Harry Sjögren köper i Kungsbacka

Castellum AB (publ) har, via det helägda dotterbolaget Harry Sjögren AB, förvärvat fastigheten Bolsheden vid Säröleden i Kungsbacka, med en total yta om ca 17 800 kvm.

Fastigheten – i dagligt tal kallad Kungsporten – är välbelägen med goda kommunikationer till både Göteborg och Kungsbacka. Kungsporten består av sju byggnader med kontors- och handelsytor som uppfördes 1991. I fastigheten finns drygt 80 hyresgäster som verkar inom såväl livsmedels- och grossisthandeln som vårdsektorn. Uthyrningsgraden uppgår till 86%.

- Förvärvet innebär att vi växer med flexibla kontors- och handelslokaler och många intressanta kunder i ett tillväxtområde, vilket ligger i linje med vår strategi, säger Henrik Saxborn, VD i Castellum AB. Kungsporten är ett bra komplement till Harry Sjögren AB:s befintliga bestånd.

Källa: Pressmeddelande Castellum

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter