Gårda

Gårda avgränsas i väster av Mölndalsån, i norr av Redbergsvägen, i öster av Överåsberget samt i söder av Örgrytevägen. Vidare kan Gårda delas in i Norra- och Södra Gårda med Ullevigatan som avgränsning. Området har utvecklats från jordbruk och industrier med Mölndalsån som viktig transportled till en blandad bebyggelse med mestadels bostäder och kontor. Gårda är centralt beläget i Göteborg men ändå med goda kommunikationsmöjligheter via direkt närhet till E6/E20 vilket gör området populärt för kontorshyresgäster. De kommunala kommunikationerna har nyligen utökats via buss 63 som trafikerar Fabriksgatan. Den stora omvandlingen till kontor skedde under 1980 och 90–talet och idag verkar omkring 900 mindre och medelstora företag i området. Bland de senaste uthyrningar som gjorts i området är Capio som förhyr 750 kvm vårdlokaler samt Socialstyrelsen vilka förhyr 2 200 kvm kontor. Projekt Likt många kontorsområden är problemen med Gårda främst brist på parkeringsplatser samt att området kan upplevas som dött och ödsligt kvällstid. Problemen är inte okända och flera projekt är under planeringsstadiet i området. I Södra Gårda har Svenska Mässan utryckt önskemål att utvidga sin verksamhet österut över Mölndalsån in i Focushuset. Det skulle innebära att parkeringen på plan 3 och 4 ersätts med cirka 10 000 kvm utställningslokaler. Istället skall de 650 parkeringsplatser som då försvinner ersättas med parkeringshus öster om Fabriksgatan. I Norra Gårda kompletteras området med bostäder i kvarteret Venus. Det gamla buss- och spårvagnsgaraget mellan Gullbergsån och Anders Personsgatan ersätts med ungefär 800 lägenheter där 316 lägenheter upplåts som hyresrätt. Den högsta av huskropparna blir 12 våningar och inte 33 som tidigare föreslagits. Projektet beräknas att vara klart i sin helhet år 2012 men första inflyttning beräknas redan till sommaren 2010. Även det angränsade kvarteret Norra Vulkan kan vara under förändring. Ett planförslag är för tillfället under samråd där den befintliga bebyggelsen, i form av textil- och verkstadsbebyggelse i ett plan, ersätts med en byggnad om sju våningar med 9 500 kvm kontorsyta samt 1 500 kvm butiksyta. Det projekt i Gårda som rönt mest uppmärksamhet i media är Skanskas Green Building beläget vid Gårdatorget. Green Building är en EU-certifiering som innebär att fastighetens energianvändning skall vara 25 % lägre än de nationella normerna för nybyggda fastigheter. Miljöinriktningen kommer dock att vara tydlig även för hyresgästerna med bl.a. miljöbilpool och cykel för utlåning. Projektet genomförs i två etapper där den första etappen, vilken redan är under byggnation, beräknas stå klar hösten 2010. Första etappen är om 12 000 kvm vilket innefattar en högdel om 16 våningar samt en lågdel om 6 våningar. Projektet uppförs på spekulation men om uthyrningen faller ut väl så kommer en andra etapp med ytterliggare en lågdel om 5 000 kvm uppföras. Utöver nämnda projekt händer det även mycket runtomkring Gårda. På Friggagatan byggs det 3 700 kvm butiksyta och 452 lägenheter vilka kommer att upplåtas med hyresrätt. Merparten av dessa är ett rum och kök. Vasakronans utveckling av Rättscentrum samt den nya fotbollsarenan som naturlig fortsättning av evenemangstråket är även det exempel på projekt som kan smitta av sig på Gårda. Det finns också en färdig detaljplan för en tredje Gothia-skrapa även om det projektet för tillfället lagts på is. Slutsats Flera nya projekt vittnar om att området är populärt och med stor utvecklingspotential. Vakansen i området har historiskt varit stabil mellan 5 - 7 %. Det som lockar hyresgäster till Gårda är det centrala läget men med något lägre hyror än i absoluta centrum samtidigt som läget erbjuder direkt anknytning till motorlederna. Flera projekt i och runt omkring Gårda med bland annat en större andel bostäder kan förvandla Gårda från ett kontorsområde till en mer levande stadsdel även efter kontorstid. Snitthyror Kontor Gårda 1 000- 1 700 kr/kvm Butik Gårda 1 500 – 2 500 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter