Gamlestadens Fabriker förtätas

Annika Tell, Property Asset Manager på Aberdeen

Annika Tell, Property Asset Manager på Aberdeen

Hur ser ert bestånd ut och vad har ni ledigt?

– Vi har totalt cirka 62 000 kvm lokalyta som främst består av kontor och lager. Ett par flexibla ytor finns lediga just nu, bl a kontor från 140 – 1 390 kvm samt ett kombinerat kontor/lager på 580 kvm.

 Hur skulle du beskriva Gamlestaden, vad kännetecknar området idag?

– Gamlestaden är ett välkänt område i Göteborg, en unik stadsdel endast tre kilometer från Göteborgs centrum. Här samsas bostäder och verksamheter. Efterfrågan finns i dag främst på mindre kontor och verksamhetslokaler. Just nu är det mycket fokus på Gamlestaden, både kommunen och flera fastighetsägare tror på området och planerna är många. En av Gamlestadens stora fördelar är det strategiska läget och de stora infrastruktursatsningarna som redan har gjorts och de som är på gång.

Hur tror du att Gamlestaden kommer att upplevas i framtiden, hur ser utvecklingen ut?

– Gamlestaden anses av många vara nästa stora utbyggnadsområde i Göteborg och tillkomsten av den nya knutpunkten med sitt resecentrum vid Gamlestads Torg bidrar starkt till den positiva utvecklingen av området. Tyngdpunkten i Göteborg kommer att flytta nordost och känslan av en blandstad med bostäder, handelsetableringar och andra verksamheter kommer att förstärkas. Även tillgängligheten kommer att förbättras ytterligare och det nya resecentrumet på Gamlestads Torg invigs 2017.

Har ni själva något speciellt på gång i området?

– Aberdeen har stora planer för Gamlestadens Fabriker. Arbetet med en ny detaljplan pågår och förväntas antas nästa år. Planen kommer att möjliggöra en utveckling av området, även om utbyggnaden sedan kommer att ske successivt.

Vi vill öppna upp och utveckla användningen av Säveån i samklang med Gamlestads Torg och samtidigt förtäta området. Vi vill skapa en levande blandstad med minst 300 bostäder i utvalda lägen med lockande verksamheter i bottenvåningarna, plus ett hotell, serviceverksamheter och ett nytt utbud av kontorslokaler för olika målgrupper. Vi arbetar för att den hippa, ruffa känslan i den gamla industrimiljön ska kunna tillvaratas och lyftas fram även i de nya byggnaderna. Vi hoppas också kunna lägga till ett par profilbyggnader som tillåts sticka ut lite mera.

Visionsbild Gamlestadens Fabriker.</p><p>Illustration/fotomontage: Gajd Arkitekter

Visionsbild Gamlestadens Fabriker.

Illustration/fotomontage: Gajd Arkitekter

Finns det något speciellt att tänka på när man som företag funderar på att etablera sig här?

– Väg in allt som Gamlestaden faktiskt kan erbjuda. Området kommer att utvecklas väldigt positivt framöver, till en levande blandstad där folk bor, flanerar, äter lunch, cyklar, handlar och arbetar. Området kommer också att få ännu bättre kollektivtrafik, infrastruktur och gott om parkeringsplatser. Gamlestaden kan redan i dag erbjuda en stor valfrihet på lokaler, både vad gäller typ och storlek. Hyrorna är generellt sett konkurrenskraftiga.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter