Hörnläge med förutsättningar

Under andra kvartalet sätter Midroc Property Development spaden i backen för sitt första kontorshus i Hyllie. Samma dag som denna intervjun genomfördes signerades det första avtalet och fler ska följa de närmaste veckorna. Förutsättningarna är därför nådda för att sätta igång bygget av det knappt 6 500 kvm stora huset. I glas och tegel, 150 meter från Citytunnelstationen, i ett välexponerat läge i hörnet Hyllie Allé och Arenagatan, ges alla förutsättningar för företag. Inte minst för de som vill satsa på ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Det är en nöjd Mikael Strand, Affärschef Midroc Property Development, som i början av intervjun kan meddela att den ekonomiska uthyrningsgraden för att sätta i gång kontorsprojektet i Hyllie nu är nådd.

- Det första hyreskontraktet som vi signerade i dag, tillsammans med de vi kommer att skriva inom ett par veckor, betyder att vi nu kan starta byggnationen under andra kvartalet och att de första hyresgästerna kan flytta in 1 november 2015.

Mikael Strand, Midroc

Mikael Strand, Midroc

Glas och tegel

I hörnet Hyllie Allé och Arenagatan, 150 meter från Citytunnelstationen, får huset ett fantastiskt bra läge. Både ur kollektivtrafiksynpunkt och exponeringssynpunkt.

- Läget har vi utnyttjat väl, berättar Mikael Strand. Huset består av två delar med skiftande karaktär. Hörnet består av en välexponerad, väldigt uttrycksfull, del i glas. Här finns merparten av de sociala ytorna samlade, som kök och lunchrum, medan kontoren ligger i de båda vingarna, en mot Arenagatan och en mot Hyllie Allé. Där man sitter och jobbar är det alltså lugnare och glas har bytts ut mot tegel i en varm, röd färg.

Den totala lokalarean består av knappt 6 500 kvm, där bottenplan ska rymma publika ytor.

- Vi jobbar för att få hit butiker och särskilt ett café. Det hade varit trevligt, konstaterar Mikael Strand.

Stark delmarknad

Intresset för Hyllie är stort.

- För oss är helt klart Hyllie den delmarknad med starkast efterfrågan. Vi jobbar i Lund, Västra hamnen och Hyllie, men det är Hyllie som går bäst just nu.

Hyllies starka ställning beror, enligt Mikael Strand, på flera samverkande faktorer.

- Läget nära Citytunnelstationen är väldigt viktigt, men läget är också bra ur bilsynpunkt, med kopplingen till motorvägsnätet. Både den yttre och inre ringvägen i Malmö kommer in på Hyllie. Förutom läget kan de nybyggda, moderna lokalerna här hantera övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt eftersom de kan erbjuda alla olika rumstyper. Och det är många som väljer den lösningen nu. Den kunden vi skrev avtal med i dag ska gå över till att arbeta aktivitetsbaserat. Förutom att lokalerna ska kunna hantera olika rumstyper krävs det också att lokalerna är flexibla, de ska möjliggöra att kunderna kan växa och minska, och de tekniska förutsättningarna ska vara bra. Nya lokaler kan också bidra till ett företags interna förändringsarbete och stärka dess varumärke. Effektiviseringen av lokalytorna och övergången till aktivitetsbaserat arbetssätt är starka drivkrafter för företagen att flytta. De företag som väljer Hyllie lämnar fler kvadratmeter än de flyttar till, konstaterar Mikael Strand.

Illustration: Tengbom Arkitekter

Illustration: Tengbom Arkitekter

Andra plusvärden

Midroc har även valt att lyfta fram ett antal andra plusvärden och addera de i sitt projekt.

- Vi kommer bl a att kunna erbjuda våra hyresgäster en så kallad sportdepå. I källaren ska det finnas fina omklädningsrum där man kan förvara sin cykel och sedan ta hissen direkt upp till kontoret. Att kunna cykla till och från jobbet är en tydligt ökande trend, så detta tror vi på.

Även högst upp i huset finns ett plusvärde.

- Huset kommer att ha en takterrass, med både toalett och pentryenhet i direkt anslutning. Det betyder att den kommer att kunna användas som en eventyta både för personal och kunder.

Miljöklassning står också högt på agendan för Midroc och kontorshuset Hermod kommer, förutom Miljöbyggnad, nivå silver, och EU GreenBuilding, bli det första som också byggs enligt det internationella miljöklassningssystemet Breeam.

- Vi har tagit fasta på Hyllies läge, 12 minuter från Kastrup, och det internationella perspektivet. Vi förväntar oss lite större efterfrågan från globala tjänsteföretag, men också från globala investorer som ställer krav.

Erfarenheterna från det här kontorsprojektet tar Midroc sedan med sig in i nästa projekt i Hyllie.

- I dagarna fick vi ytterligare en markreservation för ett hus på 8 000 kvm, intill Malmömässan, avslutar Mikael Strand.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter