Högsbo och Sisjön under utveckling

Vi har pratat Högsbo och Sisjön med tre av de fastighetsägare som är verksamma i dessa områden. Områdena skiljer sig åt och fokus ligger på olika saker men gemensamt är att både Högsbo och Sisjön kommer att utvecklas framöver. Och redan nu finns det fina möjligheter.

Hur skulle du beskriva området Högsbo/Sisjön i dag?

charlotte_svv

charlotte_svv

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer

– Högsbo och Sisjön skiljer sig idag en hel del från varandra och kan ibland vara svårt att prata om utifrån ett samlat delområde. Högsbo, som är det området där vi har vårt främsta fokus eftersom vi är en stor fastighetsägare här, har sin resa framför sig till att bli något annat än vad det är i dag. Här har vi ett industriområde som står inför stora förändringar.

I Högsbo finns idag blandade verksamheter. Allt från kontorsverksamheter till tjänsteproducerande och tillverkande verksamheter och handel. Mycket lager i kombination med kontor men också en stor del renodlade kontorsfastigheter. Högsbo är välbesökt dagtid men relativt dött utanför kontorstid. Området upplevs svårtillgängligt trots den absoluta närheten till stan. De allmänna kommunikationerna är knappa vilket gör biltätheten stor i området. Närheten till Änggårdsbergen i kombination till det stadsnära läget skapar fantastiska förutsättningar för framtida utveckling av området till blandstad.

monica_urklippt_svv

monica_urklippt_svv

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

– Högsbo/Sisjön är fortfarande ett område under utveckling. Här finns många olika, spännande och intressanta branscher etablerade som ger området dynamik. Det finns dessutom plats för fler och nya etableringar. Utbudet av handel och lunchrestauranger ger dessutom bra service i vardagen. Närheten till de stora lederna gör att det är lätt att ta sig dit, både med bil och kollektivt. Det blir dessutom mer och mer centralt ju mer staden/regionen växer, 5 minuter med bil och 15 min med cykel ifrån Linnéplatsen till exempel.

anna-åsberg_urklippt-svv

anna-åsberg_urklippt-svv

Anna Welin, Balder

– Ett område i utveckling med stor tillväxt och som med sin närhet till lederna är ett givet val för många i framtiden.

Med goda möjligheter till parkering och all tänkbar service inom området skapas goda förutsättningar för att företag vill etablera sig i Högsbo/Sisjön.

Hur kan ni hjälpa lokalsökande

företag här?

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer

– Platzer är stor fastighetsägare i området vilket ger lokalsökande företag ett stort utbud att välja mellan. Det skapar också en flexibilitet för företag med förändrade lokalbehov genom en möjlighet att flytta inom vårt bestånd. I Högsbo kan vi erbjuda lokaler i stadsnära läge till låga priser, lättillgängligt med bil nära Söderleden. Kommer du söderifrån slipper du dessutom trängselskatt.

På Platzer förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter kontinuerligt efter hyresgästernas behov. För närvarande handlar det i Högsbo mycket om att jobba med uthyrning och därmed utveckling av våra kontorsfastigheter. Vi vill göra vad vi kan för att ge förutsättningar för våra hyresgäster att skapa lönsamhet vilket handlar om att som fastighetsägare lyssna på befintliga och potentiella hyresgäster och erbjuda dem ändamålsenliga lokaler.

Bild: Platzer

Bild: Platzer

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

– Vi har ett brett utbud av framför allt kontorslokaler i olika storlekar och utföranden.

Vi kan alltid hjälpa kunden att skapa just den arbetsplats de vill ha. Vi är absolut en värd att lita på.

Dessutom kan vi erbjuda p-platser till i princip samtliga våra fastigheter.

Bild: Harry Sjögren

Bild: Harry Sjögren

Anna Welin, Balder

– Vi har flera fastigheter i området Sisjön/Högsbo med möjlighet för företag med olika verksamhet. Vi kan erbjuda både lager- och kontorslösningar för både små och större företag. Vi har kontorshotell i området som är mycket omtyckt och passar många mindre bolag som vill etablera sig i området. En bidragande faktor när det gäller att hitta rätt lokal till rätt företag.

Bild: Balder

Bild: Balder

Vad har ni för projekt på gång nu och framöver?

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer

– Huvudfokus just nu ligger på den stundande utvecklingen av nordöstra Högsbo som vi har framför oss. Här vill vi vara med och kunna påverka och vara delaktiga i det arbete stadsbyggnadskontoret gör just nu. Ett programarbete som enligt plan skall vara klart för samråd i vår. Vi är största fastighetsägaren i området och tror att det har potential att bli något riktigt bra. Ett område man vill bo i med närhet till både natur och innerstan. I detta arbete tar vi just nu hjälp av Okidoki arkitekter. I kombination med de planer som finns att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till stadsboulevard kan sammankopplingen till stan bli än mer tydlig. Ett projekt som i mål- och inriktningsdokumentet för de tre nämnderna (byggnad, fastighet och trafik) sägs skall ”prioriteras som Göteborgs andra stora utvecklingsområde vid sidan av Älvstaden. Den ska utvecklas med tät stadsstruktur, samt innefatta en länk i det framtida stomnätet för kollektivtrafik."

Vi är dessutom inte de enda fastighetsägarna i området med vilja och möjligheter att skapa en förändring. Vi har en fortlöpande dialog med Harry Sjögren, Wallenstam och Kungsleden som alla är väldigt positiva till de planer som är på gång.

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

– Vi är sedan ett år tillbaka engagerade i elbilpools-projektet tillsammans med andra fastighetsägare i Sisjön. Detta tillsammans med mycket annat är ett led i vårt arbete med hållbar utveckling som idag är en mycket viktig del både i vårt dagliga arbete samt utvecklingsarbetet framåt. Förutom att värna om miljön, ekologisk mångfald och människors välbefinnande vill vi bidra till att t ex våra hyresgästers kostnader för energianvändning minskar.

Anna Welin, Balder

– För tillfället har vi inga projekt på gång, men däremot en del fina lediga lokaler att erbuda. På Sisjökullegatan 6 har vi en trevlig lokal i bottenplan som lämpar sig för det större företaget. Där finns indelande kontor och möjlighet till öppet landskap och parkeringarna utanför dörren är en tillgång då tillgängligheten är en viktig fråga.

Vi kan erbjuda en kombilokal, som det idag är stor efterfrågan på, på Sisjökullegata 8 om 548 kvm. Lagerdelen har port och en stor effektiv yta med förbindelsen till kontorsdelen vilket lämpar sig för ett företag som lagerför och distribuerar varor av olika slag. Det finns möjlighet till showroom i kontorsdelen vilket ger en ökad attraktivitet.

På Datavägen kan vi erbjuda ett flertal lösningar med flera lokaler. Till exempel kan 138 kvm med fördel slås ihop med en lokal intill på 308 kvm. Vi kan med våra olika storlekar på våra lokaler skräddarsy lösningar och anpassa efter kundens behov.

Hur tror du/vill du att området har utvecklats om fem år?

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer

– Utan att vara allt för optimistisk så är min förhoppning att de första bostäderna står inflyttade och klara. Att området har fått ett större inslag av verksamheter som drar människor även utanför kontorstid. Att området har tagit första steget att gå från ett industriområde till en blandstad. Att de allmänna kommunikationerna har förbättrats och att efterfrågan på kontorsytor har ökat.

Bild: Platzer

Bild: Platzer

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

– Kommunens planer är att skapa en levande blandstad där du både kan bo och arbeta vilket är positivt för området. Det bidrar till positiva förbättringar för miljön du vistas i och det kommer finnas fler uppsidor för att förstärka kollektivtrafiken och övrig framkomlighet i området. Hur långt denna utveckling har kommit om fem år är svårare att sia om men förhoppningsvis en bit på väg.

Bild: Harry Sjögren

Bild: Harry Sjögren

Anna Welin, Balder

– Med närheten till stan utgör Högsbo/Sisjön en central punkt med all expansion som planläggs nu. Med ökad kollektivtrafik kan vi nog räkna med att Högsbo/Sisjön blir en ännu attraktivare plats att verka på.

Bild: Balder

Bild: Balder

Varför ska man etablera sig just här?

Charlotte Adlerton Gadd, Platzer

– Med anledning av allt som nämnts ovan.

Monica Söderbäck, Harry Sjögren

– Man ska etablera sig här av alla de anledningar jag angivit ovan.

Anna Welin, Balder

– Det är centralt, nära stan, utanför tullarna och lätt med parkering. Hyrorna är lägre än inne i stan och valmöjligheten på lokal/lager som motsvarar önskemålen är större.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter