Göteborgsregionen växer

Det är full fart på investeringar och etableringar i göteborgsregionen. Det centrala läget mellan de tre huvudstäderna Oslo, Stockholm och Köpenhamn gör regionen extra intressant med fler avgångar till och från göteborgsregionen via de tre stora flygplatserna. Tillsammans med Nordens största hamn knyts regionen ännu mer till kontinenten och övriga världen. Resultatet har blivit att många utländska företag, främst från Tyskland och Danmark, har slagit ner sina bopålar här. Det finns nu 1 800 utlandsägda företag i regionen. Många logistikföretag lägger sina försäljnings- och marknadskontor här och fler och fler regionkontor etablerar sig.

- Vi ser att företagens regionala huvudkontor blir viktigare och viktigare, menar Roger Strömberg, Business Region Göteborg (BRG). Företag från exempelvis Tyskland, Danmark och England flyttar ut valda delar av sina företag hit och etablerar regionala huvudkontor. Vi har även kinesiska företag och organisationer som Handan och Shanghai Oversea Investment Opportunity som etablerat representationskontor här, något vi inte har sett innan.

Även indiska företag inom informationsteknologin ser Göteborgsregionen som en intressant etableringsregion. Roger Strömberg hoppas också att fler utländska etableringar följer i kölvattnet av Ostindiefararen Götheborg.

Logistikcentrum och handelskedjor

Många utländska företag i regionen har haft Stockholm som potentiell lokaliseringsort, men har till slut valt göteborgsregionen bl a på grund av att marknadspriserna är lägre än i huvudstaden och för att tillgängligheten av lämpliga lokaler och bostäder har varit större här.

- Vi har t o m företag som redan etablerat sig i Stockholm som nu väljer att flytta ner till Göteborg.

De logistiska fördelarna med Göteborgs Hamn, Göteborg City Airport och Landvetter intresserar många företag som ser göteborgsregionen som norra Europas logistiknav men som också erbjuder en mycket väl fungerande IT-kommunikation.

- Inom detalj- och volymhandeln har investerare från exempelvis Holland, Norge och Tyskland utvecklat många projekt.

- Det händer mycket inom handeln, menar Roger Strömberg och nämner både Allum i Partille och Frölunda Torg samt Amhult i Torslanda. Från år 2002-2006 har branschen fått 4 000 fler jobb. Om man även räknar logistikbranschen har regionen fått 6 000 nya jobb på fyra år.

Fler forskningsföretag etablerar sig

I framtiden tror Roger Strömberg att även fler forskningsföretag kommer att etablera sig i Göteborgsområdet, mycket på grund av samarbetet med Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska Science Park.

Göteborgsregionen är idag en integrerad del av Nordeuropa som drar till sig spjutspetsföretag och spjutspetskompetens inom både forskning och utveckling.

- Kompetensen finns ju här i Göteborg. Just kompetensen är en viktig faktor när det gäller rekryteringsprocessen. I dag är det inte bara BNP, kostnadsläget och hyrorna som är viktiga faktorer, konstaterar Roger Strömberg.

Företagsomflyttningar

har ökat

13 kommuner ingår i göteborgsregionen, som totalt har 875 000 invånare. Kranskommunerna är en viktig plattform för näringslivsutvecklingen i regionen och attraherar många spännande framtida företag.

Inom de 13 kommunerna är det en hel del flyttrörelse. Företagsomflyttningarna har ökat de senaste åren. Det är några huvudgrupper som står för flyttrörelserna; parti- och detaljhandel, uppdragsverksamhet och offentlig förvaltning samt serviceverksamhet. 97 procent av alla företag i regionen är småföretag och de har ofta lättare för att flytta, rent praktiskt och logistiskt sett. Ofta handlar det om tillfälligheter med bättre förutsättningar eller att personalen vägleder.

- Ja, i dag är priset ingen konkurrensfaktor, menar Roger Strömberg. Kommunerna tar inte företag av varandra p g a det. Det är marknaden som är avgörande, man får vissa fördelar i ett visst läge helt enkelt.

Just nu räknas exempelvis Kungs-backa som ett hett område för småföretagare. Ett annat område som är ett intressant område ur etableringssynpunkt är Hisingen, som har blivit lite av underleverantörernas mecka.

- Här pågår en hel del etableringar, mycket på grund av närheten till hamnen och fordonsindustrin. Men här är det viktigt att även allt annat hänger med vad gäller vägar och övrig infrastruktur.

Andra områden som är på upp-gång i regionen är flygplatsstråket i Härryda, Solbräcka och Rollsbo i Kungälv, Mölndal Centrum, Söderleden mellan Pedagogen och Åby samt Ale.

Fruktbart samarbete

Göteborgsregionen har över lag positiva flyttningsnetton, d v s det flyttar in fler företag än vad det flyttar ut från regionen.

Och BRG jobbar aktivt för att just hålla kvar företag i regionen. Man besöker företag med argument i portföljen för att behålla dem.

- Det är en viktig del i vårt arbete, menar Roger Strömberg. Vi jobbar mycket med företagarföreningar och deras ordförande, ett spännande nätverk för oss.

Sedan lång tid tillbaka samarbetar man även med fastighetsägare, inte minst genom mark- och lokalregistret och den årliga Lokalmarknadsdagen.

- Vi har ju ett gemensamt intresse – att det ska gå bra för regionen.

Roger Strömberg pratar sig även varm om det positiva samarbetet med de andra kommunerna inom regionen, ett samarbete som föder goda tillväxtförutsättningar.

- Vi har återkommande erfarenhetsmöten med kommunernas näringslivschefer där vi tar upp kommande eller blivande etableringar och investeringar, där vi tar fram ny mark m m.

BRGs motsvarigheter i Malmö och Stockholm tycker att man har kommit väldigt långt med att utveckla nätverk och samarbetsformer. kranskommunernas utvecklingsområden:

Ale - energiteknik och verkstads- teknik

Alingsås - handel och plåtteknik

Kungälv - bilunderleverantörer och livsmedel

Lilla Edet - Pappers- och fiberindustri samt miljödriven utveckling

Härryda – Flyg och logistik samt internationell handel

Lerum – Agenturer och partihandel samt miljöanpassad företagsutveckling

Stenungsund – Petrokemi och IT

Tjörn – Rederiverksamhet och logistik

Öckerö – Fiskerinäring och utbildning

Partille – Handel och verkstads- teknik

Kungsbacka – Handel och IT

Mölndal – Life science och mikrovågsteknologi

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter