Frihamnen i Göteborg formas vidare

Tisdagen den 24 mars började arbetet med detaljplanen för Frihamnens första etapp. Det görs i en öppen process där byggherrarna, Göteborgs Stad och allmänheten strålar samman i en rad workshops och presentationer. Den första av Frihamnens fem etapper ska innehålla minst 3 000 bostäder och 2 000 arbetsplatser.

Med Frihamnen knyts Göteborg och Hisingen ihop. Områdets totala yta ska fyllas med minst 1,5 miljoner kvadratmeter tät, grön och vattennära blandstad med liv dygnet runt. Målet är en första etapp med 3 000 bostäder, 2 000 arbetsplatser, en jubileumspark och ett stort utbud av service, handel och aktiviteter.

Workshops och open calls

- Etapp 1 ska bli en miniatyr av helheten vi vill skapa här. En attraktiv blandstad för alla, i direkt anslutning till vattnet, förklarar Hanna Areslätt, projektchef på Älvstranden Utveckling.

- Med avstamp i Vision Älvstaden drar vi nu igång arbetet med detaljplan för den första delen av Frihamnens utveckling. Det görs i en öppen process med ambitionen att involvera många olika parter i ett tidigt skede, säger Mia Edström, projektledare på Stadsbyggnadskontoret.

Vid fem tillfällen under våren bjuder Göteborgs Stad och byggherrarna för Frihamnens första etapp in till presentationer och så kallade ”open calls”. Här finns möjlighet att ta del av konkreta idéer som produceras under arbetets gång och ställa frågor eller komma med inspel i arbetet. De som vill kan också delta mer aktivt med utformningen av det offentliga rummet och den redan nu framväxande Jubileumsparken.

- Genom aktiviteter och händelser, som under våren exempelvis handlar om utveckling av en prototyp för en ny lekplats och idéer kring badkultur, kan allmänheten vara med och forma parken redan nu, säger Hanna Areslätt.

Den första presentationen ägde rum i samband med att den första workshopen avslutades den 26 mars.

Till hösten går detaljplanen ut på samråd med ytterligare möjlighet för allmänheten att engagera sig i utvecklingen av framtida Frihamnen.

Markanvisningar och aktörer

Första markanvisningen i Frihamnen etapp 1 gjordes förra året. Då valdes åtta aktörer ut med uppgiften att delta i framtagandet av detaljplanen för första etappen. När detaljplanen är klar är det också dags för fler aktörer att komma med. Nedanstående aktörer valdes ut i första markanvisningen för Frihamnens första etapp:

Hauschild + Siegel Architecture - en mindre aktör med uppmärksammade projekt i form av ”urbana villor” och brukarsamverkan. Fokus på arkitektonisk kvalitet och lösningar på hur bebyggelsen kan möta vattnet.

Botrygg Göteborg AB - en medelstor aktör med spännande konceptidéer som bygger hyresrätter, bostadsrätter men också bo-gemenskaper.

Magnolia Bostad AB - en ny aktör på göteborgsmarknaden. Ett starkt team med innovativ höjd och dokumenterat fokus på hållbarhetsfrågor. Hyresrätter, hotell och offentlig service.

Förvaltnings AB Framtiden och Göteborgs Lokaler - kommunala aktörer som ska lägga tonvikt på hyresrätter, integrationsfrågor och sociala åtaganden.

Rikshem AB - ett av landets största bostadsbolag som, liksom Framtiden, ska bidra till volym, tempo och kvalitet. Lägger fokus på hyresrätter men bygger också bostadsrätter och får särskilt ansvar för frågor kring byggkostnader och hyresnivåer.

JR Kvartersfastigheter - kan ta ett helhetsgrepp om handel och bottenvåningar. Erfarenhet av komplex stadsutveckling, ägande och förvaltning.

NCC AB - har bred erfarenhet både på den nationella och internationella marknaden. Ska fokusera på kontor och andra verksamheter i kombination med bostäder.

P-bolaget - kommunalägt med lokalkännedom. Tar helhetsgrepp på mobilitetsfrågan och utvecklar framtidens parkeringslösningar.

Projekt badkultur

Göteborgarnas önskan att komma närmare vattnet och att få bada i älven är på väg att förverkligas. Sedan en tid tillbaka har en allmän bastu öppnat i Jubileumsparken. En spektakulär byggnad gjord i återvunnet material och med vacker utsikt över älven. Här kan alla ta ett varmt bastubad, helt gratis bokar man via nätet. Enligt Hanna Areslätt blev bastun snabbt fullbokad, men fler tider ska snart släppas.

Bastun i Frihamnen. Foto: Jonatan Fernström

Bastun i Frihamnen. Foto: Jonatan Fernström

En målsättning för hela bastuområdet, som förutom bastun även innefattar två omklädningsrum och en terrass, var att så mycket som möjligt skulle byggas av återvunna material. Plåtfasaden är bland annat helt återvunnen och omklädningsrummens väggar är byggda av 12 000 återvunna glasflaskor. Bastun är byggd ute i älven på en förankringsanordning, tidigare använd för fartyg – en betongdykdalb.

Men arkitekterna från RaumblaborBerlin har inte bara haft som uppgift att undersöka badkultur och föra göteborgarna närmre vattnet. De ska också få göteborgarna närmare Frihamnen – som på sikt kommer förvandlas till en levande blandstad.

– Det är viktigt att ta människor till området innan det byggs en stad här. På så sätt får alla en egen bild av området och egna idéer. I och med bastun kan alla som vill få en personlig upplevelse av en offentlig plats, något som vi tror kommer gynna utvecklingen av området, säger Jan Liesegang, arkitekt på RaumblaborBerlin.

Projektet Badkultur har alltså startat med bastun och kommer längre fram

under 2015 att fortsätta med ett utomhusbad. Projektet har varit igång sedan förra

året då sandstranden, även kallad Playan

invigdes.

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter