Halmstad ett guldläge

Karolina Davidsson VD Halmstads näringslivs AB, om näringsliv, läge och utbud.

Karolina Davidsson, VD Halmstads näringslivs AB

Karolina Davidsson, VD Halmstads näringslivs AB

Här får vi veta vilka projekt som är på gång i Halmstad samt tips och råd till företag som vill etablera sig i kommunen.

Hur skulle du beskriva Halmstads näringsliv?

– Halmstads näringsliv är mycket varierat på ett positivt sätt. I kommunen finns det ungefär 9 000 företag. Vi har mest små och medelstora företag. Med små menar vi de som har under 50 anställda. Det är bra spridning på branscherna. Den här sammansättningen gör kommunen mindre konjunkturkänslig.

Några branscher som är starkt förknippade med Halmstad är exempelvis besöksnäringen, handel, logistik och recycling. Vi är en av Sveriges snabbast växande regioner.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– Tillgängligheten! Enkelheten!

Vi ligger mitt i vägen för väldigt många transportsätt; riks- och europaväg, tåg, hamn och flyg. Halmstad är en bra utgångspunkt när man ska nå någon annanstans. Det är enkelt att nå ut i Sverige och Europa. Men Halmstad är också en fantastisk utgångspunkt om du söker livskvalitet. Livet består ju inte bara av jobb. Vi har den mellanstora stadens fördelar med närheten till allt.

Du har badet nästan utanför knuten och Stockholm dryga timmen bort tack vare den centrala flygplatsen. Vi brukar prata om läget, läget och läget. Det vill säga det logistiska läget, tillväxtlaget och livsläget. Det tillsammans skapar ett Guldläge.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

–  Det finns en stor efterfrågan på mark och det är en utmaning, om än positiv. Självklart har vi viljan att se till att det finns mark även för framtida etableringar. Halmstads kommun jobbar därför hårt med att förbereda mark för verksamheter.

När det gäller lokalutbudet i kommunen så finns det en hyfsat god tillgång både centralt och i kringorterna. Vi försöker alltid hitta det som passar företagens specifika önskemål.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Halmstad?

– Här händer det mycket, och nästan hela tiden. Vi har jättestora infrastrukturprojekt på gång; resecentrum och Södra infarten - en ny förbindelse från hamnen till motorvägen kommer underlätta logistiken ännu mer.

Det satsas en halv miljard i handelsområdet Eurostop som får nästan dubbelt så stor yta. Järnvägsinfrastrukturen förbättras för anslutningar till kommande höghastighetsbanor.

En ny stadsdel är på gång vid Nissans mynning. Det byggs cirka 500 nya bostäder per år. Hamnen är sedan februari det centrala navet i en ny viktig intermodal länk - tåg mellan Lübeck och Stockholm. Vi har flera riktigt stora etableringar. Ett par exempel är Retlog/Biltema som bygger sitt femte lager och Stena som bygger upp Europas modernaste återvinningsanläggning här i Halmstad.

För intresserade finns både Logistik- och Recyclingnätverk. I maj invigs dessutom ett Elektroniklabb vid Högskolan i Halmstad. Bakom detta elektronikcentrum finns bland annat företag, högskolan, region Halland, branschorganisationer och kommunen.

Jag skulle kunna räkna upp mycket mer, men det här räcker nog till en liten stund.

Hur kommer Halmstad att se ut om tio år?

– Vi är fler, ännu mer toleranta, entreprenöriella och internationella.

Halmstads kommun har ett riktigt Guldläge när det gäller tillväxt. Här finns köpkraft både lokalt och i närområdet. Högskolan fortsätter att locka till sig kompetens och kunnande. Här finns plats för både det lilla och det stora företaget. Här finns sommarnöjen, vacker natur, uteliv, ett brett kulturutbud, evenemang och sport.

Idag har vi ungefär 95 500 invånare.

År 2025 räknar vi med att vara minst 110 000. Den fortsatta utvecklingen av infrastrukturen gör arbetsmarknadsområdet kring Halmstad ännu större.

Vi tror att ett allt större utbyte med nordvästra Skåne och Öresundsregionen kommer vara en stark utvecklingskraft. Vi kommer också att vara en mer internationell plats. Tillskottet av personer med annan etnisk bakgrund har skapat fler möjligheter för det lokala och regionala näringslivet att nå nya marknader och kundsegment.

Vi kommer vara en plats där människor känner sig välkomna, där de får en möjlighet att växa. Kommuns vision om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden är i högsta grad levande.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Halmstad?

– Gör det enkelt för dig. Ta kontakt med oss på Halmstads Näringslivs AB. Vi är din möjliggörare, dörröppnare, tröskelsänkare och brobyggare. Du behöver bara en väg in för att kunna ta dig vidare mot dina mål. Ingen fråga är för liten eller för stor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter