GreenBuilding prisar energieffektivitet

GreenBuilding är ett EU-projekt som pågått sedan 2005 och riktar sig till företag, organisationer och privatpersoner som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. På Fastighetsägarna Sveriges kongress den 7 oktober delade Anders Rynell, Fastighetsägarna Sveriges styrelseordförande, ut tre utmärkelser med koppling till certifieringen. Tre gröna vinnare Vinnare av utmärkelsen GreenBuilding partner på företagsnivå blev Fastighets AB Brostaden, NCC Property Development Nordic som fick pris i kategorin "GreenBuilding partner på fastighetsnivå" för kontorshuset Kaggen i Malmö och Bengt Dahlgren AB som vann i kategorin Stödjande Företag. Många lämpliga kandidater Sofie Roy-Norelid är före detta projektledare för GreenBuilding och sitter numera i juryn. Sofie menar att många fastighetsägare är duktiga på att jobba med energieffektivitet och att priset fungerar som en uppmuntran att fortsätta arbetet. Hon berättar också att det inte var svårt att hitta lämpliga kandidater, det fanns många att välja bland, men några stack ut extra mycket, till exempel Brostaden. Det som gör Brostaden unika är att de arbetat långsiktigt och konsekvent med att energieffektivisera sina hus. En annan av vinnarna var konsultföretaget Bengt Dahlgren AB, och Sofie menar att ett GreenBuilding-pris kan ge positiv publicitet som leder till fler uppdrag i framtiden, priset kan ses som ett kvitto på att den här typen av verksamheter är lönsamma och det kan också inspirera andra att tänka mer grönt. Högt upp på agendan Anders Hallquist från Fastighets AB Brostaden är en av kvällens vinnare, han tycker det är bra att lyfta miljöfrågan med ett pris som GreenBuilding Award. Anders berättar att han fått mycket god respons på den pressrelease som skickades ut när vinnarna blev offentliga. Han märker av ett stort intresse från andra som vill se hur Brostaden arbetar med energieffektivisering, inte minst märks ett starkt intresse från kommunhåll. Anders menar också att det ökade intresset för miljö- och klimatfrågor fört den här typen av frågor på agendan, många ser allvaret i det. I framtiden kommer Brostaden att klassa fler hus som GreenBuilding och i framtiden finns även tankar på att arbeta med vind- och solenergi, även om dessa planer i dagsläget ligger på idéplanstadiet. Spar både miljö och pengar Bo Matsson är miljöchef på Fastighets AB Brostaden och han berättar att det var redan 1995 som Brostaden i full skala började med sitt miljöarbete. De ville kolla av energianvändningen och styra mot ökad effektivitet. Brostaden har ett energiledningssystem som mäter och följer upp förbrukningen per hus och månad på samma gång som man hela tiden letar efter nya förbättringsåtgärder, allt för att minska energianvändandet. Utan åtgärder, och om de legat på Stockholmssnittet, hade de haft en elförbrukning på 120 kilowattimmar per kvadratmeter och år. I dagsläget har denna siffra sänkts till 78 kilowattimmar per kvadratmeter och år, det vill säga en sänkning med 38 procent vilket också innebär en besparing på 15 miljoner kronor per år. Att tänka energieffektivt är ett framgångsrecept som Fastighets AB Brostaden kommer att fortsätta arbeta efter även i framtiden. Detta är också något som är väl förankrat hos personalen som är väldigt delaktiga i arbetet. De anställda har miljöhandlingsmål och en extern miljörevision som kontrollerar att handlingsplanens mål uppfylls. Bo Matsson är stolt över priset och tycker att det visar att det är möjligt att genomföra stora miljöförbättringar i fastigheter och lokaler. Fastighets AB Brostaden har ungefär 100 hus i sitt bestånd där de flesta är byggda på 80-talet och Bo menar att det är stor skillnad på att genomföra miljöförbättringar i äldre hus, i dagsläget håller Fastighets AB Brostaden på att rusta upp de äldre husen i enligt modern miljöstandard. Den svenska delen av GreenBuilding-programmet administreras av Fastighetsägarna Sverige och det är andra året i rad som utmärkelserna delas ut.

Korrektur skickas till; Sofie Roy-Norelid Anders Hallquist Bo Matson

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter