Gävle med viktigt logistiskt läge

Gävle är beläget i Gävlebukten och stadens läge vid havet gör den till en viktig godshamn. Största arbetsgivaren i kommunen är Gävle kommun där cirka 20 procent av alla invånarna är sysselsatta. Med sin närhet tillSstockholm bedöms Gävle som en attraktiv ort av investerare.

Analys av Angelica Adolfsson, Newsec Asset Management. 

Angelica Adolfsson

Angelica Adolfsson

Gävle, som är residensstad i Gävleborg, har haft en stabil befolkningstillväxt mellan 0,5-1,0 procent under den senaste tioårsperioden. Under det sista kvartalet 2015 uppmättes befolkningen till 98 877 personer. Kommunen har en inpendling från närliggande kommuner och orter vilket ökar underlaget för närings-

idkare i staden. Gävles geografiska placering gör det möjligt för pendling till främst orter som Uppsala och Stockholm.

Staden är belägen vid Gävlebukten, där Gavleån mynnar ut i Bottenhavet (Östersjön), cirka 15 kilometer nordväst om Skutskär vid gränsen till Uppsala län och Dalälvens mynning. Väster om Gävle cirka 20 kilometer uppströms längs Gavleån återfinns Sandviken.

Stadens läge vid havet gör Gävle till en viktig godshamn. Hamnen bidrar till att staden utgör ett viktigt strategiskt logistiskt läge. Hamnen hanterar en stor del av exporten av stål och trä samt import av olja och kaffe.

Den största arbetsgivaren i kommunen är Gävle kommun, där cirka 20 procent av alla invånarna är sysselsatta. Historiskt har dock kommunen präglats av verkstadsindustrin. Den största privata arbetsgivaren idag är papper och kartongföretaget Korsnäs med cirka tre procent av kommunens arbetstillfällen. Även Lantmäteriets placering i Gävle attraherar arbetstagare inom det affärsområdet.

De senaste åren har Gävle drabbats av några stora nedläggningar, bland andra Eriksson, Leaf och Sandvik, företag som har varit viktiga för hela länet.

På Svenskt näringslivs kommunranking, där en kommunranking av landets 290 kommuner görs, fortsatte Gävle att tappa placeringar även under 2015. Jämfört med 2014 tappade kommunen från plats 235 till 239. Mellan åren 2013 och 2014 gick kommunen från 218 till 235, vilket är 17 placeringar sämre jämfört med det tidigare året.

Marknad

Gävle bedöms genom sin närhet till Stockholm som en relativt attraktiv ort av investerare och det finns bland investerare ett tryck på att etablera sig, alternativt utöka sitt innehav, på orten. Gavlegårdarna äger och förvaltar cirka 15 200 hyreslägenheter och cirka 1 000 lokaler i Gävle kommun. Bolaget har sitt fastighetsbestånd koncentrat till Gävle tätort men finns även i de mindre orterna Valbo, Forsbacka, Hedesunda, Bergsby

och Norrsundet. Andra stora fastighetsägare som verkar inom kommunen är bland andra Balder genom Din Bostad och Fastpartner.

Kontorshyrorna i Gävle har legat förhållandevis stilla under senare år. Hyror i

A-läge återfinns normalt i intervallet 1 000 – 1 250 kr/kvm. Det övre spannet höjdes något under 2015 annars har hyresnivån legat på en jämn nivå under ett antal år även om vissa undantag återfinns. Hyrorna i B-lägen är endast i undantagsfall över 750 kr/kvm, normalhyrorna i dessa lägen återfinns i intervallet 600 - 750 kr/kvm. Hyror för butiker i bästa läge återfinns på nivåer uppemot 2 500 kr/kvm och med toppnoteringar om cirka 3 000 kr/kvm. Här finns dock ett relativt stort spann beroende på läge, standard och andra parametrar.

Transaktioner 2015

Under 2015 genomfördes fem transaktioner över 100 miljoner kronor, varav tre av dem var lokaliserade till enbart Gävle. Den största transaktionen var förvärvet av 13 bostadsfastigheter gjord av IHF Bostad AB (Möller & Partners och ICA-handlarnas Förbund) under det första kvartalet 2015. Säljare var Gävlegårdarna. Köpeskillingen uppgick till 490 miljoner kronor vilket motsvarar 9 155 kr/kvm. Direktavkastningskravet bedömdes av Datscha till 5,25 procent.

Den näst största transaktionen som enbart är lokaliserad till Gävle är M2:s förvärv av bostäder för 170 miljoner kronor från Hemfosa. Förvärvet omfattar fem bostadsfastigheter med kommersiella inslag. Främsta motivet för Hemfosas avyttring var att tillskapa ett renodlat bestånd.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter