Hållbarhet i vardagen - Två frågor i fokus, Skåne

Vad kan varje individ på kontoret göra för att minska miljöbelastningen?

Caroline Fredberg, Briggen

– Ett företags visioner och målsättningar för att minska miljöbelastningen och för att skapa ett mer hållbart samhälle är viktigt för hållbarhetsarbetet. Men det stora arbetet görs ute i organisationen och det är de små och stora valen vi gör varje dag som gör skillnaden.

Det kan röra sig om val av miljöriktigt material, energieffektivt ventilationssystem till ett byggnadsprojekt men också de små valen som kan handla om att köpa in ekologiskt smör till frukosten på arbetsplatsen. Det är först när alla medarbetare i företaget känner ett engagemang i hållbarhetsfrågorna som vi har en möjlighet att lyckas riktigt bra i att minska miljöbelastningen.

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, uthyrningschef, Aberdeen Asset Management

Erik Skalin, Aberdeen

– Varje medarbetare kan vara med och ta ansvar för att exempelvis källsortera avfall, att se till att släcka ned belysning och att stänga av datorer och andra apparater som drar el när man går från kontoret för dagen. Tänk också på att inte låta laddare sitta kvar i uttaget i onödan. Och om man har möjlighet skall man promenera eller ta cykeln till och från jobbet.

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development.

Anders Tojkander, Regionchef, NCC Property Development.

Anders Tojkander, NCC

– Det finns ganska många saker som varje person som arbetar på ett kontor kan göra för att minska miljöbelastningen. Hur man transporterar sig till och från arbetet, kan man cykla eller åka kommunalt istället för att ta bilen? Ta trapporna istället för hissen, inte skriva ut mer papper än nödvändigt, ha ekologisk frukt på jobbet, källsortera. Kan man förlägga möten via telefon eller videokonferens istället för att åka till andra orter eller länder? Släcka lampor när man inte är inne, alternativt ha närvarostyrd belysning. Ha tidstyrd ventilation och värme. Stänga av dator och dra ur laddarkablar ur kontakten när man går hem.

Hur kan ledningen tänka för att på bästa ekonomiska sätt få det vardagliga arbetet att fungera på ett ekologiskt hållbart sätt?

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Uthyrningschef, Fastighets AB Briggen

Caroline Fredberg, Briggen

– Hållbarhetsarbetet ska inte vara en bisyssla som vi gör vid sidan av eller något vi diskuterar när det finns tid för det. För att lyckas riktigt bra krävs det att hållbarhetsarbetet är implementerat i företagets affärsmodell och arbetas in i de rutiner och processer som vi arbetar med varje dag. När vi väl kommit så långt kommer de ekologiska kraven också att effektiviseras, även ekonomiskt, och inte ses som ett ”dyrt” tillval, utan snarare ett hygienkrav för att lyckas på både kort och lång sikt.

Erik Skalin, Aberdeen

– Hur man bäst inför hållbarhetstänkande i sin verksamhet är en fråga som nog bäst besvaras av företaget självt beroende på hur det dagliga arbetet ser ut. Men generellt kan sägas att det ofta finns en direkt koppling mellan hållbart resursanvändande och ekonomisk besparing. Energisnåla transportmedel är ett exempel på hur ekologisk hållbarhet och ekonomi för företaget går hand i hand.

Ett annat bra tillfälle för en företagsledning att driva hållbarhetsfrågor är i samband med att man byter lokal. Man har då möjlighet att ta med energibesparande åtgärder som exempelvis närvarostyrd belysning i sin kravspec. Att välja ett kontorsläge i anslutning till kollektivtrafik är ett annat exempel.

Anders Tojkander, NCC

– Ledningen kan ge riktlinjer och ha en väl utarbetat miljöpolicy där man t ex styr hur avfall ska sorteras, hur företaget hanterar sitt resande, tåg/flyg, förmånsbilar, eller om man istället har videokonferenser när det är möjligt. Erbjuda lånecyklar till anställda för transport till möten inom cykelavstånd. Om man tittar på arbetsplatsen så ska man självklart ha gröna elavtal och välja en fastighet som är högt miljöcertifierad genom t ex BREEAM.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter