Hur många kvm behövs?

Hur ska ett lokalsökande företag beräkna hur många kvm de behöver per anställd?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Det första som avgör är hur arbetsplatsen ska användas. Det är inte bara de anställda som använder ett modernt kontor idag. Därför kan man inte bara utgå ifrån hur många medarbetare man är utan snarare ifrån hur många som kommer att vara på arbetsplatsen på dagarna. Sen vet vi att om alla har ett eget skrivbord så sitter det normalt sett bara medarbetare på cirka 40 procent av platserna. Det gör att det kan bli en väldigt stor skillnad mellan olika hyresgäst-ers lokalbehov. Eftersom fler och fler delar resurser idag så blir dimensioneringsfrågan ganska intressant. Sitter man aktivitetsbaserat med 200 medarbetare räcker kanske 2 000 kvm. Sitter man med egna skrivbord i öppet landskap behöver man i motsvarande fall ungefär 3 000 kvm. Lägger man till att många ska sitta i rum så får man öka på till över 4 000 kvm. Sen kan man välja om man vill använda fastighetens eller närområdets tjänster eller ha egna resurser i lokalerna, t ex restaurang, café och gym. Det ger också stor effekt på ytbehovet. Men bland våra hyresgäster är det väldigt få som fortfarande väljer att hålla egna resurser för den typen av funktioner.

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Det kan vara vanskligt att fokusera allt för mycket på antal kvm när man söker lokal. Lokaler som är likvärdiga till ytan kan ha helt olika förutsättningar. Man ska först och främst tänka igenom vilka funktioner man verkligen behöver på sitt kontor i det dagliga arbetet, vilket gäll-

er oavsett om man väljer ett kontor med fasta arbetsplatser eller en flexiblare och mer aktivitetsbaserad lösning. Vi ser störst efterfrågan på kontor med mestadels öppen planlösning där varje anställd har en egen arbetsplats och sitter tillsammans med den grupp eller avdelning man arbetar i. För den typen av kontor kan man i regel beräkna mellan 12-16 kvm per anställd beroende på hur stort behov man har av mötesrum och hur stora ytor man vill ha för reception, pentry och andra funktioner.

Siv Wikström, Projektledare/Kommunikatör, AFA Fastigheter. Foto: Mikael Sjöberg

Siv Wikström, Projektledare/Kommunikatör, AFA Fastigheter. Foto: Mikael Sjöberg

Siv Wikström, AFA Fastigheter

– Det finns flera nyckeltal som kan ge en indikation på både ungefärlig yta per anställd och totalyta. Det viktigaste är ändå att lägga tid på en behovsanalys som ger svar på väsentliga frågor som: Hur ser verksamheten ut, hur arbetar vi och hur vill vi arbeta? Har vi behov av enskilda rum, ”tysta rum”, grupprum, sammanträdesrum och i vilken omfattning? Har vi besökare och kanske behov av reception och besöksrum? Vilka behov av lunchrum, fika-

rum och andra mötesplatser behövs för medarbetarna? Hur vill vi att logistiken och flödet ska fungera i lokalerna? Vad fungerar bra idag och vilka förbättringar vill vi ha i de nya lokalerna? Utifrån en väl genomförd behovsanalys är det betydligt enklare att göra en kravspecifikation eller ett program. Där kommer sedan de olika nyckeltalen för olika kontorstyper in i bilden.

Jesper Swedenborg, Uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Uthyrningschef, Vasakronan

Vilka kriterier verkar styra företagens val av lokal?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Det är fortfarande effektivitet och flexibilitet som är viktigast generellt men även flera andra saker vägs in idag. Tunnelbana, cykellösningar, miljöcertifiering och vem som är hyresvärd blir t ex allt viktigare. Sen är förstås läget fortfarande med i bilden, lokalerna kan inte ligga var som helst.

Erik Skalin, Aberdeen

– Läget är alltid en viktig faktor, både för företagets varumärke och för möjligheten att rekrytera och behålla personal. Att lokalerna stödjer verksamheten på ett bra sätt samtidigt som de är yteffektiva kommer också högt på prioritetslistan, ingen vill betala för yta som inte fyller någon funktion. Hög klimatkomfort är också viktigt, kontoret ska uppfylla dagens högt ställda krav på ventilation och kunna erbjuda behaglig temperatur året runt. Sedan kan mervärden av olika slag fälla avgörandet mellan i övrigt likvärdiga lokaler, som att det exempelvis är en byggnad med speciell karaktär, att det finns terrass, eller kanske att fastigheten har en stark miljöprofil.

Siv Wikström, AFA Fastigheter

– Läget är förstås en av de viktigaste parametrarna; det ska vara enkelt att ta sig till lokalen för medarbetare, besökare och leverantörer. Att lokalerna är flexibla, dvs att det finns möjlighet att förändra lokalerna utifrån nya behov och att fastighetsägaren är lyhörd och aktivt verkar för att hitta olika lösningar är andra viktiga faktorer. Lokalen ska ofta bidra positivt till företagets varumärke, då kan det vara viktigt att lokalen ligger i en fastighet med en tydlig ”profil” och/eller att fastighets-ägaren arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor. Möjlighet till bilparkering var för några år sedan en viktig fråga, nu får vi allt oftare förfrågningar om möjligheten till cykelparkering, utvecklingen går framåt!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter