Helsingborg i kraftig utveckling

Helsingborg är en attraktiv stad där det händer mycket. Inom några år kommer staden att kunna erbjuda flera toppmoderna kontorsytor invid vattnet med utmärkt pendlingsläge.

Intervju med Claes Malmberg, Ansvarig Näringslivsutveckling, Helsingborgs Kommun.

Vad kännetecknar Helsingborg idag?

Claes Malmberg, ansvarig näringsutvecklare, Helsingborgs kommun.

Claes Malmberg, ansvarig näringsutvecklare, Helsingborgs kommun.

– Det som kännetecknar Helsingborg idag är en väldig tillväxt. När det gäller den befolkningsmässiga ökningen toppar Helsingborg listorna på snabbast växande städer i såväl Köpenhamnsregionen som Sverige.

Det är en synnerligen attraktiv stad att bo och verka i, nära Köpenhamn och allt vad Greater Copenhagen kan erbjuda människor och företag. Samtidigt händer det mycket i Helsingborg, allt från nyproduktion av bostäder till beslutade stadsutvecklingsprojekt som verkligen kommer att omdana både de centrala och vattennära delarna av staden och även andra delar av Helsingborg.

Hur ser näringslivet ut i Helsingborg?

– Historiskt är det en stor bredd på branscher representerade i Helsingborg, något som inneburit ett robust näringsliv och en motståndskraft i olika konjunktursvängningar. För närvarande finns ca 620 branscher representerade. Tyngdpunkten i antal arbetsplatser ligger på handel, logistik, livsmedel och turism.

Digitaliseringens utveckling påverkar näringslivet starkt. Helsingborg har idag en stark position för verksamheter inom digital handel och är hem för många av de främsta aktörerna. Här finns alla förutsättningar att fortsätta utvecklas. Stark kompetens, experter, unik forskning och utbildning, många digitala initiativ som sår morgondagens e-stjärnor och vårt exceptionellt goda logistikläge. Helsingborg har fyra flygplatser som nås inom en timme, varav Copenhagen Airport, Skandinaviens största, är vår hemmaflygplats. Utmärkta väg- och tågnät samt Sveriges näst största containerhamn bidrar till att attrahera stora mängder företag som är beroende av goda logistiska förutsättningar för sin utveckling. Tillsammans utgörs ett starkt kompetenskluster inom just digital handel.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen under 2016-2017?

– Jag hänvisar gärna till www.businesshelsingborg.com. Men här nedan följer några exempel:

Oceanhamnen: Första etappen av det mycket stora stadsutvecklingsprojektet H+, innehåller ca 340 bostäder och Helsingborgs nya affärsdistrikt ”Helsingborg Waterfront Business District”på 40 000 kvm kontorsyta. Oceanhamnen kommer att vara direktkopplat via en gång- och cykelbro till Helsingborgs pendlingshubb, Knutpunkten, där 45 000 människor passerar varje dag. Bygget kommer troligen igång vid årsskiftet 2016/17. Därefter kommer området att utvecklas vidare, med i huvudsak fler bostäder och bli ett område invid Öresund mycket nära Helsingborgs centrum och centralstation.

Ångfärjan: Gamla stationshuset (Tivoli) kommer att flyttas under våren och det är starten på utvecklingen av området som kommer att innehålla en ny hotell- och kongressanläggning och 150 nya bostäder. Kongressanläggningen är Skånes första som ligger i direkt anslutning till vattnet, centralstationen och dessutom mitt i city.

Maria: En av Helsingborgs stationsnära stadsdelar som ligger invid Maria Station har utvecklats under flera år och fortsätter att vidareutvecklas i snabb takt med blandad bebyggelse, med ett huvudsakligt fokus på bostäder.

Söderpunkten: Ett shoppingcenter mitt i staden, på den södra sidan, med en toppmodern biograf, kontor, lägenheter samt ett nytt designhotell, Radisson Blu Metropol Hotell, invid Mäster Palms plats.

Hur ser lokalutbudet ut i kommunen?

– Med tanke på den kraftiga tillväxt Helsingborg är mitt uppe i bedöms effekterna av denna tillväxt bland annat att skapa behov av ett ökat utbud av nya kontors-

ytor. I Helsingborgs centrum är just nu en påbyggnad på Knutpunkten med cirka

10 000 kvm moderna kontorslokaler i sitt slutskede. Cirka 500-600 nya arbetsplatser har uppförts ovanpå den befintliga fastigheten. Lokalerna som får en fantastisk utsikt över sundet och takåsarna i Helsingborg är i princip fullt uthyrda och de första inflyttningarna sker under våren 2016.

Helsingborg kommer inom några år att kunna erbjuda ännu fler toppmoderna och profilskapande kontorsytor med premiumläge invid vatten och utmärkt pendlingsläge. Vi pratar om Helsingborgs nya affärsdistrikt, Helsingborg Waterfront Business District. – Kanske det häftigaste läget i hela Öresund?

Har du några tips till de företag som vill etablera sig här?

– Helsingborg är verkligen en stad där det händer mycket och en stad i kraftig utveckling. Ett tips är att hålla ögonen öppna inför allt som är på gång. Titta gärna in på www.businesshelsingborg.com, vår nya business site där du hittar information om näringslivet och varför du ska etablera ditt företag i Helsingborg.

Kontakta oss på näringslivsavdelningen så att vi kan hjälpa till med all information som kan önskas och aktivt bidra till att ni som företag får en så skräddarsydd, enkel och effektiv etableringsprocess som möjligt. Helsingborg är också en väletablerad event- och turistdestination med beläggningsgrader över snittet i jämförelse med våra tre största städer. Eftersom Helsingborgsregionen är en så pass attraktiv region att besöka är ett sista tips att besöka vår hemsida för besöksnäringen, visithelsingborg.com och i god tid boka hotellrum!

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunen?

– Konkurrensen om investeringar och etableringar är stor så vi behöver alltid ha ett öra mot rälsen och lyssna på marknaden. Ett nära och gott samarbete med fastighetsutvecklare, byggherrar m.fl. är otroligt viktigt och en förutsättning för att vi ska kunna utveckla staden tillsammans. Samarbetet bedömer jag finns idag med de aktörer som är på plats i Helsingborg.

Vi vill samtidigt nå ut till fastighetsmarknaden utanför Helsingborg och Sverige. Det gör vi genom att i så stor utsträckning som möjligt vara aktiva utanför Helsingborg för att nå ut till nya fastighetsutvecklare, investerare, företag osv.

Utöver det arbetar vi gemensamt i stadens organisation för att kontinuerligt utveckla processer och arbetssätt för en effektiv, rak och tydlig hantering av markfrågor, bygglov och andra tillstånd som kan bli aktuella.

Ett gott företagsklimat är en färskvara därför krävs det att vi hela tiden måste se över hur vi arbetar, utveckla våra processer och lyssna på vad våra kunder säger.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Ett samarbete mellan Helsingborgs stad och marknaden. En tydlig vision från politik och ledning, kombinerat med tydliga program och strategier för våra näringslivsfrågor och de frågor som berör mark och boende, ger guidelines till både oss och marknaden. Det är centralt. Även samarbetet inom Greater Copenhagen kommer att påverka utvecklingen för oss.

Vi tillhör en stor funktionell arbetsmarknadsregion med enorma möjligheter för företag och människor som inte ser kommungränser. Tillsammans erbjuder vi en attraktiv region med olika styrkor.

Hur har Helsingborg utvecklats om fem år?

– Då är vi närmare 150 000 invånare och de centrala delarna av staden har utvecklats starkt. Fem år är en kort tid och tiden går fort men eftersom det är så mycket i pipeline i Helsingborg kommer utvecklingen verkligen att synas och upplevas.

Helsingborg kommer också att ha stärkt sin position som centrum för digital handel i Sverige. Andelen kunskapsintensiva och digitala företag har ökat och flyttat in i nya moderna, yteffektiva och profilskapande kontor.

Den nya kongresshallen har gett ett efterlängtat tillskott till staden och kompletterar nu bland annat Helsingborgs Arena, vilket i sin tur möjliggjort att Helsingborg tar emot ett bredare spektra av kongresser, konferenser och möten. Hotellbeläggningen är fortsatt hög och andelen internationella besökare har ökat väsentligt.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter