Här finns bästa cityhandeln

Magnus Lindgren är etableringschef i Östersund kommun, här svarar han på frågor om Östersunds näringsliv. Vi får bland annat svar på vilka projekt som är på gång samt tips och råd till företag som vill etablera sig i kommunen.

Hur skulle du beskriva Östersunds näringsliv?

– Det första jag tänker på är den bredd och mångfald som finns här.

I kommunen hittar du många små och medelstora företag som erbjuder alltifrån lokalproducerad mat och upplevelser till tjänster inom IT. Totalt finns det runt

7 000 registrerade företag, varav 4 500 uppskattas vara aktiva.

Utbildningen och forskningen vid Mittuniversitetet har gjort att företagen har fått mer kunskap. Just nu ser vi att tjänstföretagen växer kraftigt. Många företag inom IT har Östersund som bas men jobbar mot en nationell eller internationell marknad. Tillverkningsindustrin är fortfarande en viktig motor i regionen och består främst av små och välskötta företag. Många jobbar med legotillverkning.

Vi är också stolta över att Östersunds historiska position som handelsstad håller i sig. Det stora antalet shoppingsugna norrmän som varje år besöker vår kommun gör både att nya företag vill etablera sig här men också att de företag som redan finns här kan växa. Tidningen Market rankar till exempel Östersunds cityhandel som landets bästa.

Här ser vi en tydlig koppling mellan handelns framgång och det växande antalet besökare som vill uppleva kommunens natur och kultur. Ett exempel är regionens erkända matkultur som bjuder på närproducerade och unika smakupplevelser.

Magnus Lindgren Etableringschef  Östersunds kommun

Magnus Lindgren Etableringschef Östersunds kommun

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– I Östersund har du både nära till ett obegränsat friluftsliv och ett kulturellt stadsliv. Det är lätt att resa hit. Billigt att bo och leva här. Lägg till en dynamisk arbetsmarknad så är det inte svårt att förstå varför möjligheterna till att rekrytera kompentent arbetskraft är mycket goda.

Östersund är centralort i Jämtlands län samt för en stor del av Norrlands inland. Det innebär att kommunen blir en given knutpunkt för de företag som vill vara representerade i regionen. Dessutom b  utmärker sig också Östersund genom att vara den enda norrländska kommun som har mer kvinnor än män i befolkningen.

Kommunikationen är välutbyggd vilket gör att det är lätt att resa hit med både tåg och flyg. Åre-Östersund Airport är till exempel landets mest lönsamma och trafiktäta regionala flygplats. Det går 60 flighter till Stockholm varje vecka. SAS trafikerar till Arlanda och Malmö Aviation till Bromma.

Vi har redan ett starkt fibernätverk. Detta blir nu ännu starkare då Telia bygger den riktigt grova kabeln ”Skanova Backbone North” genom Östersund. Därför kan du förvänta dig ett snabbt bredband med stor kapacitet.

Det är också generellt sett billigt att bo och leva i Östersund. Elpriser och vattentaxor hör till landets lägsta. I Östersund finns möjligheter att få Regionalt Investeringsbidrag med upp till 35 procent av investeringar i samband med expansion eller nyetablering av företag.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

–  Nedläggningen av Garnisonen år 2005 gjorde att Östersund fick ett stort tillskott av lediga lokaler och mark i attraktiva lägen. Därför har vi de senaste tio åren fått se en spännande utveckling. Centralt i Östersund har vi numera ett Campus med Universitet och olika forsknings- och utvecklingsintensiva verksamheter. På Stadsdel Norr finns en ny företagsby, nya idrottsarenor nya villor, nya flerbostadshus mm. Fyrvalla har blivit ett område som framförallt lockat myndigheter, medan Frösö Park lockar företagsetableringar och nu senast ett helt nytt hotell med konferensanläggning.

Flera fastighetsbolag som exempelvis Diös, Norrlandspojkarna, Aberdeen, A4 Campus och Norrporten har visat att de gärna vill fortsätta att utveckla sina investeringar och fastigheter som de äger. Det finns gott om kontorslokaler i olika storlekar och i olika lägen. Däremot är det vara svårare att hitta lokaler för industrier. Stora lediga industrilokaler finns just nu i Brunflo (före detta ACB-Laminat) och i Lugnvik (före detta Nordplåt.)

Det finns gott om detaljplanerad mark för det företag som är i behov av att bygga nytt och har industriell eller skrymmande verksamhet. Däremot är svårare att hitta mark för större etableringar inom handeln. Kommunen kommer i en förnyad handelspolicy att se över hur förfrågningar om större etableringar inom handeln ska bemötas.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Östersund?

– Det unika bostadsområdet Storsjö Strand, Europas bästa etableringserbjudande för stora serverhallar, nya handelskedjor, Skidskytte-VM 2019 och utbyggnad av vindkraft. Just nu händer det väldigt mycket i Östersund.

Kommunen står inför ett stort antal, både större och mindre, byggprojekt under de kommande åren. Det mest uppseendeväckande bostadsprojektet är Storsjö Strand. Ett helt nytt bostadsområde kommer att byggas i strandnära läge mellan järnvägen och Storsjön. Exploateringen av området börjar i den norra delen, närmast hamnen och fortsätter söderut i takt med att byggexploatörer anmäler intresse och bostäder efterfrågas.

Nya villaområden planeras och byggs i Lugnvik, Odensala, Torvalla och på Frösön. Kommunala bostadsbolaget Östersundshem genomför omfattande bostadsprojekt på Remonthagen och på Stadsdel Norr. Det blir både nya hyresrätter och bostadsrätter.

Frösö Park är det nya namnet på det som tidigare var flygflottiljen F4. Området har blivit alltmer attraktivt för företagsetableringar och i våras invigdes Quality Resort & Hotel Frösö Park. Ett modernt konferenshotell anlagt med närhet till flygplatsen och med magnifik utsikt över Storsjön och fjällvärlden.

I Östersund finns också Europas bästa etableringserbjudande för stora serverhallar och nu spänner vi bågen ännu hårdare. Tillsammans bildar Östersunds kommun, Krokoms kommun och elbolaget Jämtkraft samarbetsprojektet The Power Region. Projektet kommer att förbereda och marknadsföra sajter för serverhallar. Dessa kräver stora mängder av förnyelsebar och kostnadseffektiv energi i ett stabilt och pålitligt elnät. För att kunna landa större datacenteretableringar har kommunen detaljplanerat mark i Torvalla. Vi har också köpt och är i färd med att detaljplanera en större skogsfastighet som ligger i anslutning till Svenska Kraftnäts kraftfulla stamnätsstation i Midskog.

I Jämtlands län och angränsande regioner finns nu runt 500 vindkraftverk i drift. Nära

5 000 vindkraftverk är dessutom på väg att byggas. Utbyggnaden har hittills bromsats av låga elpriser och bristande ekonomisk lönsamhet men potentialen är enorm. När exploateringen åter tar fart kommer Östersund att vara ett givet nav för företag inom vindkraftbranschen och dess underleverantörer.

Det finns också intresse från flera större handelskedjor att starta upp i Östersund. Biltema har under våren 2015 berättat att de vill bygga en anläggning vid Lillänge.

Östersund fortsätter också att profilera sig som vintersport- och evenemangsstad. Skidskyttearenan på Skidstadion utvecklas och Östersund kommer att fortsätta stå som årlig värd för världscuppremiären. År 2019 kan vi se fram emot ett riktigt spännande evenemangsår. Då arrangeras skidskytte-VM i Östersund och grannbyn Åre arrangerar alpina VM.

Hur kommer Östersund att se ut om tio år?

– Om tio år har det blivit mer av Östersund i många avseenden. Enligt kommunens Tillväxtplan, som heter just ”Mer Östersund” så är vi 70 000 invånare i Östersund år 2025. Det innebär att kommunen växer med 1 000 personer varje år. Nya bostadsområden har snabbt växt fram och blivit populära som exempelvis Storsjö Strand, Remonthagen och Stadsdel Norr. Men även i stadens utkant kommer områden som Torvalla och Annersia, vid Vallsundsbrons västra fäste, fortsätta expandera.

Stråket Östersund-Krokom-Åre kommer att utmärka sig som en region med stark tillväxt. Det kommer att bli lättare att bo och resa i området vilket gör att avståndet till Tröndelag minskar. Därför kommer vi se ett ökat utbyte över gränsen.

När vi blir fler invånare kommer vi också att få se en ökad kulturell och internationell mångfald i kommunen. Företagen blir samtidigt alltmer internationaliserade och exporterar mer. Unga och välutbildade personer kommer att starta fler företag som erbjuder kreativ och komplex problemlösning.

Datacenterbranschen har blivit en av kommunens viktigaste branscher. Byggandet av stora serverhallar i Östersundsområdet gör att många lokala företag får nya uppdrag samtidigt som ytterligare underleverantörer i datacenterbranschen lockas.

En ny storskalig träindustri etableras och Östersund kommer att fungera som ett logistiskt nav mitt i ett stort distrikt med högkvalitativ skogsråvara.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Östersund?

– Ta tidigt kontakt med Näringslivskontoret på Östersunds kommun. Vi erbjuder företagslots - en kostnadsfri tjänst som hjälper företag att hitta rätt i byråkratin. Det kan handla om att hjälpa till med att kartlägga vilka tillstånd som behövs, hitta lämpliga lokaler eller undersöka om det finns möjligt att ansöka om olika bidrag.

Näringslivskontoret kan fungera som ditt företags stöd och bollplank genom hela etableringsprocessen – och naturligtvis även när företaget är etablerat.

Självklart är kontakten med Näringslivskontoret konfidentiell om så önskas.

Storsjö strand, Östersund.

Storsjö strand, Östersund.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter