr olika kriterier olika företag; tex modernt, yteffektivt, flexibelt, miljöstandard, närhet till kommunikationer, teknisk standard och ekonomi.

Ett annat viktigt kriterie för många är vem som äger och förvaltar fastigheten då en långsiktig fastighetsägare både ger trygghet och framtida samarbetsmöjligheter.

Maria Högberg, Higab

– Läget är naturligtvis väldigt viktigt, likaså närhet till kommunikationer med spårbunden trafik. Hyresnivåerna är också en parameter företagen tittar på, men är inte det som är avgörande. Lokalens läge, standard och skick motiverar företagen att betala en högre hyra. En ytterligare viktig parameter är att lokalen har en flexibilitet för framtida förändringar och går att göra om efter behov. Fysisk tillgänglighet både invändigt i fastigheten men även på utsidan är också viktigt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter