Fredrik Lindén: Behovsanalysen är viktig

Fredrik Lindén, uthyrare på Kungsleden, berättar om optimala hyresgäster, hur han undviker missuppfattningar vid en uthyrning och vad han gillar mest med sitt jobb.

Hur skulle du beskriva den optimala hyresgästen? 

- För hyresgästen är lokalen ett arbetsredskap, liksom datorn eller svetsen. Den ska stödja hyresgästens verksamhet. När hyresgästen har rätt lokal för sin verksamhet är denne oftast nöjd vilket leder till en bra dialog mellan hyresgäst och fastighetsägare. På så sätt kan vi över tid se till att hyresgästens behov hela tiden uppfylls. Givetvis ska hyresgästen kunna betala alla lokalkostnader. Så en, ur fastighetsägarperspektiv, optimal hyresgäst är en som trivs i sin lokal, betalar hyresavierna, växer inom beståndet, har en god relation till fastighetsägaren och till och med kanske kan vara en leverantör till fastighetsägaren.

Vilka missuppfattningar kan dyka upp i samband med en uthyrning och hur jobbar du för att undvika dessa?

- Missuppfattningar motverkas med ärlighet och tydlighet. Hyra, vilken verksamhet som ska bedrivas i lokalen, vem hyresgästen är och dennes kreditvärdighet, tillträdestid och ombyggnadsomfattning är områden som kan skapa missuppfattningar mellan parterna. Själv så visar jag alltid hyra och andra kostnader redan på nätet och i prospekt. Jag är också noga med att på ett tidigt stadium ta reda på vem hyresgästen skulle vara, för att kunna bilda mig en uppfattning om denne passar i lokalen och har nog kreditvärdighet som betalare. Att avtalshandlingarna är i ordning är väldigt viktigt, särskilt vad gäller ombyggnadsbilagor mm – red ut allt innan signering av avtalet!

Hur jobbar du för att möta en hyresgästs behov och krav?

- Behovsanalysen är viktig! Fråga, försök förstå verksamheten, förklara och förhandla. Ofta går det att hitta en bra lösning för båda parter, men ibland passar inte lokalen för hyresgästen. Finns då möjlighet att se fler lokaler inom området ökar chanserna radikalt att kunna möta behoven. Bland annat därför jobbar vi på Kungsleden med kluster, d.v.s. att vara en stor fastighetsägare på ett avgränsat geografiskt område.

Vad gillar du mest med ditt jobb?

- Affären! Att få skapa bra affärer och tycka det är kul är en nödvändig egenskap hos en uthyrare. Det brinner jag för. Den bästa affären är den affären som är bra för båda parter. Samspelet mellan verksamhet, byggnation, ekonomi och juridik är spännande.

Hur är en bra uthyrare?

- Affärsmässig, lyhörd, energisk, verbal och förtroendeingivande. Uthyraren måste tro på och gilla det som denne ska hyra ut. Är man duktig på hyresjuridik och teknik så är det ett plus.

Vad skulle du säga är det svåraste med ditt jobb?

- Det är inte så värst svårt om det ovan lirar. Det skulle kunna vara det som är säljarens största utmaning; att kunna gå vidare vid ett nej. Att göra en bedömning om man ska tacka nej till en uthyrning är också lite knepigt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter