Gårda 2.0 mot nya höjder

Wallenstam har varit aktiva i Gårda länge och håller som bäst på att modernisera sitt bestånd av äldre fastigheter. Men viljan att även skapa nytt är stor och i somras tog man fram idéskisser på både nya kontor och bostäder. Enligt Peder Wahlgren på Wallenstam,Chef Affärsområde Företag, region Göteborg/Skåne, skulle området vinna på att ta för sig ännu mer och han ser fram emot att var med och skapa det han kallar Gårda, version 2.0.

Idéskiss för Drakegatan. Illustration: Dreem Arkitekter

Idéskiss för Drakegatan. Illustration: Dreem Arkitekter

Gårda hade en boom i slutet av 80-talet då byggkranarna trängdes i området. Många kontorshus byggdes och fylldes efter hand, främst av konsultföretag. Därefter har området utvecklats i sakta takt, med ett och annat bygge, för att dra igång rejält igen i början av 2010.

- Då byggdes för första gången bostäder i Gårda Norra, sedan dess har miljömärkta Skanskaskrapan byggts och fyllts och nu håller Platzer på att utveckla den norra delen ytterligare. Nu är det version 2.0 av Gårda som är igång. Även många av fastigheterna från 80-talet genomgår, i alla fall hos oss, uppdateringar. Det handlar främst om klimat- och energiåtgärder. Utvecklingen som skett, och sker just nu, driver en moderniseringsprocess även i de äldre husen. Det kräver hyresgästerna, konstaterar Peder Wahlgren.

Fler höga hus

Wallenstam äger i dag Drakegatan 7 och Drakegatan 5, granne med Skanskaskrapan. Man har även ett hus på Fabriksgatan/Gårdavägen, det före detta Prosolviahuset, och på Vädursgatan längs leden. Dessutom äger man Turionhuset på Södra Gubberogatan där Försäkringskassan sitter i dag.

- Här har vi en spännande byggrätt framför byggnaden där vi tittar på ett nytt kontorshus i bästa läge, men vi kikar även på att bygga på ett par våningar och byta fasad på Turionhuset.

Wallenstam har alldeles nyligen tagit fram idéskisser för sina samtliga lägen i området. Man tittar både på kontor och bostäder, helt enligt bolagets affärsplan.

- Vi började titta på detta i somras och har tagit fram flera möjligheter. Det känns riktigt kul, menar Peder Wahlgren. En ny skyline har ju etablerat sig längs med E6 med lite högre hus, från Tingstadsmotet ända ner mot ÅF-huset i Kallebäck. Det är viktigt för en stads identitet att skapa många attraktiva angöringspunkter. Vi tror att Gårda är lämpat för fler höga hus och vill ta en dialog med staden kring detta.

Idéskiss för Drakegatan. </p><p>Illustration: Dreem Arkitekter

Idéskiss för Drakegatan.

Illustration: Dreem Arkitekter

Ett helhetsgrepp med höjd

I idéstadiet har Wallenstam inte begränsat sig alls utan siktar högt över Ullevis pyloner.

- Vi tittar bland annat på att bygga ihop Drakegatan 5 och 7. Ett riktigt fill in-projekt på en, i dag, tom plats. Här har vi tagit i rejält och skissat på 15 000 kvm i 23 våningar. Ett hus i olika nivåer som smalnar av efterhand, med lekfulla fasader. Här kan de översta våningarna innehålla lägenheter med både gröna tak och terrasser.

Idéer finns även för Vädursgatan längs leden och för Gårdavägen, med närheten till ån och det gröna.

- Här har vi byggrätter för att kunna bygga ut befintliga fastigheter. Vi tittar på kommersiella ytor, men vill gärna försöka få in bostäder även här. Och utnyttja vattnet mer. Den sträckan är lite sömnig, det hade varit kul att kunna lyfta den delen av Gårda. Tänk att få in fler verksamheter som annonserar sig mot vattnet.

Att Wallenstam tittar på ett helhetsgrepp är tydligt, men tiden får utvisa vad som är realiserbart.

- Vi började titta på detta alldeles nyligen så vi får se var det landar, menar Peder Wahlgren. Det handlar om planprocesser att förhålla sig till, men också om befintliga hyresgästers situation och deras planer framöver, plus hur vi kan få till en vettig investering. Men det känns kul att ha så många möjligheter, vi får se när vi kan trycka på knappen.

Läget rätt för framtiden

Wallenstam tror att Gårda kommer att öka sin attraktivitet ytterligare i framtiden, mycket pga sitt läge. Här är det enkelt att ta sig med bil och parkeringsplatserna är många. Däremot kunde kollektivtrafiken förbättras ytterligare, tycker Peder Wahlgren.

- Kollektivtrafiken borde utvecklas tillsammans med området. Det finns till exempel både spår och spårvagnshallar här, varför inte dra in en fast linje? Det är något som vi fastighetsägare borde kunna hjälpas åt att driva fram.

Även när stora delar av centrum grävs upp kommer Gårda ha nytta av sitt läge.

- När Västlänken byggs kommer Gårda påverkas väldigt lite, konstaterar Peder Wahlgren. Jag tror att Gårda kommer att gynnas under lång tid framöver. Dessutom knyts centrum hela tiden närmare. Kan man dessutom lyfta promenadstråket längs Fattighusån blir det ännu bättre.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter