Handeln gynnar Borås

Christer Södeliden på CA Fastigheter är en av de som ser positivt på framtiden. Men så verkar han ju också i Borås där har man inte har drabbats så mycket av lågkonjunkturen. I Borås kan man förlita sig på sina handelstraditioner och på ett gott näringslivsklimat. Hur stort bestånd har ni här i Borås och vad är det för typ av lokaler?

- Vi har ett bestånd på 80 000 kvadratmeter i Borås, varav 23 000 kvadratmeter är bostäder. De kommersiella ytorna består av butiker, kontor, restaurang, lager och övriga lokaler, hela spektrumet med andra ord. Det mesta av vårt bostadsbestånd ligger i centrala Borås, exempelvis i innerstaden på Allégatan och Stora Brogatan där det i stort sett alltid finns kommersiella ytor i botten. De flesta av husen är från sekelskiftet vilket innebär att de är svårare att underhålla men samtidigt är de väldigt attraktiva att hyra ut. Hur ser efterfrågan ut i Borås och var har ni lediga lokaler?

- I våra butikslokaler i innerstaden finns det inga vakanser, men i Knalleland, där vi har 20 000 kvadratmeter externhandel som Ö&B, Willys, Rusta, och Jysk, har det öppnat sig lite möjligheter. Efterfrågan på lokaler här är stor och vi har nyligen fått en vakans där. Det är Silvan som valt att lägga ner de flesta av sina anläggningar i Sverige eller skyltat om till Beijer ,så här har cirka 3 000 kvadratmeter blivit lediga. Hur mycket lockar Borås överlag?

- Borås är en attraktiv stad där många företag vill slå sig ner och etablera sig. Främst inom handel eftersom staden har starkt tradition inom textil- och tekoindustrin. Borås har ett bra näringsliv med många starka varumärken. Nu ska exempelvis Gina Tricot bygga ett spektakulärt nytt huvudkontor utmed rv 41, signerat Wingårdhs arkitekter. Hur känns klimatet i Borås i dessa tider?

- Borås har inte drabbats av varsel som övriga Västsverige har gjort, vi har klarat oss betydligt bättre. Det beror antagligen mycket på att vi har en helt annan typ av företag här som inte drabbats av lågkonjunkturen. Handeln har ju inte backat utan är fortfarande stark överlag. Så i Borås är allt definitivt inte nattsvart trots lågkonjunkturen och det är inte alla som kan vara så här positiva i dagens läge, det känns förstås bra! Vad finns det för fördelar med Borås?

- Logistiskt sett ligger Borås väldigt bra till, men det kan även innebära nackdelar. Vi har en stor inpendling och får många studenter och besökare som bara stannar över dagen i och med att de lätt kan ta sig hem igen. Förutom läget är annars vårt näringslivsklimat positivt och utvecklats åt rätt håll, kommunen har blivit mer lyhörd. Nu skapas ju också marknadsbolaget BoråsBorås tillsammans med Borås stad och näringslivet. Syftet är att stärka Borås attraktionskraft och marknadsföra Borås och det är samtidigt ett bevis på att staden lyssnar på politikerna och näringslivet och att man vill ha näringslivet med på tåget in i framtiden. Har du några önskemål som ytterligare skulle kunna stärka Borås?

- Borås Stad har redan blivit bättre på att utveckla stadskärnan och kommunen har bl a satsat på konst och utemiljö och är på rätt spår. Men det kan bli ännu bättre, det går att utveckla stadskärnan ännu mer och kanske börja bygga på höjden. Steen & Ströms satsning Wäfveriet kommer att innebära mycket för stadskärnan och kommer att lyfta hela Borås. Har ni några egna projekt på gång?

- Nej, inget som jag kan berätta detaljerat om men vi planerar för flera spännande bostadsprojekt framöver. I Borås finns ett mål om att öka invånarna i innerstaden från 1 200 invånare till 5 000 för att få en mer levande stadskärna. Den stora frågan nu är hur vi kommer dit och diskussionerna har startat. Det är viktigt att få mer tryck i centrum och här har vi givetvis ett finger med i spelet med våra fastigheter mitt i staden. En möjlighet är att man kan titta på att konvertera en del fastigheter, kanske göra om en del kontor till bostäder. Dessutom finns det en hel del gamla textilindustribyggnader som ligger relativt centralt i staden som tidigare har hyst lättare industri och som har hissar i mitten och lågt i tak. De husen vill inga hyra idag, fler och fler väljer att flytta till eller bygga eget i Viared för att ligga vid infarten till Borås. Så det kommer att finnas flera möjligheter att förtäta och göra stadskärnan mer levande framöver.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter