Framtidens Stockholm formas idag

Odenplan, Stockholm stad, Stockholm city

Odenplan, Stockholm stad, Stockholm city

För snart ett år sedan antog Stockholms kommunfullmäktige den nya översiktsplanen för Stockholm. Den har fått namnet Promenadstaden och den beskriver de strategier man ska ha för att utveckla staden. I och med den nya översiktsplanen vill man koppla samman alla stans delar, göra den mer levande och sätta den promenerande människan i fokus.

Man vill höja kvaliteten på allt som byggs, oavsett funktion, skala och plats. Om drygt ett decennium förväntas Stockholm ha en miljon invånare. Översiktsplanen är en del i att möta framtidens behov. Med fler människor krävs det fler bostäder och möjlighet till fler arbetsplatser.

I Stockholm pågår just nu ett 100-tal byggprojekt – stora som små, varav ett flertal inom Norrmalm, Vasastan och Östermalm. Efterfrågan på moderna och flexibla kontor driver så klart på de olika byggprojekten. En viss utflyttning sker bland större företag, vilket ger utrymme för renoveringar och förädlingar.

Publik verksamhet i botten

Att sitta i centrum är attraktivt och det är också här som de högsta hyresnivåerna uppnås.

För företag som har tillresande kunder är det gynnsamt med närheten till de lokala kommunikationsmedlen liksom de regionala tågen och Arlanda flygplats, men även all service i form av restauranger, shopping och det stora urvalet av hotell.

I City vill man öppna bottenvåningar mot gatan och fylla dem med publika verksamheter. Även offentliga ytor ska rustas upp för att bli mer trygga och attraktiva samt stärka cityhandeln. Den planerade renoveringen av Sergels torg har redan startat och väntas pågå i sex år. Samtidigt renoveras Klarabergsgatan, vilket innebär att Spårväg City i framtiden kan förlängas till T-centralen från Hamngatan via Klarabergsgatan.

Odenplan får en ny pendeltågsstation för citybanan. Det blir en ny entré till pendeltåget och tunnelbanan. Under Odengatan kommer man att skapa en gångpassage som förbinder tunnelbanan och pendeltåget med Odengatans södra sida. Den kommer att kantas av butiker, omfattande ca 900 kvm. Genom att bygga om huset Adlern Mindre mot Vegagatan kommer man att skapa ca 30 nya bostäder. Därtill kommer man låta bygga två små bostadshus på gården.

Stockholm stad, Stockholm city, Hagastaden, Torsplan

Stockholm stad, Stockholm city, Hagastaden, Torsplan

Den nya stadsdelen

Hagastaden blir en ny stadsdel som länkar samman Solna med Stockholm i Vasastans norra utkant. Här kommer man att bygga

5 000 nya bostäder och 36 000 nya arbetsplatser. Hagastaden ska integreras med Karolinska Institutet och det nya universitetssjukhuset med högspecialiserad vård, Nya Karolinska Solna, som öppnar 2016. Tanken är också att högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska kunna arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

I Hagastadens hjärta utvecklar NCC kontors- och handelshuset Torsplan. Kontorsytan blir på 20 000 kvm och butiksytan på 10 000 kvm. I huset kommer det att finnas en atriumgård, men också en innergård utomhus.

Högst upp byggs ett penthouse för den som hyr översta våningen. Där byggs även en terrass som samtliga hyresgäster i huset kan nyttja. Bygget sker i etapper och inflyttning beräknas till 2013-2014.

Nytt bakom fasaden

I Stockholms kärna pågår ständigt förnyelseprojekt. Även bakom gamla fasader döljer sig toppmoderna kontorsytor. Bland annat driver Fabege ett projekt på Norrmalm, närmare bestämt i kv Apotekaren 22 på Rådmansgatan 40.

Här vill man skapa ”stans trevligaste kontorslokaler”. Stora delar av fastigheten genomgår en invändig totalrenovering. Ombyggnationen omfattar även nya stomdelar och installationer. Den totala ytan är på 16 000 kvm.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter