Helsingborg med utmärkt läge

Newsec förvaltar ca 100 000 kvm åt flertalet fastighetsägare i Helsingborg. Mathias Cronqvist, kontraktsförvaltare på Newsec Asset Management, svarar här på frågor om Helsingborgs kännetecken, utvecklingstendenser och hyror.

Fastigheten kv Hermes i centrala Helsingborg som Newsec förvaltar. Här planerar Newsec att bygga ytterligare huskroppar om totalt 10 000 kvm. Foto: Bertil Hagberg.jpg

Fastigheten kv Hermes i centrala Helsingborg som Newsec förvaltar. Här planerar Newsec att bygga ytterligare huskroppar om totalt 10 000 kvm. Foto: Bertil Hagberg.jpg

Vad kännetecknar Helsingborg idag?

– Helsingborg är en stabilt växande kommun med över 13 000 registrerade företag mitt i den expansiva Öresundsregionen. Detta ger Helsingborg ett utmärkt geografiskt och strategiskt läge för företagens val av lokalisering.

Kommunikationerna till och från staden är väldigt goda i och med stadens läge invid motorvägarna E4, E6 och E20. Inom en halvtimme når man Ängelholms flygplats med dagliga förbindelser till Stockholm och den internationella flygplatsen Kastrup nås inom en timme, både med bil och tåg.

Vad ser du för tendenser i utvecklingen av kommunen?

– Det pågår en långsiktig och storskalig satsning inom Helsingborg i H+-projektet vars syfte är att sammanlänka stadens centrala delar samt tillgodose behovet av bostäder och arbetsplatser. Staden är idag något segregerad där den södra delen av staden är i behov av en förnyelse och att en sammankoppling sker med den norra delen av staden för en gemensam tillväxt och utveckling av centrala Helsingborg.

Mathias Cronqvist, Kontraktsförvaltare, Newsec Asset Management

Mathias Cronqvist, Kontraktsförvaltare, Newsec Asset Management

Hur skulle du beskriva Helsingborgs hyresläge och hyresutveckling?

– Det finns en stor efterfrågan på kontorslokaler i centrala Helsingborg samtidigt som det är relativt låga vakanser. Detta kan ses tydligt då nyproduktion av kommersiella kontorslokaler har påbörjats på ett antal ställen i centrala Helsingborg.

För befintliga kontorslokaler i A-läge får man idag betala mellan 1 350-1 850 kronor per kvm medan kontor i B-läge varierar mellan 900-1 200 kronor per kvm.

Hur ser ert bestånd ut i Helsingborg?

– Vi på Newsec förvaltar idag fastigheter åt bl a Alecta, Folksam och Redito om totalt ca 100 000 kvm som inkluderar kv Hermes, gamla Tretornfabriken, som numera är en toppmodern kontorsfastighet om 55 000 kvm med varierat utbud av hyresgäster med starkt fäste inom IT-branschen såsom Ikea IT, Sigma, Cap Gemini och IBM, samt kontorsfastigheten Afrikahuset intill E6 och handelsplatsen Råå center.

Var i Helsingborg har ni lediga lokaler idag?

– I fastigheten kv Hermes i centrala Helsingborg har vi sett ett stort intresse de senaste åren med många nyuthyrningar samt expansion för flertalet av de befintliga hyresgästerna. Idag har vi här tre objekt lediga i olika storlekar; 250, 580 respektive 2 000 kvm. Samtliga objekt arkitektritas i samarbete med hyresgästen.

Vi har även möjlighet att tillskapa nyproducerade byggnadskroppar på fastigheten genom att sluta kvarteret. Ritningar är framtagna för en tillbyggnad om 10 000 kvm ut mot havet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter