Högskolan viktig för Växjös utveckling

Växjö, som ligger mitt i Småland, har länge varit en viktig punkt för handel. Idag är de största näringsgrenarna även tillverkning och utbildning, i synnerhet utbildning då högskolan fått universitetstatus och är en central del i stadens utveckling.

Angelica Adolfsson

Angelica Adolfsson

 

Analys av Angelica Adolfsson Newsec Asset Management

Växjö är centralort i Växjö kommun samt residensstad för Kronobergs län. Kommunens befolkning summerades till 88 108 personer under det sista kvartalet 2015. Den årliga tillväxttakten har varit cirka 1,2 procent i snitt under den senaste tioårsperioden vilket gör kommunen till en definierad tillväxtkommun.

Växjö är beläget längs R25 på ett avstånd om cirka 110 km från Kalmar, 270 km från Göteborg, 240 km från Malmö och 420 km från Stockholm. Ett par mil utanför staden ligger Alvesta som också är en centralnod i det svenska järnvägsnätet. Växjö har även en flygplats strax utanför staden med nationella avgångar dagligen samt ett fåtal internationella avgångar, dock huvudsakligen charter.

Växjö ligger mitt i Småland och är till stor del omgivet av sjöar, cirka 180 meter över havet. Samhället växte fram som ett biskopssäte under 1100-talet och fick sina stadsrättigheter år 1342. Tack vare sitt läge nära den gamla gränsen till Danmark och de många närliggande insjöarna blev staden en viktig punkt för handel såväl som för försvar.

Tre näringsgrenar

Traditionellt har skogsnäringen varit den viktigaste näringsgrenen i Växjö men har på senare tid till stor del ersatts av tillverkningsindustri inom framförallt maskin- och elektroteknik. De största näringsgrenarna idag är utbildning, handel och tillverkning. I synnerhet utbildningen är en bransch som vuxit i samband med att den regionala högskolan fått universitetsstatus och är en central del i stadens utveckling. Under 2015 var Volvo, VismaSpcs AB och Staples Sweden de tre största arbetsgivarna. Eftersom Växjö är både centralort i kommunen och länets residentsstad så återfinns många av arbetstillfällena inom kommun och landsting. Kommunen har mer än 7 500 anställda vilket gör det till Kronobergs läns största arbetsgivare. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning, men det finns också många andra yrken representerade. Även universitetet är en viktig arbetsgivare med mer än 1 200 anställda, vilket är fler än någon av de privata arbetsgivarna. Under 2014 fick Växjö i Svenskt näringslivs kommunranking placering 24 av rikets 290 kommuner, ett resultat som var åtta placeringar sämre än 2013. Under 2015 klättrade dock kommunen sju steg och återfinns därmed i dagsläget på plats 17.

Marknaden

I Växjö finns två kommunala bostadsbolag, då en fusion av Växjöhem och hyresbostäder i Växjö skedde under 2015. De två kommunala aktörerna är det nybildade bolaget Växjöbostäder och Vidingehem AB.

Gällande kommersiella hyresfastigheter är Norrporten en stor aktör i Växjö. Även Hemfosa och GE Capital Real Estate har stora innehav av kommersiella fastigheter i staden. Kontorshyrorna i Växjö har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i A-läge återfinns normalt i intervallet 1 000 – 1 500 kr/kvm och har gjort så under ett antal år. Normalhyrorna i B-lägen ligger i intervallet 700 – 1 050 kr/kvm.

I Växjö finns huvudsakligen cityhandeln längs Storgatan, och framförallt i Affärshuset Tegnér och Linnégallerian. På senare år har cityhandeln tappat marknadsandelar till externhandeln, där Eurocommercials Grand Samarkand är det främsta exemplet. Köpcentrets area uppgår till 22 000 kvm och har i dagsläget cirka 70 butiker med en god hyresgästmix med bland andra Systembolaget, H&M, Stadium och Lagerhaus.

För externhandeln återfinns hyresspannet generellt runt Växjö mellan 1 000 –

1 500 kr/kvm. Vad gäller cityhandeln ligger hyrorna mellan 1 500 – 2 500 kr/kvm.

Transaktion 2015

Under december månad genomfördes årets största transaktion lokaliserad till Växjö. Köpeskillingen bedömdes till 515 miljoner kronor, vilket motsvarar 16 251 kr/kvm.Transaktionen genomfördes dock som en bytesaffär med Stenvalvet där det totala fastighetsvärdet uppgick till 750 miljoner kronor. Den del av transaktionen som berör Växjö var Norrportens försäljning av tre fastigheter till Stenvalvet.

Linnéträdgården vid Trummen i Växjö. Foto: Mats Samuelsson.

Linnéträdgården vid Trummen i Växjö. Foto: Mats Samuelsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter