Handel föder handel

GulinsFastigheter är väl förankrade i Sisjön. Här etablerade sig familjeföretaget redan 1976 i samband med att Gulinshuset uppfördes. Och även om bolagets fokus just nu tillfälligt har förflyttats till Järntorget så är det i Sisjön man har sin självklara bas.

Även om vi flyttar vår projektportfölj till Järntorget behåller vi vårt långsiktiga engagemang i Sisjön, där vi forsätter att förvalta och vidareutveckla vårt fastighetsbestånd, säger Jan Aronsson, VD på GulinsFastigheter.

Att samarbeta med aktiva fastighetsägare i området har alltid varit en självklarhet och just nu stöttar GulinsFastigheter bl a Alaskas planer i området.

Vi är långsiktiga i det här området och tror på Sisjön. Vi ska vara kvar här som en aktör och arbetar gärna tillsammans med andra fastighetsägare för att exempelvis förbättra infrastrukturen, som ju är en väldigt viktig fråga. Vi har också ett nära samarbete kring marknadsföring eftersom handel föder handel. Går det bra för våra kollegor och deras hyresgäster, går det bra för oss och våra hyresgäster.

GulinsFastigheter har i dag fem fastigheter, innehållande både kontor och handel, i området och var färdigutvecklade med sitt bestånd 2008. Området hade då förändrats rejält sedan starten 1976 och GulinsFastigheter var en av de fastighetsägare som tagit ut en ny riktning.

Vi konstaterade att det fanns andra typer av behov när förfrågningarna om inte Sisjön skulle kunna bli en bra handelsplats började komma in. Så i takt med att marknaden började efterfråga något annat ställde vi om kompassriktningen för området. Vi kände att vi inte kunde fortsätta med gamla hyresgäststrukturer som inte var långsiktigt gångbara och via det öppna fönstret i marknaden var det dags att släppa in nya aktörer. Vi fick exempelvis en förfrågning från Gymnasium som ville etablera sig.

Det ena gav det andra och man började lyssna och identifiera området och gjorde förfrågningar till passande aktörer.

Alla aktörer vi ville ha hit sa ja, berättar Jan Aronsson och planerna för området kunde presenteras.

Har det blivit som ni förväntat er?

Ja, det tycker jag. Det som var viktigt då och som vi fastighetsägare var eniga om var att vi skulle få hit starka varumärken och det tycker jag att vi uppnått. Vi var också överens om att vi inte skulle konkurrera med Frölunda Torg och att vi lycktas med det fick jag en bekräftelse på alldeles nyligen då chefen på Nya Frölunda Torg sa att Sisjön i dag är ett alldeles utmärkt komplement och det kändes som ett bra kvitto på att vi lyckats. I Sisjön ska vi ha volym- och destinationshandel, det sa vi från början, och det har vi uppnått.

Jan Aronsson är säker på att Sisjön som handelsområde är här för att stanna och att området går en ljus framtid till mötes.

Alaskas utbyggnad kommer att ta Sisjön till en ny nivå och deras utveckling är jätteviktig för området. Det är också viktigt att vi fortsätter att satsa på de starka varumärkena.

Jan Aronsson tror också att de framtida planerna kan innebära fler etableringar inom både kontor och service.

Det ena kommer att ge det andra. Sisjön ligger så strategiskt rätt och när vägtullarna blir verklighet inne i city kommer Sisjön, som dessutom har gratis parkering, att bli ett attraktivt alternativ för många.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter