Heikki Martela på Martela Group: Cirkulär ekonomi är på allas läppar just nu

Det sensorstyrda kontoret är det nya svarta. Det menar Heikki Martela på Martela Group som visade intelligenta och bekväma miljöer på Stockholm Furniture Fair förra året. 

Idag är förändringen det enda som är konstant på kontoret. Även det alldeles nya kontoret, som har skräddarsytts för optimal funktionalitet, är bara perfekt i en månad eller två. Så fort nästa projekt drar igång eller en avdelning väljer att lägga ut jobben på ett nytt sätt, så förändras villkoren. Därför måste själva kontoret vara smart nog att själv förstå hur det faktiskt används – och hur användarnas behov förändras. Det måste kunna producera användardata som är tillförlitliga och lättanalyserade, med bibehållen integritet.

Det här är bakgrunden för den innovativa servicetjänst som Martela Group lanserade i Martela House på Stockholm Furniture Fair, våren 2015. Tjänsten har utvecklats inom ramarna för Martelas nya Lifecycle®-modell och bygger på en liten, trådlös sensor. Tillsammans med ett lättfattligt användargränssnitt kan den producera information om hur nästan allt på kontoret används.

Utvecklad i samarbete med det brittiska företaget Condeco, saknar den här innovativa servicetjänsten motstycke vad gäller räckvidd och användarvänlighet.

– Ett intelligent utformat kontor måste kunna anpassa sig efter förändringarna i arbetsmiljön och producera lättillgänglig användardata som kan användas verksamhetsstrategiskt, säger Heikki Martela, som är VD för Martela Group.

Jobbet flyttar till molnet

– Sedan lång tid tillbaka planerar och installerar vi aktivitetsbaserade kontor på alla våra marknader; Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Polen. Alla nya kontor planeras huvudsakligen enligt vår aktivitetsbaserade kontorsmodell. Vi har en omfattande erfarenhet men, konstaterar Heikki Martela, det räcker inte längre att ”bara” vara specialist: Den nya teknologin rymmer så många möjligheter att förbättra våra arbetsmiljöer att vi ständigt måste göra nya utvärderingar. Framtidens Martela ser jag i mångt och mycket som ett serviceföretag där vi integrerar tjänster som kombinerar IT och ergonomi för att skapa mer effektiva och trivsamma arbetsmiljöer.

Ansvarstagande bygger värden

Att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt har, sida vid sida med teknisk utveckling, blivit en allt viktigare drivkraft.

– Förra året lanserade vi vår Lifecycle®-modell som tar hänsyn till kontorslösningens hela livscykel, med extra fokus på återvinning. ”Cirkulär ekonomi" är på allas läppar just nu, och det matchar vår verksamhet på flera sätt. Med hjälp av data kan arbetsplatserna utformas mer effektivt vilket också bidrar till att man kan reducera kontorsytan – ibland med upp till hälften. Det skyndar också på den pågående processen med omvandling av kontorsyta till bostadsyta. Samtidigt ökar intresset bland ansvarstagande företag att rent praktiskt ta tillvara befintliga möbler på ett bättre sätt. Äldre möbler i bra skick kan få nytt liv och nya användningsområden

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter