Hisingsbron ersätter Göta älvbron

Hisingsbron blir stadens nya landmärke och ska ersätta Göta älvbron. I slutet av förra året utsågs en vinnare bland de fem tävlande förslagen. Det blir Arpeggio som ska länka ihop Norra och Södra Älvstranden, Göteborgs egen trappa till himlen.

Arpeggio. Illustration: TenjinVisual

Arpeggio. Illustration: TenjinVisual

Vi börjar med juryns motivering:

"Arpeggio skapar en berättelse om mötet över älven med ett förslag som är särpräglat och vackert i en skulptural helhet där pylonerna samspelar och knyter samman. De fyra pylonerna i lyftbron bildar en port mellan Göta Älv och Västerhavet samt bjuder in varandra till ett samtal över vattnet.”

Det blev alltså broförslag nummer 1, Arpeggio, som vann Göteborgs Stads designtävling i utformningen av den nya Hisingsbron. Enligt den eniga juryn har broförslaget stor potential att bli stadens nya landmärke och en symbol för Göteborg. Juryn ansåg också att Arpeggio uppfyllde alla de ställda krav och önskemål man tittat på, såsom landmärke, gestaltning, skönhet, funktion, byggbarhet och ekonomi. Teamet bakom Arpeggio är DISSING+WEITLING Architecture, LjusArkitektur, ELU och Leonhardt Andrä und Partner.

Bakgrund

Man har länge vetat att den nuvarande Göta älvbron har en begränsad livslängd. 2008-2009 gjordes ett program för ny bangårds- och älvförbindelse och Kommunfullmäktige gav i maj 2010 Byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta detaljplan för en ny älvförbindelse i Stadstjänaregatans förlängning. Förbindelsen skulle utföras som en öppningsbar mellanbro med lägsta möjliga höjd. Detaljplanen var ute på samråd 22 januari – 5 mars 2013.

Parallellt med detaljplanen tog Trafikkontoret fram en järnvägsplan för spårväg och en ansökan om vattenverksamhet. Järnvägsplanen kommer att ställs ut under våren 2014.

Utformningen av bron bestämdes i en internationell designtävling där det vinnande bidraget Arpeggio utsågs i december, bland fem andra finalister.

Stairway to heaven

Arpeggio är en lyftbro med fyra höga pyloner, som på Nya Ullevi, och är gjord i stor skala, vilket har förstärkts genom att höja upp pylonerna mer än man behöver. De blir 50 meter höga, som ett tolvvåningshus, en skala som man tror behövs i det ganska stora rummet mitt i älven.

Och bron har referenser till både balett och hårdrock. Stadsarkitekt Björn Siesjö liknar den vid en balettdansös som doppar tårna i vattnet och arkitekterna själva refererar till lite hårdare musik som inspiration, närmare bestämt Led Zeppelins mest kända låt, Stairway to Heaven. Arkitekterna tänkte på en lyftbro som lyfts uppåt, som en trappa till himlen, och när de sedan googlade stod det klart att det faktiskt är ett arpeggio, en term för brutna ackord, som inleder just Stairway to Heaven.

Bron får en fri höjd på 13 meter, jämfört med nuvarande brons 19 meter. Göteborgs Stad har åtagit sig att öppna bron 15 gånger per dygn för båtarna på Göta älv, dock inte under rusningstid på morgnar och eftermiddagar.

Så många broöppningar bedöms inte behövas de första åren på 2020-talet, men kanske framöver om sjöfarten på älven utvecklas.

Färdigprojekterad i sommar

Nu erbjuds arkitekterna att bli rådgivare till projektet. Närmast ska juryns beslut förankras i Trafiknämnden, till sommaren 2014 ska bron vara färdigprojekterad. Då skickas det ut ett förfrågningsunderlag för en byggentreprenad och ett år senare, 2015, ska den upphandlingen vara klar.

Den nya Hisingsbron ska stå klar 2020 till en kostnad på 3,7 miljarder kronor räknat i 2009 års prisnivå. Då rivs också den gamla bron och staden är redo inför Göteborgs 400-årsjubileum år 2021.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter