Haninge en regional stadskärna

Handelscentrumet Port 73 i Haninge.</p><p>Bild: Atrium Ljungberg

Handelscentrumet Port 73 i Haninge.

Bild: Atrium Ljungberg

I den regionala utvecklingsplanen för Storstockholm räknas Haninge till en av de regionala stadskärnorna, något som sannolikt gynnar utvecklingen i kommunen. Kontorsområdena är spridda över kommunen, men bästa läget är i centralorten Handen.

Pågående projekt:

- I en tredje etapp blir Atrium Ljungbergs handelscentrum Port 73 ännu större. När etappen är klar finns här 37 000 kvm handel fördelat på ca 40 butiker. Atrium Ljungberg har fler byggrätter och på sikt kan det bli mer handel, kontor och även bostäder.

- Wallenstam utvecklar stadsmiljön i Haninge kommun med ett kvarter som omfattar bostäder och ett tiotal lokaler.

- Haninge kommun planerar för ett stort företagsområde i Albyberg med 1 000 arbetsplatser.

Service: Centralorten i Haninge är Handen och här finns kommunens största serviceutbud.

Kommunikationer: Riksväg 73 passerar genom Haninge kommun liksom järnvägen. Det finns även gott om busslinjer.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter