Framtidens Lilla Bommen

Platzer Fastigheter är en stor aktör i Lilla Bommen/Gullbergsvass och är med och påverkar utvecklingen av området runt det nya brofästet. Tillsammans med Fastighetskontoret och Vasakronan, som också äger fastigheter i området, bad man fyra arkitekter delta i ett parallellt uppdrag våren 2013. Mycket talar för att bygga blandstad och en stadsgata som kan ge liv dygnet runt och som på ett naturligt sätt kan koppla ihop staden med Lilla Bommen och den nya bron. 

Lars Backman och Ulrica Sjöswärd, Platzer Fastigheter.

Lars Backman och Ulrica Sjöswärd, Platzer Fastigheter.

Arbetet startade redan 2010, men när den nya brohöjden bestämdes satte projektet igång på allvar.

- För drygt ett år sedan beslutade vi att titta gemensamt på området, konstaterar Fastighetschef Ulrica Sjöswärd. Så sedan ett år tillbaka är det Platzer, Vasakronan och Fastighetskontoret som tagit ett gemensamt grepp och står bakom det här parallella uppdraget. Vi ville ge input till den detaljplan som Stadsbyggnadskontoret skulle jobba fram, som nu finns färdig. Utställningen har pågått under december och den ska upp i Byggnadsnämnden under våren för att förhoppningsvis vinna laga kraft i höst.

- Detaljplanen grundar sig på vårt parallella uppdrag, förklarar Projektchef Lars Backman. Så här skulle det kunna se ut i framtiden! Vi ser gärna att det blir mer liv och rörelse i området med plats för fler olika typer av verksamheter.

Arkitektförslag från Semrén & Månsson.

Arkitektförslag från Semrén & Månsson.

Behålla attraktiviteten

Staden vill bygga blandstad och gärna också skapa bostäder i området, men för Platzer ligger fokus främst på kommersiella lokaler. Samtliga fyra arkitektförslag gör plats för i snitt cirka 80 000 kvm verksamhetslokaler.

- Lilla Bommen är väldigt populärt och attraktivt för många företag så det känns extra kul att vara med och kunna utveckla här, konstaterar Ulrica Sjöswärd. Det som känns viktigt för oss är att vi även framöver behåller de funktioner i området som gör det så attraktivt i dag. Lilla Bommen ligger nära staden och är lättillgängligt. Vi vill ha mer liv och rörelse och samtidigt behålla, eller ännu hellre förbättra, de här kvaliteterna.

- När det gäller bostäder måste man också diskutera den kritiska mängden, för att det ska bli ett levande område måste det ju till en viss volym, menar Lars Backman.

Arkitektförslag från Liljewall Arkitekter.

Arkitektförslag från Liljewall Arkitekter.

Levande stadsgata

Det är främst området runt Läppstiftet som berörs, inklusive hela parkeringsutrymmet och de två parkeringshusen under den nuvarande bron, plus husen där Sweco och NCC sitter idag. Den nya bron flyttas närmare de båda kontorshusen.

- Det mesta handlar om området väster om bron, men det finns även tankar om hur man ska utveckla söder om brofästet, förklarar Lars Backman. Det finns en övergripande tanke om att skapa en levande stadsgata som på ett naturligt sätt kopplar ihop området kring bron med staden. Att försöka hitta verksamheter i den här stadsgatan som ska börja vid Nordstan och gå ända ner till vattnet. Och kanske skapa en ny mötesplats i dagens outnyttjade torg vid Läppstiftet.

- Att du är på en bro ska du egentligen inte märka förrän du verkligen kör över vattnet, säger Ulrica Sjöswärd.

Arkitektförslag från Metro Arkitekter.

Arkitektförslag från Metro Arkitekter.

Flexibelt och funktionellt

De båda parkeringshusen kommer att rivas redan i det första skedet, men Platzer betonar vikten av att en provisorisk lösning måste till under byggtiden.

- Parkeringshusen fyller en viktig funktion idag, och är konstant fullbelagda, så ska vi släppa de ytorna måste parkeringsfrågan lösas provisoriskt under byggtiden. Här sitter mycket rörlig personal och vi måste se till dagens behov, menar Ulrica Sjöswärd.

Överlag har Platzer förespråkat en inte alltför detaljstyrd plan.

- Det känns viktigt att planen är flexibel så att den kan anpassas till rådande situation när allt ska börja byggas längre fram, säger Ulrica Sjöswärd. Först ska den nya bron upp, sedan ska den gamla bron rivas, först då kan vi starta utvecklingen här. Det gäller att vi får möjlighet att förbereda så mycket som möjligt för att underlätta byggprocessen. För oss är det oerhört viktigt att allt fortsätter att fungera för våra kunder som redan sitter i området.

Arkitektförslag från Kjellgren Kaminsky Architecture AB.

Arkitektförslag från Kjellgren Kaminsky Architecture AB.

Allt hänger ihop

Just nu pratas det mycket om helheten, att allt hänger ihop för att vi ska kunna skapa framtidens Göteborg. Det är också den stora utmaningen för alla inblandade.

- Det är många olika delar som ska kuggas i varandra, därför är det oerhört viktigt att alla aktörer pratar ihop sig och diskuterar olika lösningar, betonar Ulrica Sjöswärd. Nu börjar det verkligen hända saker, det känns väldigt roligt. Visst finns det fortfarande en hel del osäkra kort för den detaljplan som nu ligger, och som troligen kommer att överklagas, men tillsammans försöker vi hitta lösningar så att alla blir nöjda.

- Att få vara med och utveckla Lilla Bommen känns extra roligt för oss som varit aktiva så länge här. Det känns kul att få lyfta blicken lite och medverka till viktig stadsutveckling, avslutar Lars Backman.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter