Hemsö uppför skola i Landskrona

Hemsö har fått en marktilldelning i Landskrona för att uppföra en grundskola. Hyresgäst blir Internationella Engelska skolan som tecknat ett 20-årigt hyresavtal.

Investeringsvärdet uppskattas till 179 miljoner kronor. Skolan kommer att omfatta förskola till årskurs 9 och rymma cirka 600 elever. Inflyttning sker till skolstarten höstterminen 2017.

När skolan är färdigställd kommer uthyrningsbar yta uppgå till 6 400 kvadratmeter. Hemsö har upphandlat THAGE i Skåne AB för entreprenaden.

Källa: Pressmeddelande Hemsö

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter