Hisingen är mest expansivt i Göteborg

Hisingen kanske är den mest expansiva stadsdelen i Göteborg och dess utveckling har stor betydelse för hela staden. Det finns en stor potential för såväl lager, logistik och industri som för den fortsatta utvecklingen av handel, bostäder och kontor längs med Norra Älvstranden och i området kring Backaplan.

Foto: CC Mescon

Foto: CC Mescon

Hisingen är ett av Göteborgs och Sveriges hetaste logistikområden, och tillsammans med Landvetter Airport utgör Göteborgs hamn en stor del av framgångsfaktorn. Hamnen är den största i norra Europa och en viktig länk i den svenska industrin och nästintill avgörande för Sveriges ekonomi. Strax över 65 % av den svenska containertrafiken samt cirka 25 % av Sveriges utrikeshandel går via Göteborgs hamn. Varje dag är det cirka 70 tåg som anländer till, eller avgår från, hamnen och nästan två containrar hanteras i snitt varje minut. och volymerna väntas öka. Tio år fram i tiden väntas mängden gods som handhas ha fördubblats, vilket kommer att ställa stora krav på en bättre logistik och infrastruktur.

Fler bostäder

Kvar från varvsepoken är den stora kranen som utgör ett landmärke för Eriksberg som är under fortsatt expansion. Planen är att under närmsta tioårsperioden uppföra ytterligare 2 000 lägenheter, främst i västra delarna av området. Ett annat bostadsprojekt på Hisingen är byggnationen av Göteborgs nya stadsdel, Kvillebäcken, som kommer att ge staden cirka 2 000 nya bostäder samt ett ökat utbud av butiker och verksamhetslokaler. Den nya stadsdelen byggs av ett konsortium bestående av åtta byggherrar. Första etappens inflyttning skedde sommaren 2013.

Populäraste områdena

De mest populära handelsområdena på Hisingen är i huvudsakligen koncentrerade till Bäckebol och Backaplan.

De mest attraktiva kontorslägena återfinns på Norra Älvstranden i områdena Lindholmen och Lundbystrand där också den mesta nyproduktionen har skett/sker.

För lager och logistik återfinns de mest attraktiva lägena i Arendal och längs E6 i områdena Backa, Bäckebol, Tagene och Kärra.

Aurora. Bild: Eklandia

Aurora. Bild: Eklandia

Projekt avslutade och på G

Ett avslutat projekt av kontorslokaler är det nya kontorshuset Aurora på Lindholmskajen som byggdes på spekulation. Fastigheten som ägs av Eklandia är numera fullt uthyrd.

Ett annat färdigställt projekt i anslutning till Lindholmen Science Park är Skanskas byggnation av ett nytt hotell, Radisson Blu Riverside Hotel, innehållande 265 rum. Hotellet öppnade den 18 mars 2013.

På Lindholmen planeras också SEFAs 201 meter höga byggnad Karlavagnstormet som är en del av projektet Karlavagnsplatsen. En arkitekttävling är utlyst och det vinnande förslaget skall presenteras den 18 juni. Läs mer på sidan 16.

Utmärkt logistikläge

Ett flertal lager- och logistikbyggnader har färdigställts de senaste åren. Ägarförhållandet vad gäller logistikfastigheter på Hisingen varierar. Det är relativt vanligt att det producerande företaget även är ägare till fastigheten, men det finns även en stor andel lokala fastighetsägare tillsammans med noterade fastighetsbolag och utländska investerare.

Det utmärkta logistikläget på Hisingen gör att efterfrågan på logistiklokaler är stor, större än utbudet. Ett behov av ytterligare bebyggelse av logistik- och lagerfastigheter väntas komma att behövas inom närmsta tiden, speciellt då flera av de mest centrala industriområdena håller på, eller kommer att, konverteras till nya boende- och kontorsområden.

Nyproduktionsprojekt inom logistikmarknaden på Hisingen blir allt mer intressant för företag inom segmentet då hyrorna tenderar att ligga på liknande nivåer som befintliga lokaler. Överlag har det den senaste tiden varit svårt att hitta mark till nybyggnadsprojekt och de flesta nya projekt tvingas därmed ta plats allt längre ifrån de mest attraktiva.

Mest expansiva stadsdelen

Vad som kan konstateras är att det finns många projekt på gång inom samtliga segment. Hisingen kanske är den mest expansiva stadsdelen i Göteborg och dess utveckling har stor betydelse för staden Göteborg. Det finns en stor potential för såväl lager, logistik och industri som för den fortsatta utvecklingen av handel, bostäder och kontor längs med Norra Älvstranden och i området kring Backaplan. Även om kommunikationen över älven tidigare inte varit den bästa har den blivit bättre tack vare nya busslinjer samt tätare turer med Älvsnabben. En ny älvförbindelse i form av en ny bro samt ytterligare satsningar på kollektivtrafiken kommer att bidra till att Hisingen blir än mer attraktivt och en mer naturlig del av centrala Göteborg.

Aktuella hyresnivåer

Kontor:

A-läge samt nyproduktion:

1 500 – 2 400 kr/kvm

B-läge samt äldre byggnader:

900 – 1 600 kr/kvm

Butik köpcentrum:

A-läge: 1 300 – 2 500 kr/kvm

Industri:

A-läge: 500 – 800 kr/kvm

B-läge: 350 – 500 kr/kvm

Lager/logistik:

A-läge samt nyproduktion:

700 – 1 100 kr/kvm

B-läge samt äldre byggnader:

400 – 600 kr/kvm

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter