Hur många kvm behövs per anställd? Panelen i Skåne svarar

Hur många kvm behöver man beräkna per anställd och vad styr företagens val av lokal? Det är frågorna som är aktuella i detta nummer. 

Hur ska ett lokalsökande företag beräkna hur många kvm de behöver per anställd?

Caroline Fredberg, Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

Caroline Fredberg, Fastighets AB Briggen

– Det beror såklart på hur man väljer att använda lokalen – vill man ha kontorsrum eller öppet landskap, vill man ha egna konferensrum eller är det många som äter lunch på kontoret så vill man kanske ha ett stort lunchrum Men för att utgå någonstans ifrån brukar jag tänka ca 20 kvm per person. Med ett tight kontorslandskap kan man komma ner till 12 kvm och för mer rymliga kontor blir det kanske 30 kvm per person.

Mattias Svensson, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, MKB Fastighets AB

Mattias Svensson, MKB Fastighets AB

– Den frågan har många svar och det beror mycket på vem det är som frågar och vilken verksamhet man har.

Vissa verksamheter är nere under 10 kvm/person i callcentermiljöer. Generellt kan man säga att antalet kvadratmeter per arbetsplats har minskat över åren samtidigt är det trender som styr det och de skiftar över åren. Om man har arbetsplatser i öppet landskap med liten yta är det viktigt att man har tysta rum.

 

Fredrik Johansson, </p><p>NCC Property Development

Fredrik Johansson,

NCC Property Development

Fredrik Johansson, NCC Property Development

– Det finns inga generella regler för varje företag och dess behov är unikt. Framförallt ställer aktivitetsbaserade arbetssätt större krav på lokalen; främst luft och kyla men även materialval för att absorbera ljud.

I våra moderna lokaler kan vi komma ner på 10-12 kvm/arbetsplats vid aktivitetsbaserat. Men det är inte bara lokalerna det hänger på, det ställer också stora krav på ledningen och arbetssättet.

De verksamheter där medarbetarna har egna kontorsrum brukar ligga runt 20-30 kvm per medarbetare.

 

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Caroline Fredberg, Briggen

– Val av lokal och lokalens läge styr vilken kultur företaget vill ha, som i sin tur styr vilken personal som vill jobba där. För en del kunder är lokalen också en viktig varumärkesbyggare, både lokalens utformning och tillgänglighet/synlighet för kunderna.

Mattias Svensson, MKB

– Läge, läge och läge och så klart hyran och vad vi som fastighetsägare kan erbjuda i kringtjänster för att förenkla för lokalkunderna.

Fredrik Johansson, NCC

– Moderna flexibla lokaler med bra klimat och liten miljöpåverkan. Vi jobbar alltid med BREEAM som certifieringsorgan i våra kontorslokaler. Vi märker att detta blir viktigare för hyresgästerna. Många värderar sin personal högt och vill ha de bästa lokalerna eftersom man ser samband mellan nöjda medarbetare och låg sjukfrånvaro och bättre resultat.

Dessutom är läget viktigt, bl a med närhet till tåg/buss-station samt laddstolpar till de som har elbil.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter