Höga ambitioner för Gårda

Göteborgs Stad har planer för Gårda, höga planer. Maria Lissvall, projektledare på Planavdelningen Stadsbyggnadskontoret, beskriver framtidens Gårda som en levande blandstad med bostäder, främst längs ån, och fler höga kontorshus i trivsamma kvarter med verksamheter i bottenplan. Stadsdelen ska också knytas ihop ytterligare med stadens absoluta centrum, både med visuella och mentala kopplingar.

 

Platzer utvecklar Gårda norra. Bild: Zynka

Platzer utvecklar Gårda norra. Bild: Zynka

Resan från Gårda som verksamhetsområde till blandstad har redan börjat, men nu växlas arbetet upp ytterligare. Både från Göteborgs Stads sida och de många fastighetsägare som är involverade i utvecklingen.

- Fastighetsägarna i Gårda är starka och gör många bra saker, konstaterar Maria Lissvall. Att skapa blandstad handlar inte bara om att blanda bostäder och verksamheter utan även om de sociala aspekterna. Det är flera fastighetsägare som tar fasta på det redan i dag.

Högt kluster

Alla involverade siktar också högt, i ett område som redan är storskaligt.

- Gårda är ett robust område där man kan våga experimentera lite mer, ett område som absolut tål högre hus om man gör det på rätt sätt.

Just nu pågår ett detaljplanearbete för Statoiltomten, vid Ullevimotet, där både Skanska Fastigheter, Platzer Fastigheter och Wallenstam har stora visioner.

Wallenstam vill bygga högt. Bild: Dreem Arkitekter

Wallenstam vill bygga högt. Bild: Dreem Arkitekter

- Totalt handlar det om 70 000 kvm ny kontorsyta, berättar Maria Lissvall. Skanska har fått en markanvisning på Statoiltomten och även Wallenstam vill bygga i gattet mellan husen på Drakegatan. Dessutom vill Platzer komplettera Canonhuset så vi kommer att få ett kluster av höga hus här.

Stadsbyggnadskontoret har tidigare tagit fram en visuell analys för höga hus längs Mölndalsån, där även Gårda ingår.

- Den behandlar hur Stadens strategi bör vara, hur vi bygger höga hus på ett lite mer planerat sätt, menar Maria Lissvall. Högre hus kräver högre kvalitet! Vi har tagit fasta på landskapsbilden, var det redan finns höga hus i dag, och pekat ut noder där man tycker att det är lämpligt i framtiden. En tät struktur med höga hus på upp till 20 våningar kan vara lämplig just vid Ullevimotet, men även inslag av ännu högre hus kan prövas. Skanska vill exempelvis bygga ännu högre än 20 våningar och vi tittar på det just nu.

Egna målpunkter

Just nu pågår alltså detaljplanearbetet som Maria Lissvall hoppas kunna avsluta under 2017, vilket skulle betyda inflyttning 2021.

- Det finns ett bra tryck i Gårda och behovet av nya ytor är stort så det finns en kvalitetsvinst med att försöka hålla tempot uppe och lyfta många frågor samtidigt.

Viktigt är att det inte blir tre solitära projekt vid Ullevimotet, de nya husen måste förhålla sig till varandra.

- Vi har tryckt jättemycket på att bottenvåningarna ska vara tillgängliga för alla, med restauranger, butiker och service. Det är lika viktigt att skapa trivsamma miljöer inne i kvarteren om Gårda ska bli en del av Göteborg och kännas nära och attraktivt. Här ska finnas målpunkter även om man inte jobbar här.

Koppla ihop

Att Gårda också ska upplevas mer centralt är ett led i det framtida utvecklingsarbetet.

- Gårda ligger egentligen väldigt centralt, men upplevs inte alltid så, tror Maria Lissvall. Vi behöver arbeta både med de visuella och mentala kopplingarna så att man känner närheten. Det är ju egentligen galet att folk använder bil för att komma hit. Flera spårvagnshållplatser ligger nära men trots det måste kollektivtrafiken dock bli betydligt bättre. Vi måste även titta på gång- och cykelvägar och övriga kopplingar.

Det handlar om att kontinuerligt göra små justeringar, menar Maria Lissvall.

- Eftersom de stora infrastrukturprojekten, främst Västlänken, måste gå före kan vi inte göra några större arbeten och börja stöka här också. Då Korsvägen kommer vara svårframkomlig framöver får Ullevimotet läggas på is. I framtiden måste vi försöka bygga bort den barriären och knyta ihop norra Gårda med södra Gårda, men redan i dag kan vi göra vissa åtgärder som förbättrar framkomligheten främst för fotgängare och cyklister. Vi kan exempelvis också plantera trädrader längs gatorna och på sätt synliggöra kopplingarna mellan den södra och den norra delen.

Pågende projekt i norr

I norra Gårda pågår det också ett febrilt utvecklingsarbete, signerat Platzer Fastigheter.

- De är ensamma aktörer i det planområdet som innefattar den allra nordligaste delen och kan jobba på ett annat sätt, konstaterar Maria Lissvall. De är nu långt komna i sitt bygge av sitt första kontorshus. Detaljplanen har utökats till att även ån ska omhändertas, vi håller nu på med utredningar och samrådshandlingar. Vi hoppas kunna gå ut på samråd i början av 2016 och i början av 2017 kan detaljplanen i så fall vara klar.

Maria Lissvall ser fram emot utvecklingen.

- Gårda Norra kan bli jättespännande! Platzer tänker sig ju även ett torg framför sitt nästa, höga hus som skulle ge området väldigt mycket. Vi försöker nu titta på hur man skulle kunna göra det så bra som möjligt. Projektet gynnas verkligen av att de vill lägga så mycket yta på en offentlig plats. Och avstår de från en bit av sin byggrätt på ett sätt som bidrar till området kan det argumentera för ett högre hus.

Tar ansvar

Att fastighetsägarna och Staden tror på Gårda går inte att ta miste på. Maria Lissvall känner sig positiv inför det som komma ska.

- Göteborg har beskrivits som de små stadsdelarnas stad, stadsdelar som alla har sin egen karaktär och bebyggelse. Det är det som gör vår stad intressant och även Gårda kommer att bli en stadsdel att räkna med. Det är väldigt roligt att lyssna på fastighetsägarnas visioner om hur Gårda skulle kunna utvecklas och bli en attraktiv och myllrande stadsdel. De har väldigt goda intentioner och tar inte bara ansvar för sina egna hus utan även för stadsmiljön och det sociala.

Skanska ska bygga Göteborg City Gate. Bild: Henning Larsen Architects

Skanska ska bygga Göteborg City Gate. Bild: Henning Larsen Architects

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter