harry sjögren om mölndal

1. Hur ser ert bestånd ut i Mölndal? Yta och vilken typ av lokaler?

I Mölndal består vårt fastighetsbestånd av ca 150 000 kvm fördelat på kontor, lager/industri och ett fåtal butiker. Fastigheterna ligger främst i Lackarebäck och Åbro-området men även uppe Balltorp utmed E6:an.

2. Vad har ni vakant? Något speciellt objekt som ni vill fronta?

Vi har en lokal med bästa skyltläge utmed Söderleden på ca 1 600 kvm vakant. Lokalen ligger på plan 2 av 2 och lämpar sig utmärkt till butik för sällanköpsvaror, entrén delas med Sova-butiken. Ett annat alternativ är att göra ytan till en fräck kontorsmiljö som gör sig bäst med öppet landskap.

Intressenter är välkomna att höra av sig på tel. 031 -706 65 00.

I övrigt är vakansgraden i våra Mölndalsfastigheter mycket låg.

3. Varför satsar ni i Mölndal, vilka fördelar finns med området?

Vi har vårt säte och vårt  kontor i Mölndal på Kråketorpsgatan.

Mölndal ligger centralt i Göteborgsregionen med närhet till alla stora leder.  E6:an både söder- och norrut som i sin tur leder  till riksväg 40 och E 20, Söderleden bort mot Frölunda och Älvsborgsbron som leder till hamnarna.

Våra kunder/företag trivs i området.

4. Har ni något specifikt på gång i Mölndal? Nybygge, renovering, anpassning?

För närvarande planerar vi att bygga en fastighet för småskalig företagsamhet i Åbro.

Likt en  fastighet vi uppförde  på Hulda Mellgrens gata, Högsbo, utmed Söderleden för några år sedan. 3- 5 höglagerskepp på ca 350 kvm med tillhörande kontorsdel.

5. Hur ser efterfrågan ut?

Vi har större efterfrågan än vad vi kan erbjuda lokaler.

6. Hur ser ni på Mölndal framöver, vilken utveckling vill ni se och vad behövs för att lyfta området ytterligare?

Självklart ser vi positivt på Mölndal även i framtiden. Det finns dock en fråga som vi märker att våra kunder/företag och nya intressenter bekymrar sig över och som kan bli en avgörande faktor vid omförhandlingar och nyetableringar framöver, det är infrastrukturen.

I rusningstrafiken är det vid många utfarter tex Aminogatan med tvärgator samt Lackarebäck inferno med alldeles för långa kötider. Vid Aminogatan/Pepparedsleden har det  gjorts åtgärder men det räcker inte.

Länge har vi tillsammans med andra stora företag i Mölndal  önskat fler hållplatser utmed Kungbackapendeln nedanför  Lackarebäck och i Rävekärr. Från Rävekärr finns dessutom redan gångtunnel under motorvägen.

Likaså skulle området gynnas av en spårbunden tvärförbindelse mellan Mölndal och Högsbo/Frölunda för att öka attraktionskraften och pendlingsmöjligheten ytterligare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter