HEMSÖ SER MÖJLIGHETER

På en höjd med utsikt över Borås ligger Regementet, i dag hemvist för ett antal civila företag på historisk mark. Den 1 oktober tillträdde Hemsö Fastighets AB, som är ledande inom publika fastigheter i Sverige och ägs till lika delar av Kungsleden och Tredje AP-fonden, Vasallens bestånd på området. I dag har Hemsö hyresgäster som Kunskapsskolan, ICA Banken och Ambulanscentralen på området. Per Berggren, VD Hemsö Fastigheter, berättar mer. Vad var tanken med förvärvet av Vasallens bestånd och hur ska ni utveckla fastigheterna? - Vi attraherades av välskötta fastigheter med bra utvecklingspotential som är i linje med hur vi vill utvecklas som företag. Bra kvalitet på fastigheter och rätt läge är viktigt för oss. Vi ser det också som värdefullt att vara en del i Borås stads satsning på regementsområdet. (se faktaruta) Hur ser ert bestånd i Borås ut för övrigt? - En blandning mellan vårdcentraler, apotek, äldreboende, skolor och kontorslokaler. Kontorslokalerna är framförallt en del av våra publika fastigheter. Ska ni gå vidare framöver med att utveckla ert bestånd i Borås och i så fall hur? - Inga beslut är tagna kring det, men givetvis är vi öppna för möjligheter. Varför satsar ni i Borås, vad ser ni för fördelar med staden? - Borås är en stad som växer och ökar i folkmängd varje år. Staden är en av Sveriges mest företagstäta städer och andelen företag ökar, vilket givetvis också ökar behovet av publik verksamhet som skolor, vård och äldreboende. Vad ska Borås göra för att attrahera fler företag och vad kan ni som fastighetsägare göra för att vara en del av en sådan utveckling? - Vi arbetar med att hyra ut fastigheter för publik verksamhet. En del i att vara en attraktiv stad är att det finns bra lokaler för skolor, sjukhus och äldreboende. Vi på Hemsö har en gedigen kunskap om hur man skapar bra lokaler för publik verksamhet, och givetvis samarbetar vi med våra hyrestagare för att hitta riktigt bra lösningar. Vad har ni för råd till företag som vill etablera sig i staden? - Vi är inte experter på att etablera nya företag, men ett råd ur vårt perspektiv är att etablera sitt företag på en ort som har en bra samhällsstruktur. Det gör det lättare att attrahera bra arbetskraft.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter