Helsingborg plussar på för framtiden

Helsingborg är en av Nordens äldsta städer med officiell födelsedag den 21 maj 1085. I ett historiskt perspektiv var det inte så länge sedan Helsingborg betraktades som en landsortshåla. Nu växer Helsingborg på alla plan och framåtandan och tron på framtiden är stor. Helsingborg ligger verkligen vid ''tröskeln'' till kontinenten och Danmark finns hela tiden alldeles nära. Helsingborgs läge vid havet och Öresund har alltid varit betydelsefullt för staden. Kommunikationerna är goda med tågförbindelser mot Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Varje dag går även färjorna över till andra sidan sundet till Helsingör. Det är också lätt att ta sig hit med hjälp av motorvägarna E4 från Stockholm och E6 och E20 från Göteborg. Bara ett stenkast från havet ligger det arkitektoniskt hyllade området Norra hamnen och Dunkers kulturhus som rymmer kulturverksamhet av olika slag. I närheten av Dunkers finns Helsingborgs stadsteater, Helsingborgs symfoniorkester och konserthus. I stadskärnan hittar man, förutom alla de 500 butikerna, även Skandinaviens första gågata, Kullagatan. År 2011 fyller Kullagatan 50 år som gågata och med anledning av det har det genomförts en arkitekttävling i syfte att gatan ska omgestaltas till den modernaste och vackraste gågatan i Skandinavien. Tengbom arkitekters förslag gillades bäst och det fortsatta arbetet med att konkretisera projektet har påbörjats och en genomgång och presentation för berörda fastighetsägare kommer att ske inom kort. Projektet ska samfinansieras med fastighetsägarna och planen är att påbörja ombyggnaden av den första etappen mellan Stortorget och Konsul Olssons plats med ett färdigställande till 50-årsjubiléet 2011. Handel är en av stadens styrkor och förutom de många butikerna med brett utbud i centrum ligger shoppingcentret Väla med ytterligare drygt hundra affärer en bit utanför staden. Mångfacetterat näringsliv

Flera stora och aktiva företag verkar i Helsingborg som har ett mångfacetterat näringsliv där tyngdpunkten ligger på logistik, IT, livsmedel samt läkemedel och hälsa. Helsingborgs stad är totalt sett den största arbetsgivaren med över 9 000 anställda. I Helsingborg vill man skapa Sveriges bästa mötesplats för näringslivet och arbetet med att skapa goda förutsättningar för näringslivet innebär bl a erbjuda en god service och främja den fortsatta utvecklingen av företag.

Antalet aktiva företag är 10 277 där 94 stycken har mer än 50 anställda. 3 097 har mellan 1 och 49 anställda och knappt 7 000 är verksamma i eget företag utan anställda. Senaste året nyregistrerades 1 049 företag, ett nettotillskott om 200 företag. Antalet arbetstillfällen är idag knappt 58 000 vilket är ungefär samma som för 20 år sedan men med en stor förändring i fördelning på de olika branscherna. Största branschen är då liksom nu handel- och kommunikationer med dryga 15 000 jobb vilket är 8 procent högre än rikssnittet. Det har skett stor en omstrukturering mot effektivare logistikverksamhet inom branschen.

Helsingborg har idag en starkt växande privat servicesektor. Den finansiella verksamheten och företagsservicen har fördubblats under de senaste 20 åren och är nu nästa största bransch med dryga 8 000 jobb. Detta är ett tecken på att regionen drar till sig verksamheter med inriktning mot företagsutveckling/strategiska funktioner inom näringslivet som verkar på större geografiska marknader där Helsingborg strategiska läge och den höga livskvaliteten i boendet blir avgörande för företags lokalisering. Största stadsutvecklingsprojektet i modern tid

Det finns stora planer för Helsingborgs framtid. Under 20-25 år framöver kommer ett starkt fokus att ligga på områdena direkt söder om Knutpunkten. Visionen är att få norra och södra Helsingborg att på ett naturligt sätt växa ihop kring stadens hamninlopp. Ett av nyckelprojekten för exploateringen av det gamla industri- och hamnområdet söder om järnvägsstationen är Södertunnelprojektet. Västkustbanan sänks ned i en tunnel söder om Knutpunkten och frigör på så sätt massor av yta. Södertunneln blir 1,3 kilometer lång och leder fram till befintliga spår på Västkustbanan norr om Ramlösa station. Byggtiden är beräknad till fem år med planerad byggstart 2012. Spännande områden för boende, arbete, nöje och affärsliv kommer att kunna utvecklas på ett område motsvarande cirka 1 000 000 kvadratmeter mark och Södertunneln blir 1,3 kilometer lång och leder fram till befintliga spår på Västkustbanan norr om Ramlösa station. Byggtiden är beräknad till fem år med planerad byggstart 2012. Ett nytt, färgstarkt centrum i norra Öresund skapas som ska bli en plats som ska befästa Helsingborgs ställning som Sundets pärla. Söder kommer att genomgå en omvandling likt Södermalm i Stockholm, Gamla Väster i Malmö och Västerbro i Köpenhamn. H+ är samlingsnamnet för den förvandling som de södra stadsdelarna ska genomgå. Den nya stadsdelen ska minska segregationen i Helsingborg, skapa en sammanhållen stadskärna med ett myllrande stadsliv och ge plats för nya kontorslokaler. Begreppet H+ har vuxit fram som ett resultat av flera visionära projekt och arbeten. Studier har genomförts och gradvis har en samsyn etablerats kring områdets potentialer och svårigheter och ur denna har visionen om H+ skapats. Tre delstudier i höst

I våras avslutades projekttävlingen "Imagine Helsingborg - var med och forma södra centrala Helsingborgs framtid". Nu fortsätter arbetet med Schönherr Landskap och White Arkitekters team med tre delstudier och som kommer att få betydelse för det fortsatta strukturarbetet. I våras utsåg juryn i projekttävlingen förslaget The Tolerant City med danska Schönherr landscape och deras team till vinnare. Även förslaget Mindzone med team White Arkitekter och Our vision med team Fosters + Partners ansågs av juryn kunna ge input för det fortsatta arbetet. Under hösten kommer teamen att arbeta med tre delstudier med syfte att utveckla huvuddragen för H+ området. Studierna fokuserar på de offentliga rummen men också på hur området ska se ut och växa under de kommande 20-25 åren. Delstudierna ska ge underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för H+ området.

De tre delstudierna är: Vattenstaden Helsingborg/Blågrön koppling som innebär att utveckla tankarna om den blågröna kopplingen som binder ihop Jordbodalen med Öresund och hitta lösningar för angränsande bebyggelse och offentliga rum.

En del av centrala Helsingborg/Järnvägsgatan-Södergatan innebär att föreslå en sträckning för Järnvägsgatan med förslag på den omgivande bebyggelsen, utformning och även ge förslag på trafiklösningar som kopplar ihop de befintliga stadsdelarna med H+ området.

Stadens nätverk innebär identifiering och studier av viktiga kopplingar för att H+ området ska bli en naturlig del av Helsingborg. Översiktsplan som plattform

Förutom det stora H+-projektet ligger översiktsplanen 2010 som en plattform för stadens framtida stadsutvecklingsarbete. Ambitionen är att skapa den attraktiva hållbara staden med en ökad helhetskänsla och gemensam helsingborgsidentitet. Processen med att ta fram översiktsplanen började våren 2007, med inspirationsföreläsningar, seminarier och kreativa workshops. Medarbetare och politiker från alla förvaltningar och nämnder samt ungefär 2 000 helsingborgare har bidragit med sin kunskap, tankar och idéer. Samrådsförslaget för ÖP 2010 tar sin utgångspunkt i Framtidsbild 2035 – En färgstark och framåtriktad stad, som kommunstyrelsen tog beslut om i september 2008. För att Helsingborg ska utvecklas hållbart har tre profilområden identifierats – mötesplatser, boendemiljöer och logistik.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter