Göteborgs nya entré

Med RegionCity får staden också en ny mötesplats i väster, Centralplatsen. En plats som kommer att länka vidare till Jubileumsplatsen och som blir bryggan in till den befintliga staden. I området tittar Göteborgs Stad både på en omvandling av Nils Ericssonsplatsen och Kanaltorget.

Nils Ericssonsplatsen med sitt sammanhängande torg. Bild: FOJAB

Nils Ericssonsplatsen med sitt sammanhängande torg. Bild: FOJAB

Hela Centralenområdet ska öppna utvecklingen av Gullbergsvass och knyta an staden mot vattnet. Området ska vara ett attraktivt kommunikationsnav för resande och regionalt centrum. Här ska en tät och blandad stadsbebyggelse utvecklas med mötesplatser och grönska. Centralenområdet ska bli en del av stråket som skapas över älven mot Wieselgrensplatsen via Backaplan.

Katja Ketola, Projektledare Centralenområdet Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad, har med sina kollegor tittat extra på Nils Ericssonsplatsen och Kanaltorget och omvandlingen av Nils Ericssonsplatsen.

Katja Ketola, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

Katja Ketola, Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad

- Vår ledstjärna är hela tiden Vision Älvstaden. Mötet med den nya innerstaden och Göteborgs välbekanta centrum är en viktig fråga. Som ställer krav!

I dag är både Nils Ericssonsplatsen och Kanaltorget öppna och ganska tomma ytor. Snart kan de börja utvecklas till välkomnande platser där man kan känna sig hemma.

- Det ska bli platser som göteborgarna är stolta över. På Nils Ericssonsplatsen landar rampen från nya Hisingsbron. Här skapas ett nytt hållplatstorg som blir ett attraktivt kommunikationsnav ihop med både grönska och vatten. Ett enhetligt golv håller ihop allt som ett rum. Vi vill också ta vara på de soliga lägena och skapa lugnare delar och många sittmöjligheter. Kanaltorget blir en tillåtande, härlig mötesplats vid älven. I dag finns temporära konstgräsytor här som kan bli permanenta för att fortsätta ge möjligheter till olika aktiviteter. Kanaltorget ska bli som ett vardagsrum för många.

Utvecklingen av dessa två platser i staden kommer att ske i olika etapper och hänger ihop med infrastrukturprojekten i området.

- Det vi närmast jobbar vidare med är Nils Ericssonplatsen, berättar Katja Ketola. Hållplatstorget kan komma i bruk sommaren/hösten 2020. Kanaltorgets hållplats ligger lite längre fram i tid.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter