Het portfölj med kunskap

Alla företag är enligt lag skyldiga att systematiskt arbeta med sitt brandskydd och Evacuare i Göteborg är ett konsultföretag som vill förenkla arbetet som krävs. Kunskapsnivån hos företagen är låg, men ett systematiskt brandskyddsarbete behöver varken vara speciellt svårt eller dyrt. Sedan 2004 är alla skyldiga, enligt lagen gällande skydd om olyckor, att arbeta systematiskt med sitt brandskydd, oavsett storlek på verksamhet. Lagen lägger stort ansvar på samverkan mellan näringsidkare och fastighetsägare. Du måste göra allt du kan för att förhindra att det börjar brinna och du måste ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Ansvaret innebär att det är du som ska vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA) skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar, och är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Du som företagare väljer tillvägagångssätt och kan göra detta själv eller ta hjälp av konsulter eller andra experter där du känner dig osäker. Engagerad personal och kunskap

Ett systematiskt brandskyddsarbete innebär bland annat att man gör en inventering av fastigheten/lokaler/verksamheten och sätter in åtgärder som behövs just där och kontrollerar så att allting fungerar. Därefter kan en revision ske en gång om året. Däremellan är det fastighetsägarens ansvar, respektive hyresgästernas ansvar i sin egen lokal, att kontinuerligt kontrollera så att all utrustning och alla rutiner faktiskt fungerar. Något som det ibland slarvas mycket med. Göteborgsbaserade företaget Evacuare arbetar med allt som har med brand och utrymning att göra, från nutidsanalys och brandskyddsdokumentation till skyltprojektering och utbildningar inom brand/utrymning och första hjälpen-utbildning/HLR. Innehållet i deras produktportfölj täcker in det systematiska brandskyddsarbetet. Tobias Olsson och hans kollega Bengt Arezelius är överens om att kunskapsnivån kring SBA kan bli bättre och genom sitt företag vill de, på ett enkelt sätt, lära ut vad som är viktigt. - Det handlar om att få engagerad personal med grundkunskap, menar Bengt. Många glömmer bort att det även handlar om människor och koncentrerar sig för mycket på de tekniska så som brandlarm, brandsläckare etc. Förenkla

När den nya lagen kom 2004 blev det ett uppsving men därefter planade medvetenheten ut igen. I dag är det många som jobbar på fel sätt eller inte har ett komplett skydd. Och många har inte ens börjat.

- Åtgärderna spänner mellan 0 och 100, förklarar Tobias och vi kan komma in när som helst där emellan och ta oss an delar eller helheten. Det är vanligt att de företag vi kommer ut till har en dammig pärm i hyllan. Det är ofta där det stannar när kanske bara en person på företaget är utbildad och ska driva alla frågorna. Men det viktiga är att engagera människorna, det är ju faktiskt de som ska utföra sakerna, det är därför det kallas just systematiskt brandskyddsarbete. Dessutom är det viktigt att få de att förstå att de inte behöver ta i allt själva och inte heller på en gång. Företagen måste bli medvetna om att det inte behöver vara så svårt.Vi vill förenkla för dem och visa att man kan börja litet och bygga större på lång sikt. Skräddarsydda lösningar

Man behöver inte ha någon stor organisation för att få till ett fungerande SBA. Arbetet kan bakas in i andra kontroller, till exempel när man ändå kontrollerar arbetsmiljön eller går skyddsronder. Man kan göra det enkelt, men även hur avancerat som helst, om man väljer att integrera olika system. - Vi kollar alltid av vad det är kunden har i dag, om det går att baka in det systematiska brandskyddsarbetet, menar Bengt. Vår styrka är att vi kan skräddarsy våra lösningar efter kundens förutsättningar. SBA kan se väldigt olika ut för olika typer av företag, dokumentationen kan variera allt från en A4-sida till hundra A4-sidor. Börja litet

Alla kan ladda ner och läsa de allmänna råden från "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap" och börja där. Men det gäller att inte förlora sig i kontrollpunkterna, som företag behöver man inte börja med bärighet eller ett ytskikts brandklass. - Där går många bort sig, men det är inte där man behöver lägga krutet. Ta reda på vad som behövs för att undvika ett brutalt uppvaknande om räddningstjänsten kommer och knackar på dörren. Som sagt, börja i liten skala. Vi kan hjälpa till med vilka delar som helst eller med helheten. Men givetvis hoppas vi i slutändan att våra kunder aldrig behöver få använda sig av det vi ger dem utbildning och verktyg för, konstaterar Tobias. Även kontrastmarkering

Säkerhetsfrågor är viktiga för alla fastighetsägare och innebär mer än bara ett fungerande SBA. Det är exempelvis även viktigt att känna till att det i juli 2001 infördes en ny paragraf i Plan- och bygglagen, kapitel 17, paragraf 21a. Detta innebär att så kallade enkelt avhjälpta hinder ska tas bort i publika lokaler och på allmänna platser (Boverket har gett ut tillämpningsföreskrifter, BFS 2003:19 HIN). Boverkets föreskrifter trädde i kraft 1 december 2003 och principen är att enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas direkt. Regeringen har satt som ett mål att åtgärderna ska vara genomförda senast vid utgången av 2010. Mycket av arbetet inom detta rör det som kallas konstrastmarkering. Trappor, ramper, glasytor etc ska kontrastmarkeras så att det blir en kontrastskillnad på minst 0.40 NCS (Natural Colour System) gentemot underlaget/bakgrunden. - Vi arbetar så mycket det går med runda former, för att på så sätt även få kontrast genom avvikande form och inte bara genom färg, berättar Tobias. Åtgärder görs både inomhus och utomhus. Ytterligare ett arbete i detta är att anlägga taktila ledstråk som går att följa med teknikkäpp från t ex ytterdörr fram till en receptionsdisk. Även dessa gör avvikande i färg mot underlaget. - Att skapa tryggare och mer tillgängliga lokaler genom att till exempel kontrastmarkera trappor, ramper och glasytor är ett sätt för fastighetsägarna att ta sitt ansvar, avslutar Tobias.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter