Höga hus kan vara identitetsskapande

Johan Casselbrant, grundägare, delägare och arkitekt på Kanozi Arkitekter, pratar attraktiva städer, utflyttning från kommuner och citerar Winston Churchill. 

 

Hur ser trenderna ut bland kontorsfastigheter?

- Kontorshusen kommer att behöva bli mer urbana framöver, att fortsätta bygga solitärer långt ut från centrum omgivna av parkeringsplatser på mark, är inte framtiden. Attraktiviteten i det urbana och dynamiska, tillsammans med målet att bygga ett hållbart samhälle kommer att vara avgörande. De företag som förstår attraktionskraften och värdet i urbana kluster som skapar många möten mellan människor kommer att tillhöra vinnarna!

Hur kan ni som arkitekter påverka utvecklingen av en attraktiv stad?

- Vi kan bidra till att städer planeras utifrån människan och med fokus på de frågor som skapar attraktiva städer. Vi kan skapa intressanta miljöer som stödjer en attraktiv stad. Som Winston Churchill sa; "first we shape our houses, and then our houses shape us".

Vad bör kommunerna göra för att förhindra utflyttning?

- Det handlar ju om attraktivitet på alla plan oavsett storlek på kommunen.

Vad anser du om höga hus?

- Höga hus kan, om de utformas väl och ligger på rätt ställe, vara riktigt attraktiva och identitetsskapande och bidra till att skapa hög täthet och ett dynamiskt, urbant liv med många möten mellan människor.

Har ni ett unikt kontor som skiljer sig från andras?

- Ja, Kanozi är ett kontor med en ovanligt bred bas av erfarenhet och bakgrund att utgå ifrån i våra uppdrag. Bland annat har vi samlat de bästa arkitekterna och ingenjörerna från 13 olika länder och tre världsdelar på våra två kontor i Göteborg och Malmö.

 

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter