HÖGSBO/SISJÖN

Högsbo/Sisjön omfattar ett område om cirka 300 hektar som började bebyggas under 1960-talet. Idag är cirka 1 500 företag med 25 000 anställda verksamma inom området som sträcker sig från Gåsmossen i söder till till Högsbo Skjutbana i norr samt begränsas i väster av Dag Hammarskiöldsleden och Eklanda samt Sisjö Golfbana. Under senare år har området gått från att ha varit ett industriområde till en handelsplats med i stort sett all slags handel representerad. Även kontor har fått ett uppsving i området under senare år. Upptagningsområdet är främst från Frölunda och Mölndal samt de västra och södra förorterna som Näset, Askim och Hovås.

Handel

Då befolkningsunderlaget är stort och infrastrukturen väl utvecklad har Högsbo/ Sisjö området bra förutsättningar för handel. Den mest kända handelsplatsen inom området torde vara köpcentrumet 421 som öppnade portarna under slutet av 2006 och som ligger i Högsbo. Kända varumärken som MediaMarkt, ICA Maxi och Intersport är etablerade inom 421. På den norra delen av Söderleden finns även ett flertal moderna och exklusiva bilanläggningar vilket gör området till Göteborgs främsta gällande bilanläggningar. Andra företag som är etablerade norr om leden är byggvaruhuset K-Rauta, Ahlsells m fl.

I Sisjön söder om Söderleden ligger bland annat Jula, Elgiganten, COOP, Plantagen, Blomsterlandet och Stadium XXL. Sisjöns Golfklubb ligger öster om området på mark som Skanska äger. Marken ligger i direkt anslutning till Söderleden och är ett mycket intressant handelsläge med bra synlighet från leden. Under den närmaste 5-års-perioden kommer golfbanan vara kvar men efter det är det mer osäkert hur det blir för golfarna.

Fastigheten som benämns ”Sisjö center” eller ”Bilhälls-huset” har genomgått en omfattande ombyggnad. Lokaler har iordningställts för bland annat Hemköp (Axfood) och den norska sportbutiken XXL Sport & Willmark öppnade sin jättebutik under hösten 2010. Den kände kocken Leif Mannerström har vidare lånat ut sitt namn till en saluhall som öppnade under sommaren 2011. I saluhallen kommer finns det kött, fisk, ost, bröd, sushi samt en restaurang med ”bricklunch” och en serveringsdel.

Under våren 2012 kommer Clas Ohlson att öppna en butik i Sisjön. Butiken kommer att omfatta cirka 1 600 kvm säljarea. Expert (TV/elektronik) har lagt ned sin butik i Sisjön.

Det finns idag inga större butiksvakanser inom området och i de bästa lägena är vakanserna så gott som obefintliga. Hyrorna för butiker inom området ligger inom spannet 1 100 till 2 500 kr/kvm där de högsta hyrorna är i nybyggda/renoverade lokaler.

Kontor

Även kontorssidan har gått framåt inom området vilket lett till högre hyror under de senaste åren. Attraktiviten för kontor har ökat då industrifastigheter förädlats eller ersatts med butiker vilket lett till högre hyror och minskade vakanser.

För några år sedan var hyror över 900 kr/kvm ovanliga inom området medan vi i dagsläget har sett kontrakt över 1 100 kr/kvm för äldre lokaler och för nybyggda kontor är hyrorna numera överstigande 1 500 kr/kvm. Västra Götalandsregionen har etablerat en stor vårdcentral i området. Lokalen omfattar knappt 2 300 kvm och utgående hyra överstiger 1 500 kr/kvm

Industri

Som beskrivits ovan har industrin fått stå tillbaka för handel och kontor inom området men det finns fortfarande ett visst inslag av fastigheter med lätt industri. Industri och kanske främst lagerfastigheterna har dragits med i prisrallyt de senare åren då marken de ligger på är attraktiv och då hyrorna för industrilokaler är betydligt lägre än till exempel butikslokaler. Lokalerna kan i mångt och mycket påminna om varandra i form av takhöjd och spännvidder vilket gör att omkostnaden för att färdigställa en butikslokal inte behöver skena iväg.

Hyresnivån för industri och lagerlokaler ligger inom spannet 600 till 900 kr/kvm beroende på standard och storlek.

Kommande projekt

Det som är klart är att Hornbach skall etablera sig med cirka 20 000 kvm handel i området på tomten sydost om Sisjömotet. Där finns plats för ytterligare en etablering i samma storleksklass. En förutsättning för nya etableringar är att Sisjömotet blir ombyggt för att klara trafiken.

Mellan Stora ån och Söderleden kommer det så småningom växa upp ett kontorshus för att möta den växande efterfrågan på att ha kontor i Sisjön. När trängselavgiften införs kan det att bli än mer attraktivt att ha kontoren utanför centrum och tendenser finns till att fler företag letar nya lokaler i exempelvis Sisjön.

Där Forbo Forshagas fabrik ligger finns det planer på att uppföra ett hotell. Om allt löper som det skall kan detta stå färdigt under 2013.

Trafiksituationen i området har börjat bli ett problem under vissa tider på dagen på grund av handelns dragningskraft. Diskussioner förs mellan Trafikverket, Göteborgs Stad och Mölndals Kommun med intressenter från butiker och industrier om en lösning på problemet. Under januari 2012 påbörjas bygget av extra körfält mellan Järnbrottsmotet och Sisjömotet, längs Söderleden. Det som byggs är två körfält in mot mitten av vägområdet, vilket innebär att den idag breda mittremsan delvis kommer ersättas av en betongbarriär. Bygget sker mellan utfarten från väg 158 och fram till strax innan avfarten till Sisjömotet, och samtidigt i motsatt riktning mellan utfarten från Sisjömotet och fram till avfarten till Järnbrottsmotet. Ombyggnaden görs för att utöka antalet körfält för att på så sätt öka framkomligheten för trafiken

Fastighetstransaktioner

Under hösten 2011 och början av 2012 har det rent generellt varit mycket tunnsått med fastighetstransaktioner av dignitet i området Högsbo – Sisjön.

Snitthyror

Kontor

A-läge: 700 - 1 100 kr/kvm (>1 500 kr/kvm för nybyggt)

Butik:

A-läge: 1 000 - 2 500 kr/kvm

B-läge: 800 - 1 500 kr/kvm

Industri/Lager:

A-läge: 500 - 700 kr/kvm

Område

Hyresnivåer*

Vakansgrad

Göteborg CBD

1 600 – 2 500 kr/kvm/år

Övriga Centrum

1 000 – 1 700 kr/kvm/år

Högsbo/Sisjön

900 – 1 400 kr/kvm/år

Norra Älvstranden

1 500 – 2 200 kr/kvm/år

Hisingen

900 – 1 200 kr/kvm/år

Gårda

1 300 – 2 200 kr/kvm/år

Gamlestaden

900 – 1 400 kr/kvm/år

Mölndal

1 000 – 1 500 kr/kvm/år

Borås

800 – 1 300 kr/kvm/år

* Hyresnivåerna avser kontorslokaler i A och B+ läge och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter