Framtidens Mölndal

- Det är väldigt mycket på gång i Mölndal, det känns som om proppen har gått ur nu, beskriver Björn Marklund, Stadsbyggnadschef Mölndals Stad.

En ny översiktsplan är på gång, en ny innerstad växer fram, Forsåkerområdet ska bli blandstad, Kållered köpstad ska utvecklas och förutom olika bostadsprojekt runt om i kommunen ska både Lindome och Kållereds centrum förtätas. Och Jolenområdet och Fässbergsdalen ska ge plats åt fler verksamheter.

Björn Marklund, Stadsbyggnadschef Mölndals Stad

Björn Marklund, Stadsbyggnadschef Mölndals Stad

Att Mölndal ska växa är ingen hemlighet, men det handlar om att växa med förstånd och inte tappa fart längs vägen, menar Björn Marklund.

- Målet är att vi ska dubblera takten när det gäller befolkningsökningen och gå från 0,75 % - 1,5 %. I vår planportfölj har vi olika projekt för 10 år framåt som ska hjälpa oss nå det målet. Men det är också viktigt att titta bredare så att Mölndal drar sitt strå till stacken och att hela Göteborgsregionen kan utvecklas.

Flera projekt i fokus

Just nu är det stort fokus på Mölndals nya innerstad som, efter flera år av hängande huvuden och planer som gått i stöpet, äntligen fått en byggstart. Bygget för SCA är i full gång och bolaget flyttar in i sitt runda kontorshus i slutet av 2016.

- Centrumprojektet är uppdelat i fem delar. Fem detaljplaner med olika exploatörer, bland annat Mölndalsbostäder, NCC och Riksbyggen, rullar just nu. Tre av detaljplanerna, som berör de norra och södra områdena om Brogatan, gallerian och bostäderna, är på granskning. Tidplanen är att byggstarta efter sommaren nästa år. Det känns jättebra att vi inte längre riskerar att stå och falla med en enda investerare, menar Björn Marklund.

Parallellt med innerstaden arbetar Mölndals Stad och det kommunala bolaget MölnDala Fastigheter med detaljplanen för Forsåker.

- Det är ett intensivt arbete. 3 000 lägenheter och 100 000 kvm verksamheter ska utvecklas. Rivningarna startar nu i höst med en trolig byggstart 2017.

Den 30 oktober kom äntligen även ett beslut om Kållered köpstad då IKEA, Ikano Retail Centres och Mölndals stad beslutat sig för att teckna ett nytt samarbetsavtal. Avtalet handlar om att skapa förutsättningar för ett detaljplanearbete där handeln kan utvecklas och utökas inom befintligt område. Detta görs genom en omstrukturering av befintliga byggrätter och en utökning av handelsytorna inom området med cirka 25 000 kvadratmeter. Nu påbörjas alltså det gemensamma detaljplanearbetet om ett nytt varuhus och ett nytt shoppingcenter.

- Vi är väldigt glada att få börja arbetet med att utveckla Kållereds köpstad tillsammans med IKEA/Ikano, konstaterar Björn Marklund.

SCAs kontorshus. Bild: RStudio

SCAs kontorshus. Bild: RStudio

Mission och vision

Förutom de här projekten byggs det bostäder så det knakar på andra håll, berättar Björn Marklund.

- Kvarnbyterrassen byggstartar snart, Kvarnbyvallen är i full gång, likaså Åby Stallbacke och Stiernhielm. I höst godkänns också planen för 200 bostäder på Husvärdens Krokslätts fabriker.

Även Mölndals mindre centrum är viktiga.

- Vi får absolut inte glömma våra mindre centrum, Lindome och Kållered, de är jätteviktiga. Här har vi planer på förtätning och utveckling framöver, men har planuppdrag för bostäder och trygghetsboende redan nu. Vi har också ett planuppdrag för Kållered som består i att utveckla centrum med både handel och bostäder.

Att bygga just blandstad står högt på agendan.

- Blandstad är vår mission, betonar Björn Marklund. Med det följer att vi måste skapa fungerande och levande bostadsmiljöer genom att exempelvis få in service i bottenvåningarna i alla våra stadsdelar. Och bygga bort bilberoendet så mycket som möjligt.

Att utveckla Mölndal handlar både om en stark vision och ett lagarbete, menar Björn Marklund.

- Vår vision består av tre fokusområden; en modig stad med en tydlig historia, ett Mölndal som förstärker Västsverige och en hållbar stad där vi växer och mår bra. Visionen är viktig! Jag har aldrig varit på en arbetsplats som jobbar så konsekvent med sin vision. Vi har brutit ner den i delmål för att kunna se väldigt konkret hur man kan översätta allt i stadsbyggnadsfrågor.

Forsåker.

Forsåker.

Näringslivet viktigt

Intresset för Mölndal är stort just nu, många vill vara med och utveckla.

- Gensvaret från marknaden är verkligen positivt, konstaterar Björn Marklund. Det är många påstötningar från exploatörer som vill vara med och utveckla Mölndal, som ser möjligheter på markytor som vi inte börjat jobba med ännu.

Den nya översiktsplan för hela kommunen blir ett viktigt verktyg, men redan nu är mark för framtiden tryggad.

- Vi kommer inte att behöver röja ny skog för att kunna exploatera. Redan nu har vi flera bra projekt på gång i olika skeden och sedan tidigare har vi pekat ut stora områden för framtiden, bl a Balltorp som kommer att bli en helt ny stadsdel.

En enormt viktig bit när Mölndal ska växa är näringslivet.

- Vi värnar verkligen om att näringslivet ska utvecklas, det är jätteviktigt för Mölndal! Det som skiljer oss från Göteborgs andra kranskommuner är just att vi är en stark näringslivskommun, med en positiv nettoinpendling.

Framtida planer

Och även när det gäller näringslivet finns det flera möjligheter.

- Jolenområdet, som redan är planlagt, håller på att utvecklas. Och vi håller på att jobba med genomförandet av den fördjupade översiktsplanen som vi tagit fram för Fässbergsdalen tillsammans med Göteborgs Stad. Här ska vi titta på hur vi ska kunna utveckla bostäder, handel och verksamheter. Möjligheterna är många, men utmaningen är infrastrukturen. Söderleden är ett riksintresse, när det gäller trafik till hamnarna, och får inte användas som lokalgata hur mycket som helst. Vi måste alltså se till att ordna ett lokalvägnät parallellt med Söderleden på båda sidor. Vi för en dialog med både Göteborgs Stad och Trafikverket för att på bästa sätt utveckla detta.

Infrastrukturen generellt är en stor utmaning, speciellt den så viktiga Götalandsbanan.

- Vi måste också se över den gemensamma infrastrukturen med Göteborg när det gäller Mölndalsåns dalgång som används intensivt för all typ av trafik och den kommande så viktiga Götalandsbanan. En fördjupad översiktsplan bör antas nästa sommar. Hur Götalandsbanan ska anslutas i framtiden blir en jättestor utmaning för oss. Det pågår ett arbete och en utredning, men det är långa tidplaner för järnväg. Vi vill givetvis få en station i Mölndal, det skulle stötta näringslivet och vara positivt för alla. Vi måste jobba för det!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter