Gröna kontor i en glimrande juvel

När Uppsalas lokalmarknad nu kompletteras med välbehövliga moderna och hållbara kontorslokaler är det inte vilket kontorshus som helst som erbjuds, utan en till synes svävande och glimrande juvel. Totalt 8 800 kvm uthyrbar yta tillkommer i en av Nordens grönaste kontorsfastigheter, precis intill Uppsala Resecentrum.

Bild: Utopia Arkitekter

Bild: Utopia Arkitekter

När Uppsala kommun för några år sedan arrangerade en markanvisningstävling för byggnation av en kontorsbyggnad i direkt närhet till Resecentrum hade de mycket höga krav på både arkitekturen och hållbarhetsaspekten inom projektet. Det vinnande alternativet blev Skanskas kontorshus Juvelen, ritat av Utopia Arkitekter.

– Juvelen får en väldigt unik arkitektur och kommer bli en av Nordens absolut grönaste kontorsfastigheter. Byggnaden kommer till hundra procent att tillgodoses av förnyelsebar energi och ska miljöcertifieras enligt LEED Platinum, berättar Anna Wingqvist, Projektutvecklare på Skanska.

Anna Wingqvist, Projektutvecklare, Skanska

Anna Wingqvist, Projektutvecklare, Skanska

Positivt mottagande

Av de totala 11 500 kvm består 8 800 kvm av uthyrbar yta fördelade på 7 500 kvm kontor, 700 kvm för serviceverksamheter som exempelvis gym, frisör eller spa samt 600 kvm för restaurangverksamhet. Skanska för dialoger med flertalet intressenter men ännu är alla ytorna hyreslediga.

– Under tävlingen fick Juvelen mycket uppmärksamhet. Samtidigt som den pågick fick Uppsalaborna rösta på vilket tävlingsbidrag de föredrog i Upsala Nya Tidning. Även där vann Juvelen.

Att projektet fått ett så positivt mottagande har gjort att Skanska tycker det är viktigt att inte bara husets hyresgäster, utan även Uppsalas invånare, bjuds in i Juvelen.

– Vi jobbar för att få hit en attraktiv restaurang som kan bli en dragare och som lever från morgon till kväll. Alltså en restaurang som serverar allt från frukost till à la carte.

Människan i centrum

Genom hela projektet har människan stått i centrum, enligt Anna Wingqvist. Inte minst under utformandet av kontoren.

– I dessa väldigt gröna och hållbara lokaler bygger vi endast in sunda material som inte är farliga för oss människor. Vi satsar också på bra ventilationssystem för en hög luftkvalité inomhus och på att få in rejält med dagsljus till arbetsplatserna. Det här ska vara en plats där medarbetarna både ska må och prestera bra.

Anna Wingqvist berättar att de på Skanska utgår från vad forskningen säger på detta område.

– Det finns väldigt mycket studier gjorda kring gröna fastigheter, luftkvalité, dagsljus och belysning med mera. Man kan se tydliga effekter på både ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. Vi räknar med att företag som flyttar in i Juvelen även kommer få en minskad personalomsättning eftersom vi tror att man som medarbetare kommer trivas och känna sig stolt över att sitta i här.

Glimrande juvel

Den triangelformade kontorsbyggnaden kommer upplevas som en glimrande juvel och får sin glans av en behandlad och målad betong samt ljusslingor i fasaden. Nedre delen består av glas för att ge en känsla av att byggnaden nästan svävar en bit ovanför marken.

Invändigt skapar Skanska flexibla kontor som enkelt ska kunna utformas efter de olika hyresgästernas behov. Kontorsplanen, om 1 430 kvm, kan delas upp och ge plats åt tre hyresgäster.

Förutsatt att allt flyter på med bygglov med mera planerar Skanska att kunna byggstarta i augusti i år. Det innebär att huset skulle kunna stå klart för inflytt under hösten 2018.

– Om man som företag vill profilera sig och visa att man tar hållbarhetsfrågorna på allvar, då är det definitivt i Juvelen man ska sitta. Man ska också etablera sig här för att kunna attrahera nya medarbetare och för att ha personal som faktiskt mår bra och känner sig motiverad och engagerad på jobbet, konstaterar Anna Wingqvist.

Mitt i det framtida hjärtat

– Precis som CBD i Stockholm under de senaste tio åren förflyttats från området kring Stureplan till området kring centralstationen, håller nu samma utveckling på att ske i Uppsala. Kollar man på en karta över Uppsalas innerstad idag kan det se ut som att Juvelen hamnar lite i utkanten av centrum. Men faktum är att det skett en enorm utveckling kring hela stationsområdet och där blir Juvelen sista pusselbiten.

Att Uppsala växer så det knakar menar Anna Wingqvist kommer ha stor betydelse för Juvelens läge framöver.

– Uppsalas inre citykärna är idag ganska liten och det är där i stor sett alla kontor funnits hittills. Dock har där inte tillskapats några nya kontorsytor på mycket lång tid. Nu har kommunen konstaterat att den inre citykärnan måste bli större i takt med att staden i sig blir allt större. Det område som pekats ut för utveckling är Boländerna i östra delen av Uppsala. Åt det hållet vill man att staden ska växa. Där finns idag mestadels industriverksamheter men tanken är att det nu ska byggas nya kontor och att nya handelsstråk samt en bra stadsmiljö med kvartersstruktur ska skapas. Ser man den utvecklingen på en karta, då ligger plötsligt Juvelen mitt i hjärtat av staden. Vi ser också att kommunikationsnära lägen blir allt viktigare för företag. Så detta är verkligen ett jättebra läge.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter