Göteborgs centrum förändras

Trots införandet av trängselskatten ökar antalet besökare i Göteborgs centrum. Både handels- och kontorsetableringarna duggar tätt och flera nya ytor har på senare tid färdigställts eller är på väg att ta emot sina hyresgäster. Och i kölvattnet av Älvstaden och infrastruktursatsningar kommer mycket att förändras i Göteborgs centrum framöver.

Ett RegionCity kring centralstationen ska börja byggas. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Ett RegionCity kring centralstationen ska börja byggas. Illustration: Reiulf Ramstad Arkitekter

Göteborg har stora visioner för framtiden. Fram till 2020 ska Göteborg ha skapat

30 000 fler boende och 40 000 fler arbetsplatser centralt i staden. En av huvudstrategierna är att knyta ihop Hisingen med Göteborg i Projekt Älvstaden, en vision som blev antagen av kommunfullmäktige den 11 oktober 2012. Projektytan motsvarar en yta lika stor som Halmstad och ligger i stort sett mitt i centrala Göteborg. Läs mer om Älvstaden i Lokalguiden nummer 2.

Attraktiv innerstad

Totalt har innerstaden byggts om för 200 miljoner kronor de senare åren. Bl a har flertalet tvär- och parallellgator till Kungsgatan förädlats och gjorts om till gårdsgator med förtur för fotgängare. Flertalet butiker och klädkedjor har etablerat sig i området kring Södra Larmgatan, Magasinsgatan och Vallgatan men de gator med flest antal förbipasserande, och därmed attraktivaste butikslägen, är fortfarande Fredsgatan, nedre delen av Kungsgatan, Arkaden och stråken i Östra Nordstaden. Några vakanser av butikslokaler i centrum har knappt funnits även om enstaka lokaler varit tomma under kortare perioder. Antalet besökare i centrum har kontinuerligt ökat under 2013, trots trängselskattens införande.

Vakanser och hyror

Vakanserna för kontor i Göteborg har på senare tid varit historiskt låga med noterade nivåer för CBD (Central Business District) på knappt 3,5%. På grund av ett litet utbud av attraktiva kontorslokaler i centrala staden har hyrorna i vissa fall brutit igenom 3 000 kr/kvm under det senaste året och prime rent ligger i dagsläget runt 2 700- 2 800 kr/kvm.

Hyresnivåerna i Övriga Innerstaden har inte utvecklats på samma sätt men en viss uppgång kan noteras även här. Hyresmarknaden för kontor har utvecklats kraftigt positivt under det senaste året och mångas bedömning är att nivåerna kommer att hålla i sig relativt väl framöver, med risk för en viss sättning om konjunkturen viker.

För butikshyror är mikroläget mer avgörande varför det också finns ett större spann inom CBD. Generellt ligger butikshyrorna mellan 2 500 – 6 000 kr/kvm men hyror upp mot, och i enstaka fall över, 10 000 kr/kvm finns också.

Den största fastighetsägaren i Göteborgs CBD är Vasakronan, följt av Wallenstam, framförallt längs Avenyn, samt SEB och Hufvudstaden. Den totala uthyrningsbara arean inom CBD uppgår till cirka 1 600 000 kvm varav cirka 60 % utgörs av kontor, 16 % av handel, och 13 % av bostäder.

Nytt i centrum

Även om nyproduktionen av lokaler är begränsad så finns det ett flertal projekt som nyligen avslutats eller pågår. Bland annat innebar Skanskas färdigställande av kvarteret Tennet att marknaden tillförs cirka 17 000 kvm kontor. Vidare satsar Vasakronan 160 miljoner på att utveckla kvarteret Perukmakaren mellan Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan så att fastigheten tillförs 1 000 kvm nya butiksytor och tidigare kontorslokaler förädlas till hotell. Projektet väntas bli klart under detta året.

Utöver dessa projekt finns långsiktiga planer hos Hufvudstaden att utveckla kvarteret Härberget vid Brunnsparken då bolaget, sedan drygt ett år, nu kontrollerar hela kvarteret. Möjlighet finns till nybyggnation av cirka 1 500 kvm kontor men Hufvudstaden har uppgett att de avser att ta ett större grepp och förädla området. Utformning och areafördelning är inte klart men diskussioner mellan staden och fastighetsägaren pågår.

Wallenstam har med sin första etapp. ”Avenyn 3135”, markerat startskottet för sin upprustning och omdaning av sina fastigheter på Avenyn. Läs mer på sidan 18. Även Stenpiren ska rustas upp. Här kommer det att byggas en helt ny nod för kollektivtrafiken som ska knyta ihop spårvagn, buss och båt. Invigning kommer ske 2015 och projektet väntas höja attraktiviteten i området.

Nu är det även aktivitet kring Heden och vad som ska hända här framöver. De fem arkitektförslagen som ligger till grund för framtida arbete kan du läsa om på sidan 22.

NCC är i gång med att bygga sitt sista hus vid Nya Ullevi. Tidigt skrev de hyresavtal med Sweco om närmare 11 000 kvadratmeter med inflyttning andra kvartalet 2015.

Och ett alldeles färskt projekt är Skanskas kontorshus på Parkgatan vid Gamla Ullevi. Här kommer stadsbilden snart att kompletteras med en grönt hus om cirka

8 500 kvm.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter