Gemensamma planer för att utveckla Sisjön

Det byggs för fullt på Forbo Forshagas gamla tomt i Sisjön där Biltema och Bauhaus snart slår upp sina portar. Just nu sitter Alaska och Aspelin Ramm och skissar på den fortsatta visionen för området. En handels- och mötesplats och en attraktiv miljö för boende, kunder och företag.

Visionsbild över hur utvecklingen i Sisjön kan komma att se ut.

Visionsbild över hur utvecklingen i Sisjön kan komma att se ut.

Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter inledde förra året ett samarbete runt den fortsatta fastighetsutvecklingen i Sisjön. I ett första skede ska bolagen gemensamt utveckla en kontors- och handelsfastighet om cirka 40 000 kvadratmeter vid den norra infarten till Sisjön, alldeles intill Söderleden.

- Samarbetet innebär att vi har utökat vår finansiella styrka och uthållighet vilket gör att vi har kunnat starta projektet och vidareutveckla konceptet. Parallellt har arbetet påbörjats med att hitta fler lämpliga och intresserade hyresgäster som kan bidra till att utveckla Sisjön till en attraktiv och levande handels- och mötesplats, säger Nils Rydh, vice VD på Alaska Fastigheter.

Biltema och Bauhaus

Alldeles intill den fastighet som Alaska Fastigheter och Aspelin Ramm Fastigheter ska utveckla först har både Biltema och Bauhaus valt att etablera sig. Biltema valde Sisjön för sin andra etablering i Göteborg och avtalet som tecknades förra året omfattar en butik om

7 300 kvadratmeter. Och i mitten av november togs första spadtaget till vad som kommer bli ett av landets största Bauhaus-varuhus. Det 17 000 kvm stora varuhuset beräknas stå klart i september och kommer att bidra med 200 nya arbetstillfällen till Göteborgsregionen.

- Det var tack vare uthyrningen till Bauhaus som vi kunde påbörja fastighetsutvecklingen i Sisjön med full kraft, menar Nils Rydh.

- Vi har sett fram emot den här byggstarten länge. Faktum är att vi har arbetat i över 10 års tid för att etablera oss just här i Sisjön. Läget är ett av Göteborgs absolut bästa och området ett av Göteborgs mest expansiva, säger Johan Saxne, marknadschef Bauhaus Sverige.

Växande kundunderlag

Nu pågår arbetet med att ta fram visioner och innehållet i nästa etapp. Kundunderlaget kommer bara att bli bättre och bättre inför det som komma ska men redan nu lockar läget. I början av april skrev man exempelvis avtal med Sportshopen som kommer att hyra Chillis tidigare lokal på Sisjö centrum.

Aspelin Ramm Fastigheters och Alaska Fastigheters planer bottnar i att skapa en framtida handelsplats och en attraktiv miljö för boende, kunder och företag i området och ett område som lever dygnet runt. Infrastrukturen och kollektivtrafikfrågan är dock en oerhört viktig del av utvecklingen och under 2016 och 2017 kommer Trafikkontoret Göteborgs Stad och Trafikverket att genomföra flera arbeten i området.

- Hela Sisjön är inne i en väldigt expansiv fas. De närmaste åren planeras det för cirka

5 000 nya bostäder i närheten av Sisjön, bland annat i Kobbegården, Sisjö Terrass, Eklanda, Balltorp och i området Pedagogen Park. Det innebär ett växande kundunderlag och ett utökat behov av aktiviteter och tjänster också vid sidan av handel, säger Nils Rydh.

Kompletterar varandra

Förhoppningarna på det gemensamma samarbetet är stora.

- Vi är två fastighetsbolag med väldigt god lokalkännedom som kompletterar varandra på ett bra sätt. Aspelin Ramm Fastigheter har en mycket kvalificerad egen byggorganisation och ett framgångsrikt arbetssätt med att arbeta nära sina hyresgäster, precis som vi alltid har gjort. Alaska Fastigheter är sedan många år den största fastighetsägaren i Sisjön och har varit drivande i utvecklingen av Sisjön från ett industriområde till en välbesökt handelsplats. Nu är målet att tillsammans med Aspelin Ramm Fastigheter ta nästa steg och bli en attraktiv och hållbar mötesplats med liv och rörelse också utanför kontorens och butikernas öppettider, säger Nils Rydh.

Lennart Karlsson är VD för Aspelin Ramm Fastigheter. Han är glad över att de båda företagen har enats om att samarbeta med fastighetsutvecklingen i Sisjön och ser positivt på vad företagen kan åstadkomma tillsammans.

- Vi känner väldigt starkt för det här området efter att under de senaste åren ha utvecklat köpcentrumet 421 och Pedagogen Park alldeles i närheten. Dessutom gillar vi Alaska Fastigheter. Vi är båda utvecklare och har ett likartat synsätt på vad som krävs för att skapa levande miljöer där människor trivs och mår bra. Det här är också ett bra exempel på hur två lokala aktörer kan ta ett gemensamt ansvar för stora stadsutvecklingsprojekt i miljardklassen.

Fortsatt samarbete

Om samarbetet utvecklas väl kan det leda till ett fortsatt samarbete med den intilliggande fastigheten, också den med ett attraktivt skyltläge intill Söderleden, men på andra sidan Sisjövägen. Där planeras för ytterligare 35 000 kvadratmeter avsedda för kontor och handel.

- Det är naturligtvis en gemensam förhoppning att vårt samarbete ska fortsätta också med den intilliggande fastigheten. Vi är två organisationer som är jämförbara i storlek och som båda har korta beslutsvägar. Med det här samarbetet stärks vår finansiella ställning och min övertygelse är att vi tillsammans kan göra Sisjön till något riktigt, riktigt bra, avslutar Lennart Karlsson.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter