Hitta rätt vårdlokal

223 nya vårdmottagningar har öppnats sedan vårdvalet infördes. Detta har medfört en rejält ökad efterfrågan på vårdlokaler. Per Berggren på fastighetsbolaget Hemsö benar ut vad man ska tänka på när man letar lokal till sin vårdverksamhet.

Sedan det, 1 januari 2010, blev obligatoriskt för landstingen att införa vårdvalssystem i primärvården har antalet vårdmottagningar ökat med 223 stycken, eller 23 procent, det konstaterar Konkurrensverket i en rapport till regeringen.

Andelen mottagningar i privat regi har ökat från 28 procent år 2009 till 37 procent år 2010. Två av tre mottagningar som drivs i privat regi drivs av småföretag. Andelen privata vårdmottagningar som drivs av stora företag har inte ökat.

Ökad efterfrågan

Att vårdmottagningarna blir allt fler har medfört en ökad efterfrågan på vårdlokal-er runt om i landet. Det är något som Per Berggren, VD på fastighetsbolaget Hemsö, tydligt har märkt av.

– Det är en strid ström av intressenter som hör av sig till oss, konstaterar han. Det är egentligen alla typer av vårdlokaler som efterfrågas. Allt från privatkliniker med specialistinriktningar på kirurgi till verksamhet som innefattar hälsocenter som fokuserar på hälsa och rådgivning.

I Sverige äger Hemsö fastigheter för drygt 18 miljarder kronor, placerade i Stockholm och Mälardalen, södra Sverige, Västsverige, utefter norrlandskusten och i Östersund. En stor andel, närmare bestämt 20 procent, utgörs av vårdfastigheter, framförallt av vårdcentraler.

– För att möta den ökade efterfrågan jobbar vi i dag mycket med att konvertera lokaler från t ex äldreboenden till vårdlokaler.

Lokal som passar för vård

Men vad ska till för att en lokal ska lämpa sig för just vårdverksamhet och vad är viktigt att tänka på när man letar vårdlokal?

– Vi har märkt att det ofta krävs att fastighetens stomme klarar av extra stora belastningar. Det kan vara att man inom verksamheten behöver använda utrustning som exempelvis tunga magnetkameror. Även större krav på ventilationen och andra typer av installationer är vanligt, säger Per Berggren.

Öppna och flexibla planlösningar passar oftast bäst för vårdverksamhet, menar han. När det däremot kommer till val av lokalens läge ser han inte något generellt mönster.

– Att sitta centralt är väl alltid en fördel förstås. Annars har det faktiskt en tendens att ”klustra ihop sig” i dag. Det vill säga att en vårdverksamhet ofta tenderar att lokaliseras i närheten av andra vårdinrättningar och äldreboenden. Samtidigt finns det också många exempel på att man vill starta mottagningar som är företagsinriktade och som då kanske hellre vill ligga i anslutning till kontorsområden med kontorsläge.

Tips på vägen

Förutom att välja en flexibel lokal med tillräcklig installationskapacitet, har Per Berggren ytterligare ett tips på vägen inför jakten på den rätta vårdlokalen.

– Man bör vara beredd på att det i vissa fall kan bli väldigt stora ombyggnadskostnader för hyresgästen om verksamheten innefattar avancerad kirurgi exempelvis. Därför är det viktigt att ha koll på kalkylen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter