Halvera energiförbrukningen för belysning

Rent allmänt ligger det nog i vårt medvetande att vi slösar med energi. Men hur mycket tänker vi egentligen på hur mycket vår belysning drar och hur mycket som finns att spara där i både miljö och pengar? Belysningen står för 25-30 procent av all elförbrukning idag. Men mellan 30 och 75 procent av den energin kan sparas med hjälp av olika lösningar, menar Mats Malmsjö från Energispargruppen Belysning och VD på Energy House Scandinavia i Borås. Enligt Energispargruppen Belysning står Sveriges företag och offentliga verksamheter genom sina belysningsanläggningar för nära två miljoner ton koldioxid som släpps ut i atmosfären varje år. Genom att förbättra befintliga eller byta ut föråldrade armaturer och lysrör till modern och energisnål belysning kan man göra besparingar som årligen motsvarar koldioxidutsläppen från allt inrikesflyg i Sverige under tre år. – Mellan 30 och 50 procent av belysningsenergin kan man spara utan att någon upplever att resultatet blir sämre. Och då blir det ju 30-50 procent på prislappen också, säger Mats Malmsjö.

BÖRJA MED KARTLÄGGNING

När man bestämt sig för att minska sin energiförbrukning genom belysning kartlägger man först och främst vad som lyser och under hur många timmar det lyser för att sedan räkna ut hur mycket belysningen i dagsläget förbrukar. – Då är det matematik som gäller. En kilowatt i tio timmar blir tio kilowatt timmar. Man sparar lite drygt en krona per sparad kWh. Därefter får man göra en behovsanalys och titta på om man behöver det ljus man har eller om man kan tänka sig att det lyser på något annat sätt.

LÖSNINGAR FÖR ENERGIBESPARING

Det finns ett antal olika lösningar för att minska energiförbrukningen. Ett sätt är helt enkelt att släcka ner den belysning man inser är onödig, men det upplevs sällan som ett alternativ. – Istället kan man släcka ner ljuset när man inte behöver det genom att styra det på något sätt. Det kan vara med hjälp av rörelsedetektorer, akustiska sensorer eller tidsstyrning. Att dimra ljuset är en annan metod, det innebär att minska ljuset utan att det upplevs som att ljusmängden minskar. – Vi vet till exempel att 80 procent av alla lysrörsanläggningar drar dubbelt så mycket energi som de behöver göra. De lysrör som används mest idag heter T8, men det man istället borde ha är T5, tunnare lysrör som lyser bättre än vad de gamla gör och som dessutom innehåller mindre kvicksilver. Att byta ut T8 mot T5 innebär att man upplever lika mycket ljus men med halverad energiförbrukning, kostnad och miljöpåverkan, konstaterar Mats Malmsjö. Men att byta ut precis alla lysrörsarmaturer i landet idag skulle så klart kosta väldigt mycket pengar. Istället anser Mats Malmsjö att man bara bör byta ut själva lysröret till ett med ny drivteknik inbyggd som gör att det fungerar i den gamla armaturen. Därmed kan man få samma resultat fast till under halva priset. En uppgradering av befintlig belysning helt enkelt. ENERGISPARGRUPPEN

Energispargruppen Belysning, där Mats Malmsjös bolag Energy House Scandinavia är ett av fem företag med olika specialinriktningar, vill ge företagare, kommuner och landsting en heltäckande bild av energibesparingsmöjligheterna på belysningssidan, såväl utomhus som inomhus. – Genom att samarbeta kan vi utbyta kunskaper och erfarenheter och med hjälp av den breda kompetensen arbeta fram fler lösningar tillsammans, säger Mats Malmsjö. För de företag som är beredda att gå från ord till handling finns all teknik och alla lösningar klara, så det är egentligen bara att köra! (Faktaruta)

Lösningarna för att halvera er energiförbrukning genom belysning Ljusstyrning: Tidsstyr belysningen eller se till att den släcks och tänds med hjälp av närvarostyrning eller akustiska sensorer. Genom dimningsteknik kan man minska ljusmängden utan att det märks. Byte av ljuskällor: Byt ut lysrörstekniken från T8 till T5 och byt från glödlampor till lågenergilampor. Att byta från halogenlampor till LED-lampor är den absolut mest effektiva åtgärden man kan göra idag. En 35 watts halogenlampa kan du byta ut mot en 6 watts LED-lampa och ändå få samma ljusmängd. LED-lampan har dessutom 25 gånger längre livslängd då halogenlampan behöver bytas ut ungefär en gång om året.

Byte av armatur: Har man äldre armaturer kan man byta ut dem till nya effektivare. Uppgradering av befintlig belysning: Istället för att byta ut hela armaturen kan man istället till exempel byta ut själva lysröret med inbyggd drivteknik som gör att den nya tekniken fungerar i den gamla armaturen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter