Här är framtidens arbetsplatser

I samband med Stockholm Furniture Fair presenteras Kinnarps trendrapport 2015 ”Workplace and lifespace design for the diverse decade”. I rapporten har Kinnarps tillsammans med framstående experter inom områden som arkitektur, design och teknik, ringat in framtidens arbetsplatstrender.

Ordet mångfald går som en röd tråd genom rapporten, som undersöker hur framtidens arbetsplatser kan tillgodose olika behov från skilda generationer, personlighetstyper och genus.

En monter som väcker känslor

Välkända designstudion Nichetto studio har fått uppgiften att göra en visuell tolkning av trenderna som presenteras i rapporten. Resultatet är en mässmonter där utgångspunkten har varit att skapa inspirerande arkitektur, inte främst en traditionell produktmonter. Miljön är byggd i två plan där framtidens arbetsplats presenteras ur olika perspektiv och genom olika lager. I montern visas en kombination av de trender som presenteras i rapporten.

– Vi tillbringar mer och mer tid på jobbet, vilket gör det viktigt att skapa en trivsam och hemtrevlig miljö. Det är en av aspekterna vi har utgått från. Vi kanske är romantiker men vi hoppas att montern kommer att beröra och väcka känslor. Arbetsplatsen är inte bara en plats där man utför ett arbete, det är också en miljö där känslor uppstår. Det är ju inte helt ovanligt att folk träffas och blir kära på jobbet till exempel, säger Luca Nichetto.

Standarden för de arbetsmiljöer vi fortfarande ser idag sattes under en tid då arbetsplatsen i huvudsak var en analog miljö för stillasittande, medelålders män. Dagens arbetsplatser ser på många håll helt annorlunda ut och det är hög tid att anpassa utformningen av arbetsmiljön efter den bredd av personligheter som verkar där.

Bort från standardtänket

Våra yrkesliv blir allt längre och det är inte ovanligt att människor från fyra olika generationer jobbar sida vid sida. Utöver åldersskillnader är variationer mellan kön, personligheter och kulturer viktiga faktorer att ta hänsyn till när man planerar framtidens arbetsplatser. Hur våra sinnen påverkas av miljön vi arbetar i och hur vi använder den digitala tekniken är andra betydande aspekter.

– En viktig slutsats i trendrapporten är att vi måste bort från standardtänket och istället jobba med inkluderande design som tar hänsyn till olika typer av människor. Vissa är extroverta och trivs i öppna kontorslandskap medan andra behöver en lugnare miljö. Många trivs med att vara ständigt uppkopplade, andra behöver koppla bort teknikstressen för att fokusera, säger Paulina Lundström, Marketing & Communications Director på Kinnarps.

Fem framtida arbetsplatstrender:

Mångfaldsdesign – Hur design måste uppfylla mångas behov

One size fits all stämmer inte alls när arbetskraften är mer mångskiftande än någonsin. Nu när gränser – från geografiska till de som rör kön, ålder, fysiska och psykiska olikheter – suddas ut ställs allt högre krav på att företag och organisationer hittar och behåller talanger. Denna utveckling kräver inte bara att riktlinjerna för arbetsplatsen ändras, utan också arkitekturen och möblerna. Design kan både ena och splittra och inkluderande design kommer att bli en avgörande framgångsfaktor för den framtida arbetsmiljön.

Arbetsplatsbiologi – Hur arbetsmiljön anpassas efter både kropp och själ

Hälsa är rikedom, sägs det. Idag ses våra mångskiftande intellektuella förmågor som lika viktiga som våra fysiska behov på arbetsplatsen. Psykologisk forskning visar att vårt sinne tar lika stor plats som våra kroppar när det gäller designutveckling och ger en rad möjligheter att skapa en såväl hälsosam som effektiv miljö.

Tekitur – Hur analog och digital arkitektur skapar den nya arbetsplatsen

Samspel mellan arkitektur och teknik (tekitur) är den främsta drivkraften i nästa stora designskifte. Digitala lösningar för att arbeta smartare finns redan, vilket gör dem som utnyttjar dessa möjligheter till det kommande mångfaldsdecenniets vinnare. Vi lever i tekuturens tidsålder och att designa arbetsplatser som är anpassade efter människan, inte hårdvaran är nyckeln till framtidens arbetsmiljö.

Samskapande – Hur vi samarbetar utan gränser

Tanken med radikal öppenhet, total transparens och öppen källkod lägger grunden för skapande och samarbete utan gränser – och i detta har design en ledande roll. Samarbete och gemensamt skapande – var som helst, när som helst, i såväl små företag stora koncerner – underlättas och blir smidigare. Dessa nya möjligheter påverkar utformningen av allt från små objekt och arbetsstationer till hela byggnader.

Mikro-multinationellt – Hur våra hopkopplade liv ger möjlighet till mer individuella förbindelser

Gränslöshet utmärker den moderna arbetskraften med människor som ständigt flyttar från plats till plats och där uppgiften som ska utföras finns tillgänglig över kontinenter via det virtuella molnet. Detta driver på en förändring där ökningen av oberoende arbetare – frilansare, egenföretagare, konsulter och entreprenörer – återspeglar en entreprenörsvåg med nystartade företag och enskilt ägda firmor. Sökandet efter stödjande arbetsplatser bortom hemmakontor och internetcaféer leder till en framväxt av en ny kategori arbetsytor och designen kommer förstås att följa med.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter