Gävle, staden med oanade möjligheter

Gävle har ett brett näringsliv i olika branscher. Målet är att Gävle 2025 ska vara en av Sveriges mest attraktiva platser för företag. Gävle hamn är hjärtat av import och export på ostkusten.

Intervju med Jens Lennefeldt, VD, Företag och Etableringsansvarig Gävle Kommun. 

Jens Lennefeldt

Jens Lennefeldt

Vad kännetecknar Gävle idag?

– Gävle växer kraftigt med en årlig befolkningsökning om cirka en procent och tros passera milstolpen på 100 000 invånare under 2017.

Detta sker dels i egenskap av sitt storstadsnära läge (Gävle har kortare restid till Arlanda än många av Stockholms södra förorter, till exempel Nacka) och i egenskap av residensstad tar man del av främst övriga länet i den pågående urban-

iseringen.

Gävle har en historia av att vara handelsstad och Gävle Hamn huserar idag, bland mycket annat, ostkustens största containerterminal.

Högskolan har vuxit till en av landets största och mest populära. Bland mycket annat bedrivs forskning inom byggd miljö och hälsofrämjande arbetsliv.

Hur ser näringslivet ut i Gävle?

– Gävle är en fantastisk stad med oanade möjligheter. Här finns ett brett och intress

ant näringsliv i form av runt 7 000 företag som verkar inom många olika branscher och näringar. Vi har allt från tillverkningsindustri och handel till turism.

2025 ska Gävle vara en av Sveriges mest attraktiva platser för företag. Det finns många fördelar med Gävle, allt från närheten till Arlanda och Stockholm till att vara krysset mellan E4 och E16.

Dessutom har vi Gävle Hamn som är hjärtat för import och export på ostkusten. Gävle är ett logistiknav för samordning av fartyg, tåg, bilar, container och kombitrafik.

Vårt arbetsmarknadsområde går dessutom långt utanför kommunens gränser, med tillgång till kompetenser som trivs i denna del av Gästrikland, Gävleborg och Sverige.

Vilka nya projekt är på gång i kommunen under 2016-2017?

– Vår plan är att bygga över 3 200 bostäder de kommande åren. Främst genom att omvandla stadsnära och havsnära tidigare industriområden till moderna bostads-

områden. Samtidigt så satsar Gävle stort på idrottsområdet Gavlehov. Här finns sedan länge ishockeyarena och travbana. Men nu står Gefle Ifs hemmaarena Gavlevallen klar och en ny stor multisportarena och inomhushall för friidrott håller på att färdigställ-as. Samtidigt finns många byggrätter kvar att exploatera. Både bostäder, kontor, hotell och andra kommersiella ytor.

Vidare utvecklar Gävle många andra områden också. De externa handelsområdena Valbo och Hemlingby samt logistik-och industriområdet Ersbo är några exempel. Stora kommande projekt är att bygga ut centralstationen för att dubbla spårkapaciteten, bygga en ny station vid sjukhusområdet samt att utveckla Tolvfors logistikpark där två europavägar och tre järnvägssträckningar möts. Här kommer Trafikverket att anlägga sin nordligaste riksbangård och stora ytor kommer att finnas för företagsetableringar.

Hur ser lokalutbudet ut i kommunen?

– Vakanserna är låga för de flesta lokaltyper. Det är lättast att hitta kontor eller lokaler för lätt industri, lager och logistik medan centrala butikslägen är svårare.

Har du något tips till de företag som vill etablera sig här?

– Nyttja vårt perfekta läge. Antingen till logistikintensiva verksamheter som tillåter transporter i alla tänkbara riktningar och transportslag och försörj norra Mälardalen härifrån.

Eller utnyttja närheten till landets största arbetsmarknadsregion med väsentligt lägre levnadskostnader än de större städerna söderut. Här finns också god tillgång på arbetskraft för enklare arbeten.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i kommunen?

– Gävle kommuns företagsservice finns för att förenkla för Gävles företagare i kontakten med kommunen eller annan myndighetsutövning. Här erbjuds en lättare väg in för både enkla frågor och mer komplicerade samordningsärenden.

Om du har en fråga som kräver samordning av flera aktörer så sköter vi det åt dig och du blir inbjuden till ett möte med de handläggare som krävs för ditt ärende. Den tilldelade samordnaren hjälper företaget genom hela processen vare sig det gäller att plan- eller byggfrågor, miljö och hälsa, serveringstillstånd eller något annat.

Vad behövs för att kommunen ska utvecklas åt rätt håll?

– Att fler företag ser goda affärsmöjligheter i att verka i Gävle.

Hur har Gävle utvecklats om fem år?

– Vakanserna är fortsatt låga men mycket av den verksamhetsmark som planeras har också sålts och bebyggts.

Här bor en bra bit över 100 000 invånare och Gävle Containerterminal har blivit en betydande del i varuförsörjningen till norra Storstockholm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter