Grönt ljus för miljön

Belysningen står för cirka 30 procent av elanvändningen i kommersiella lokaler och utgör en påtaglig andel av företags och offentliga verksamheters energikostnader och påverkar dessutom miljön till stor del. Genom att investera i rätt belysningsteknik kan man spara mellan 30-50 procent av den el som används för att lysa upp arbetsplatsen. Och det finns hjälp att få.

GreenLight är ett initiativ av EU-kommissionen, som i Sverige leds av Energimyndigheten, och ett frivilligt belysningsprogram för företag, kommuner och statliga myndigheter som ska stimulera till investeringar i energieffektiva belysningsanläggningar. Programmet har sitt ursprung i USA där det drivits med framgång. Genom att delta i GreenLight visar företag att man tar ansvar för personalens arbetsmiljö samtidigt som man bidrar till att minska växthuseffekten.

Nationellt mål

För nya fastigheter innebär ett deltagande att välja bästa tillgängliga belysning för god arbetsmiljö, energieffektivitet och låg livscykelkostnad.

Det nationella målet är att sänka energianvändningen för belysning i offentliga och kommersiella lokaler med 200 GWh per år. Det ger en minskning av koldioxidutsläppen med 200 000 ton.

Andra positiva effekter som genereras är bättre arbetsmiljö för de anställda och minskade energikostnader, något som borde intressera de flesta företag.

energimyndigheten ger stöd

De företag, kommuner och myndigheter som önskar delta i GreenLight ansvarar för att genomföra belysningsåtgärder i 50 procent av de egna lokalerna, eller reducera den totala energianvändningen för belysning med minst 30 procent. En årlig lägesrapport ska skickas in till Energimyndigheten och företagen åtar sig även att utse en GreenLight-ansvarig. Åtgärderna ska genomföras inom en femårsperiod.

Energimyndigheten stödjer deltagarna i GreenLight-programmet under planering och genomförande av första fasen genom hjälp med inventering av befintlig belysning och behovsanalys, utbildning/information till anställda och tillhandahåller verktyg för beräkning av kostnadsbesparingar.

NCC satsar på grön belysning

NCC är ett av de fastighetsbolag som valt att integrera GreenLight i utvecklingen av sina tekniska plattformar.

Kontorshuset Västerport, invid Essingeleden i Stadshagen på nordöstra Kungsholmen i Stockholm, är det första projektet där NCC har integrerat GreenLight helt och hållet. NCC arbetar löpande för att utveckla sitt nyttjande av bra och energisnål belysning samt alternativa energikällor.

I det nyligen påbörjade Ullevi Office Arena i Göteborg är det inte bara GreenBuildingmärkning och höga poäng enligt BREEAM som är en självklarhet utan även GreenLight.

Också i nya Triangeln i Malmö kommer såväl kontor som butiker och bostäder att präglas av låg energiförbrukning och vara både klimatdeklarerade och miljöklassade, enligt BREEAM (nivå Very Good), GreenBuilding, GreenLight och Miljöbyggprogram syd.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter