Hett att etablera i Danderyd

Kungsleden äger och förvaltar drygt 100 000 kvm lokaler i Danderyd och enligt Fredrik Lindén, uthyrare på Kungsleden, är efterfrågan stor på lokaler här. Nedan besvarar han frågor om hyresnivåer och Danderyds utveckling.

Kungsledens fastighet Svärdet 7 i Danderyd. Bild: Kungsleden

Kungsledens fastighet Svärdet 7 i Danderyd. Bild: Kungsleden

Vad kännetecknar Danderyd idag?

– Det är hett att etablera sitt företag i Danderyd och efterfrågan på lokaler är hög. Många beslutsfattare bor i närområdet och väljer därför att etablera i Danderyd. Vi har hyrt ut lokaler till flera namnkunniga hyresgäster, bland annat SATS, SOS International, Danderyds Sjukhus, Hultafors och Best Western.

Mörby Centrum bygger till och byter namn till Danderyds Centrum, vilket väl speglar utvecklingen i kommunen. Kommunikationerna blir än bättre med Norra länkens öppnande vid Frescati.

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av kommunen?

– Danderyds kommun är en mycket företagarvänlig kommun. Den politiska ledningen är stabil och satsar mycket på att attrahera företagande och företagsamhet. Danderyds närhet till Stockholms innerstad och de goda kommunikationerna mm gör Danderyd till nummer ett i Fokus rankning 2013 av var det är bäst att arbeta.

Hur skulle du beskriva Danderyds hyresläge och hyresutveckling?

– Då efterfrågan är hög på verksamhetslokaler i Danderyd genomförs många uthyrningar och marknadshyresnivåerna blir lätt identifierbara. Det finns därför en tydlig marknadsnivå för de olika delområdena som vi har fastigheter i och den hyr vi ut på och försöker hålla. Hyresutvecklingen är ökande hyresnivåer.

Hur ser ert bestånd ut i Danderyd?

– Kungsleden har fyra fastigheter i Danderyd om drygt 100 000 kvm. Vi kallar detta bestånd Danderyd kontor och är ett väl fungerande kluster. I direkt anslutning till Danderyds Centrum ligger fastigheterna Svärdet 7 och Bergudden 8. Här har vi väldigt låga vakanser.

Ca en kilometer bort mot Djursholm ligger fastigheten Trekanten 5, där den största hyresgästen är General Electric (GE). Här har vi just nu en större vakans. Upp till ca 2 500 kvm går att sammanfoga till mycket fina kontorslokaler.

För dessa tre fastigheter är hyresnivåerna mellan ca 1 650-1 950 kr/kvm.

Den fjärde fastigheten heter Muttern 3 och ligger på Enebybergsvägen. Denna fastighet är mer handelsbetonad, men innehåller också kontor. Här har vi hyresnivåer på ca 1 100 kr/kvm.

Hur har era satsningar sett ut här hittills och vad har ni på gång?

– Från 2010 har vi satsat väldigt hårt för att lyfta områdets attraktivitet och göra det känt på marknaden. Framgången visas tydligt av att vi tagit ner vakansgraden från ca 35 procent år 2010 till att endast vara drygt 4 procent idag för hela Danderyd kontor. Vi utvecklar hela tiden området för att göra det än mer attraktivt för våra hyresgäster. Vi skulle inte ha något emot att förvärva ytterligare fastigheter i området, som skulle passa Kungsledens fastighetsportfölj.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter