Hållbarhet i vardagen - Två frågor i fokus, Stockholm

Vad kan varje individ på kontoret göra för att minska miljöbelastningen?

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– För oss individer handlar det om att inse att vi faktiskt kan göra saker lite annorlunda. Det handlar bara om att bestämma sig och att sätta igång.

Det är inte så svårt att kasta matresterna i en behållare och take awaylådan i en annan. Men så länge vi fokuserar på de där två sekunderna extra det tar, och ger varandra medhåll i hur krångligt det blir, då är det svårt att komma igång för oss alla. Välj aktivt att berätta om saker som du själv ändrat så att de blivit mer hållbara. Berätta om cykelturen till jobbet, eller hur lätt det var att släcka konferensrummet när du var klar. Börjar vi göra annorlunda i det lilla så blir det också enklare att göra det i det stora.

Erik Skalin, Aberdeen

– Varje medarbetare kan vara med och ta ansvar för att exempelvis källsortera avfall, att se till att släcka ned belysning och att stänga av datorer och andra apparater som drar el när man går från kontoret för dagen. Tänk också på att inte låta laddare sitta kvar i uttaget i onödan. Och om man har möjlighet skall man promenera eller ta cykeln till och från jobbet.

Ulrika Rydén, Energi- och hållbarhetsansvarig, AFA Fastigheter

Ulrika Rydén, Energi- och hållbarhetsansvarig, AFA Fastigheter

Ulrika Rydén, AFA Fastigheter

– På vårt kontor pratar vi mycket om hållbarhet och det är viktigt att var och en bidrar på sitt sätt. Att tänka på miljön är något som vi alltid bär med oss, både hemma och på kontoret. Till hjälp för våra hyresgäster har vi tagit fram en broschyr med tips och råd hur man kan spara energi och tänka på miljön på kontoret. Det är allt från att undvika pappersmuggar till avfallshantering, att använda rätt teknisk utrustning och miljövänlig budtransport. Det här har ju väckt våra tankar om vad vi själva kan göra hos oss.

Var och en av våra kollegor lägger dessutom in miljöarbetet i sina specifika arbetsuppgifter, exempelvis tecknar förvaltaren gröna hyresavtal, energi- och hållbarhetsansvarige granskar energikrävande installationer och våra ekonomer vidtar åtgärder som minskar pappersflödet.

Ett miljöspartips från oss är att arbeta med två skärmar. När man vant sig vid det ser man snabbt hur pappersförbrukningen minskar. Att kunna ha två eller flera dokument öppna samtidigt minskar behovet av utskrifter väsentligt.

Hur kan ledningen tänka för att på bästa ekonomiska sätt få det vardagliga arbetet att fungera på ett ekologiskt hållbart sätt?

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan

Jesper Swedenborg, Vasakronan

– Börja med att inse att hållbarhet är en riktigt bra affär - det minskar kostnader, stärker varumärket och ökar försäljningen. Ledningens uppgift blir då att ta bort alla hinder för medarbetarna att vara hållbara och att inspirera till att tillsammans göra både små och stora saker bättre.

Se till exempel till att det finns omklädningsrum för de som vill cykla, att placera kontoret så att det går att åka kommunalt och att det går att källsortera avfallet på kontoret.

Ledningen kan exempelvis också med fördel tänka till kring företagets resande och minska behovet av resor genom att installera videokonferensutrustning, välja tåg framför flyg och övergå till miljöbilar om man har tjänstebilar inom företaget. Här gäller vanligt ledarskap på samma sätt som i allt annat - visa vägen själv och lyft fram goda exempel.

Om ledningen visar att man själv är beredda att göra annorlunda, då kommer det definitivt gå snabbare för företaget att bli hållbara även i ett affärsmässigt perspektiv.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Hur man bäst inför hållbarhetstänkande i sin verksamhet är en fråga som nog bäst besvaras av företaget självt beroende på hur det dagliga arbetet ser ut. Men generellt kan sägas att det ofta finns en direkt koppling mellan hållbart resursanvändande och ekonomisk besparing. Energisnåla transportmedel är ett exempel på hur ekologisk hållbarhet och ekonomi för företaget går hand i hand.

Ett annat bra tillfälle för en företagsledning att driva hållbarhetsfrågor är i samband med att man byter lokal. Man har då möjlighet att ta med energibesparande åtgärder som exempelvis närvarostyrd belysning i sin kravspec. Att välja ett kontorsläge i anslutning till kollektivtrafik är ett annat exempel.

Ulrika Rydén, AFA Fastigheter

– Ett bra sätt att få in rutiner runt miljö, energi och hållbarhet är att certifiera verksamheten. ISO 14001 är världens mest använda standard för miljöfrågor men även ISO 50001, dvs certifiering av Energiledningssystem, är på frammarsch. Fördelen med certifiering är att det finns rutiner kring arbetet med miljö och energi och givna regler för rapportering, uppföljning och dokumentering och det blir lätt för alla i organisationen att följa. Vid all certifiering har ledningen alltid det yttersta ansvaret vilket är väldigt viktigt för implementeringen i hela verksamheten.

Ledningen kan också ta fram en policy för företaget där man till exempel anger att kaffe och te ska vara ekologiskt, att mat som företaget bjuder på, exempelvis som catering, ska vara ekologisk och närproducerad, att fruktkorgar ska innehålla ekologisk frukt efter säsong och gärna plockas i ordning på kontoret så transporterna minimeras etc. Om ledningen tar upp samtalen på agendan kan säkert alla bidra med goda idéer till ett gemensamt hållbart kontor.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter