Global logistik

Colliers International Group Inc. (Nasdaq:CIGI) (TSX:CIG) har gett ut rapporten From First Mile to Last Mile om global logistik. I rapporten undersöks vilka primära faktorer som påverkar det globala mönstret för nästa generations lager och logistik, samt de faktorer som redan har förändrat globala handelsflöden och detaljhandelns format. 

Christoffer Bladh Nord, Projektledare på Colliers säger:

– Det är en spännande utveckling som e-handeln bidrar till som tvingar alla delar av logistikkedjan till att vara innovativa och hela tiden anpassa och förändra. Det finns förväntningar från marknaden att ledtiden från order till leverans hela tiden minskar.

Förväntningarna finns även kring flexibilitet i när, var och hur produkten ska levereras. Vi kommer tyvärr inte att se några ”mega distribution centers” i Sverige men som mittpunkten för den Skandinaviska marknaden finns förutsättningarna för att serva alla marknader i norr med mindre distributionsanläggningar som fylls på från de större i Europa.

Här är jag övertygad om att Hisingen Logistik Park, Göteborgs hamn och Eskilstuna Logistikpark m fl. kommer vara en viktig del i denna utveckling.

Colliers omfattande rapport fokuserar på den stora tillväxtpotentialen i e-handelsdriven logistik och lager och granskar ledande exempel och fallstudier över moderna lager- och distributionsytor som är utformade för att klara branschens mest överhängande utmaningar. Analysen ger också insyn i konsekvenser och möjligheter för marknaden i den globala logistiksektorn.

Viktigaste punkterna

• Digitala trender påverkar logistiken:

På etablerade globala marknader förblir e-handeln i första hand en aktivitet vid hemdatorn. Men på utvecklingsmarknaderna, i synnerhet i Kina, Indien och Turkiet, är det mobilanvändarna som leder e-handeln.

Det här mönstret blir ännu tydligare när Generation X och millenials utgör en allt större del av landets befolkning och ökar andelen teknikkunniga konsumenter.

• Befolkning och konsumtion påverkar framtiden:

Den ökande urbaniseringen, särskilt i Asien, Stillahavsområdet och Afrika, skapar mer koncentrerade konsumentmarknader, som liknar dem i Nordamerika och till viss grad dem i Latinamerika.

Generation X, Y och de nya millenials utgör en allt större majoritet av befolkningen, vilket leder till en total förändring av konsumentbeteendet och efterfrågan på logistik och lager.

• De globala handelsflödena förändras:

Sedan år 2000 har transport i containrar sett en dramatisk tillväxt globalt, och den totala transporten ökade med 290 procent under 2013.

På grund av den ökande efterfrågan har handelsrutterna förändrats så att de bättre kan möta kapaciteten på de nordamerikanska och europeiska marknaderna, och aktiviteten har flyttats från traditionella hamnar som LA/Long Beach i södra Kalifornien och Hamburg och Rotterdam vid Nordsjön.

• Viktiga kluster och fysisk infrastruktur expanderar:

För att möta den ökande efterfrågan har investeringar i ny infrastruktur gjorts inom viktiga kluster globalt, de är antingen planerade eller pågående, och ska väsentligt förbättra eller förändra det logistiska ramverket och fastighetsmarknaden för lagerlokaler i många år framöver.

• Anläggningar för den första kilometern expanderar:

På grund av tillväxten i e-detaljhandeln och motsvarande krav på yta för mer sofistikerade anläggningar, exempelvis automatiserade plocknings- och sorteringssystem, är den tydliga trenden att den totala golvytan blir större, med moderna distributionsanläggningar för den "första kilometern" som består av golvyta på över 1 miljon kvadratfot.

• Ytor för den sista kilometern:

För att den urbana logistiken ska bli bättre är det viktigt att begränsa leveranserna till den kortaste rutten. Därför har återförsäljare inom e-handel börjat hålla urbana, mindre lagerlokaler för att förkorta leveransrutterna och tillhandahålla snabb leverans till onlinekunderna.

Dessa urbana, mindre anläggningar med staden som upptagningsområde, liksom flera alternativ för att "klicka och hämta" för omedelbar upphämtning eller samma leveransalternativ har blivit aktuella.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter