HÖGSBO / SISJÖN

Högsbo / Sisjön omfattar ett område om cirka 300 hektar som började bebyggas under 1960-talet. Idag är cirka 1 500 företag med 25 000 anställda verksamma inom området som sträcker sig från Gåsmossen i söder till till Högsbo Skjutbana i norr samt begränsas i väster av Dag Hammarskiöldsleden och Eklanda samt Sisjö Golfbana. Under senare år har området gått från att ha varit ett industriområde till en handelsplats med i stort sett all slags handel representad. Även kontor har fått ett uppsving i området under senare år. Upptagningsområdet är främst från Frölunda och Mölndal samt de västra och södra förorterna som Näset och Hovås. Handel

Då befolkningsunderlaget är stort och infrastrukturen väl utvecklad har Högsbo / Sisjö området bra förutsättningar för handel. Den mest kända handelsplatsen inom området torde vara köpcentrumet 421 som öppnade portarna under slutet av 2006 och som ligger i Högsbo. Kända varumärken som MediaMarkt, ICA Maxi och Intersport är etablerade inom 421. På den norra delen av Söderleden finns även ett flertal moderna och exklusiva bilanläggningar vilket gör området till Göteborgs främsta gällande bilanläggningar. Byggvaruhusen K-Rauta samt Silvan ligger även de norr om leden. I Sisjön söder om Söderleden ligger bland annat Jula, Elgiganten, COOP och Stadium XXL. Sisjöns Golfklubb ligger öster om området på mark som Skanska äger. Marken ligger i direkt anslutning till Söderleden och är ett mycket intressant handelsläge med bra synlighet från leden. Under den närmaste 5-års perioden kommer golfbanan vara kvar men efter det är det mer osäkert hur det blir för golfarna. Fastigheten som benämns "Sisjö center" eller "Bilhälls-huset" genomgår för närvarande en omfattande ombyggnad. Lokaler har iordningställts för bland annat Hemköp (Axfood) som har öppnat, vidare kommer den norska sportbutiken XXL Sport & Willmark etablera sig i fastigheten med en jättebutik och öppna under hösten 2010. Det finns idag inga större butiksvakanser inom området och i de bästa lägena är vakanserna så gott som obefintliga. Hyrorna för butiker inom området ligger inom spannet 1 100 till 2 200 kr/kvm där de högsta hyrorna är i nybyggda/renoverade lokaler. Kontor

Även kontorssidan har gått framåt inom området vilket lett till högre hyror under de senaste åren. Attraktiviten för kontor har ökat då industrifastigheter förädlats eller ersatts med butiker vilket lett till högre hyror och minskade vakanser. För några år sedan var hyror över 900 kr/kvm ovanliga inom området medan vi i dagsläget har sett kontrakt över 1 100 kr/kvm för äldre lokaler och för nybyggda kontor är hyrorna kring 1 500 kr/kvm. Västra Götalandsregionen har etablerat en stor vårdcentral i området under hösten 2009. Lokalen omfattar knappt 2 300 kvm och utgående hyra överstiger 1 500 kr/kvm Industri

Som beskrivits ovan har industrin fått stå tillbaka för handel och kontor inom området men det finns fortfarande ett visst inslag av fastigheter med lätt industri. Industri och kanske främst lagerfastigheterna har dragits med i prisrallyt de senare åren då marken de ligger på är attraktiv och då hyrorna för industrilokaler är betydligt lägre än till exempel butikslokaler. Lokalerna kan i mångt och mycket påminna om varandra i form av takhöjd och spännvidder vilket gör att omkostnaden för att färdigställa en butikslokal inte behöver skena iväg. Hyresnivån för industri och lagerlokaler ligger inom spannet 600 till 900 kr/kvm beroende på standard och storlek. Kommande projekt

Alaska fastigheter är en av de största fastighetsägarna i området. Under första kvartalet 2008 förvärvade bolaget en fastigheten, Kobbegården 171:1 mera känd som Sisjö centrum. Som nämnts ovan har bolaget påbörjat en omfattande ombyggnation av fastigheten med både nya hyresgäster och koncept. Fastigheten kommer i färdigt skick att omfatta cirka 25 000 kvm varav cirka hälften är att rubricera som ren butiksarea. Trafiksituationen i området har börjat bli ett problem under vissa tider på dagen på grund av handelns dragningskraft. Diskussioner förs mellan Vägverket, Göteborgs Stad och Mölndals Kommun med intressenter från butiker och industrier om en lösning på problemet. Fastighetstransaktioner

Under 2009 har det rent generellt varit mycket tunnsått med fastighetstransaktioner av dignitet i Sverige. Detta gäller även området Högsbo – Sisjön. För att ytterligare försvåra analysarbetet sker en stor del av transaktionerna numera i bolagsform och behöver därmed inte vara/bli officiella. De transaktioner som skett i Högsbo – Sisjön är av karaktären mindre och är därför mindre intressanta att analysera. Snitthyror Kontor A-läge: 700 - 1 100 kr/kvm ( 1 500 kr/kvm för nybyggt) Butik: A-läge: 1 000 - 2 200 kr/kvm B-läge: 800 - 1 500 kr/kvm Industri/Lager: A-läge: 500 - 700 kr/kvm

Vakanser Kontor ca 15 % Butiker 3 - 5 % Lager ca 5 % Industri ca 5 %

Område Hyresnivåer* Vakansgrad Göteborg CBD 1 700 – 2 300 kr/kvm/år 5% Högsbo/Sisjön 900 – 1 500 kr/kvm/år 15% Norra Älvstranden 1 500 – 2 200 kr/kvm/år 8% Backaplan/Hisingen 900 – 1 200 kr/kvm/år 9% Gårda/Gamlestaden 1 400 – 1 800 kr/kvm/år 8% Mölndal 1 100 – 1 500 kr/kvm/år 10% Kungsbacka 800 – 1 200 kr/kvm/år 6% Borås 900 – 1 300 kr/kvm/år 3% Kungälv 900 – 1 250 kr/kvm/år 3%

* Hyresnivåerna avser kontor i A och B+ fastigheter och anger kallhyra exklusive fastighetsskatt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter